×
doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
banner

Životopis

Strukturovaný životopis

Jméno a příjmení: doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.

Datum a místo narození: 25. 2. 1972 v Jilemnici

Adresa bydliště: K Horoměřicům 1185/57, Praha 6 – Suchdol, 165 00

Adresa pracoviště: Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových

                                 a přírodních zdrojů, Kamýcká 957, Praha 6 - Suchdol, 165 00

Telefon na pracoviště: 2 2438 2731

Mobil: 732 342753

E-mail: hanc@af.czu.cz


Vzdělání

1998 – 2003    Doktorské postgraduální studium – Česká zemědělská univerzita v Praze

1991 – 1995    Inženýrské studium, Česká zemědělská univerzita v Praze

1986 – 1990    Gymnázium v Jilemnici

 

Pracovní zkušenosti

2016 – dosud, docent na katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin České zemědělské univerzity v Praze

1997 – 2016, odborný asistent na katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin České zemědělské univerzity v Praze

2000 – 2010, tajemník Komise výživy rostlin České akademie zemědělských věd

2005 – dosud, odborná spolupráce s občanskými sdruženími (zejména Ekodomov, z.s., Kokoza, o.p.s.) působícími v oblasti prevence a nakládání s odpady

2007 – dosud, člen České bioplynové asociace CzBA

2009 – dosud, lektor Institutu pro místní správu - školení úředníků v oblasti hospodaření s odpady a nakládání s obaly

2013 – dosud, člen pracovní skupiny Ministerstva životního prostředí ČR zaměřené na využití biologicky rozložitelných odpadů

2020 – dosud, odborná spolupráce s Národním pedagogickým institutem ČR

Dále je členem těchto mezinárodních vědeckých společností:

- International Society for Horticultural Science

- European Society for Agronomy

- International Humic Substances Society

- European Federation of Biotechnology (Environmental Biotechnology Division)


Hlavní pracovní náplň a oblasti zodpovědnosti

Pedagogická činnost

problematika odpadového hospodářství (předměty Pevné odpady, Biotechnologie v odpadovém hospodářství, Odpady a odpadní vody (Waste and Waste Water Handling), Odpady a jejich využití, Waste Handling, Excursion and Field Training)

Výuka pro studenty České zemědělské univerzity (v ČJ a AJ), pracovníky státní správy, samosprávy a firem

oblast agrochemie a výživy rostlin (Soil and Plant Relationship, Plant Nutrition, Agrochemie)

Výuka pro studenty České zemědělské univerzity (v ČJ a AJ)


Je garantem bakalářského studijního programu Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů a magisterského programu Technologie odpadů.


Odborná činnost

Důraz výzkumné a publikační činnosti je kladen na nakládání s bioodpady a studium procesů během kompostování a vermikompostování (využití žížal). Samostatně nebo jako spoluautor publikoval přes 170 vědeckých nebo odborných článků v ČR a v zahraničí. Více než 40 z nich je na Web of Science s 450 citacemi (bez autocitací). H-index je 13. Researcher ID: U-8984-2019.  

Vybrané příspěvky ústně prezentoval na mezinárodních konferencích, např. v Hong Kongu (2011, 2013, 2015 – předseda sekce kompostování), v Číně (Peking, 2012, Šanghaj, 2018), USA (2017), Jihoafrické republice (2016), Malajsii (2018), Řecku (2010 a 2018), Španělsku (2018), Maďarsku (2014), aj.   

Také se podílel na vytvoření patentů, užitných a průmyslových vzorů, certifikovaných metodik, funkčního vzorku a ověřené technologie. Je spoluautorem knihy o kompostování a kompostárnách vydané v roce 2016.

V letech 2009 až 2013 byl hlavním řešitelem a koordinátorem výzkumného projektu „Optimalizace technologie faremního vermikompostování“. Za výzkum v oblasti vermikompostování bioodpadů získal Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014. Byl hlavním řešitelem výzkumného projektu Ministerstva zemědělství ČR „Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu“ (2015-2018) a také členem týmu řešícího 7. Evropský rámcový projekt Biofector (2013-2017). V současnosti je hlavním řešitelem a koordinátorem projektu NAZV „Využití vermikompostování k eliminaci mikropolutantů za účelem bezpečné aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu“ (2019- 2023) a řešitelem projektu NAZV „Diverzifikace a posílení konkurenceschopnosti akvakultury podporou akvaponie jako inovativní zemědělské technologie produkce potravin (2021-2025).


Působení v zahraničí

University of Ljubljana, Slovinsko, 2004

University of Oslo a odpadářská firma Lindum, Norsko, 2014

University of Iceland, Island, 2015


Další vzdělávání

Absolvování Socrates Intensive Programme "Rhizosphere Management in Environmental Technologies & Organic Farming" – University of Agricultural Science, Vienna, Austria; Limburg Universitair Centrum, Belgium; Sveriges Lantbruksuniversitet, Sweden; Univerza Ljubljani, Slovenia; Liverpool John Moores University, U.K.

Absolvování kurzu „Zvyšování pedagogických kompetencí pro pedagogy“

Absolvování kurzu celoživotního vzdělávání „Odpadové hospodářství“ pořádáný Vysokou školou chemicko – technologickou v Praze


Znalost jazyků

Anglický jazyk (aktivně)

Ruský jazyk (maturitní zkouška)

Německý jazyk (pasivně)


Rodinný stav

Ženatý, 3 děti