×
doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

ZÍKA, T. – ŠÁLEK, M. – HOLÁ, M. – HANZAL, V. – HART, V. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. AGE STRUCTURE AND REPRODUCTION RATES OF THE RING-NECKED PHEASANT (PHASIANUS COLCHICUS L.) POPULATION IN AGRICULTURAL LANDSCAPE (CZECH REPUBLIC). POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2014, roč. 62, č. 4, s. 751-759. ISSN: 1505-2249.

JANISZEWSKI, P. – GUGOŁEK, A. – HANZAL, V. Comparison of the quality of red deer (Cervus elaphus L.) from different hunting grounds in North-Eastern Poland. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2008, roč. 7, č. 2, s. 17 - 27. ISSN: 1644-0730.

NĚMEJC, K. – SAK, B. – KVĚTOŇOVÁ, D. – HANZAL, V. – JANISZEWSKI, P. – FOREJTEK, P. – RAJSKÝ, D. – RAVASZOVÁ, P. – MCEVOY, J. – KVÁČ, M. Cryptosporidium suis and Cryptosporidium scrofarum in Eurasian wild boars (Sus scrofa) in Central Europe. Veterinary Parasitology, 2013, roč. 197, č. 3-4, s. 504-508. ISSN: 0304-4017.

KOTKOVÁ, M. – NĚMEJC, K. – SAK, B. – HANZAL, V. – KVĚTOŇOVÁ, D. – HLÁSKOVÁ, L. – ČONDLOVÁ, Š. – MCEVOY, J. – KVÁČ, M. Cryptosporidium ubiquitum, C. muris and Cryptosporidium deer genotype in wild cervids and caprines in the Czech Republic. Folia Parasitologica, 2016, roč. 63, č. 003, s. 1-6. ISSN: 0015-5683.

ZÍKA, T. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HANZAL, V. – JANISZEWSKI, P. – KOŠNÁŘ, A. – MATOUŠEK, P. Czynniki wpływające na wykorzystanie budek lęgowych przez ptaki wodne. Sylwan, 2013, roč. 157, č. 5, s. 358-365. ISSN: 0039-7660.

ČERVENÝ, J. – JEŽEK, M. – HOLÁ, M. – ZIKMUND, M. – KUŠTA, T. – HANZAL, V. – KROPIL, R. Daily activity rhythm and habitat use of the semi-free European bison herd during the growing season. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2014, roč. 60, č. 4, s. 199-204. ISSN: 0323-1046.

HART, V. – MALKEMPER, E. – KUŠTA, T. – BEGALL, S. – NOVÁKOVÁ, P. – HANZAL, V. – PLESKAČ, L. – JEŽEK, M. – POLICHT, R. – HUSINEC, V. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Directional compass preference for landing in water birds. Frontiers in Zoology, 2013, roč. 10, č. 38, s. 1-10. ISSN: 1742-9994.

HART, V. – NOVÁKOVÁ, P. – MALKEMPER, E. – BEGALL, S. – HANZAL, V. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – NĚMCOVÁ, V. – ADÁMKOVÁ, J. – BENEDIKTOVÁ, K. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field. Frontiers in Zoology, 2013, roč. 10, č. 80, s. 1-12. ISSN: 1742-9994.

HOLÁ, M. – ZÍKA, T. – ŠÁLEK, M. – HANZAL, V. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – HART, V. Effect of habitat and game management practices on ring-necked pheasant harvest in the Czech Republic. European Journal of Wildlife Research, 2015, roč. 61, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1612-4642.

RAJSKÝ, D. – RAJSKÝ, M. – GARAJ, P. – KROPIL, R. – IVAN, M. – VODNANSKY, M. – HANZAL, V. – ERDÉLYI, K. Emergence and expansion of roe deer (Capreolus capreolus) fibropapillomatosis in Slovakia. European Journal of Wildlife Research, 2016, roč. , č. , s. 1-7. ISSN: 1612-4642.

JANISZEWSKI, P. – GUGOŁEK, A. – HANZAL, V. – KOWALSKA, M. JAKOŚĆ BYKÓW JELENIA SZLACHETNEGO (CERVUS ELAPHUS) BYTUJĄCEGO W BORACH TUCHOLSKICH. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2007, roč. 6, č. 3, s. 41 - 49. ISSN: 1644-0730.

HART, V. – KUŠTA, T. – NĚMEC, P. – BLÁHOVÁ, V. – JEŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, P. – BEGALL, S. – ČERVENÝ, J. – HANZAL, V. – MALKEMPER, E. – ŠTÍPEK, K. – VOLE, C. – BURDA, H. Magnetic Alignment in Carps: Evidence from the Czech Christmas Fish Market. PLoS One, 2012, roč. 7, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1932-6203.

NĚMEJC, K. – SAK, B. – KVĚTOŇOVÁ, D. – HANZAL, V. – JANISZEWSKI, P. – FOREJTEK, P. – RAJSKÝ, D. – KOTKOVÁ, M. – RAVASZOVÁ, P. – MCEVOY, J. – KVÁČ, M. Prevalence and diversity of Encephalitozoon spp. and Enterocytozoon bieneusi in wild boars (Sus scrofa) in Central Europe. Parasitology Research, 2014, roč. 113, č. 2, s. 761-767. ISSN: 0932-0113.

HANZAL, V. – JEŽEK, M. – JANISZEWSKI, P. – KUŠTA, T. Rozwój cech kraniometrycznych dzików (Sus scrofa). Sylwan, 2012, roč. 156, č. 11, s. 855-862. ISSN: 0039-7660.

HANZAL, V. – JANISZEWSKI, P. – KUBEČEK, J. – BERGMAN, J. – GJUROV, V. – TUŽINSKÝ, M. – BALÁŠ, M. Support of the growth and prosperity of the Norway spruce (Picea abies) seedlings in forest nursery by the Bio-Algeen system – preliminary results. Polish Journal of Natural Sciences, 2015, roč. 30, č. 3, s. 217-224. ISSN: 1643-9953.

HANZAL, V. – **JANISZEWSKI, P. – **TAJCHMAN, K. – KOŠINOVÁ, K. The correlation between mandibular length versus body mass and age in the European roe deer (Capreolus Capreolus L.). APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1623-1632. ISSN: 1589-1623.

HANZAL, V. – DIVIŠOVÁ, M. – MURAWSKA, D. – JANISZEWSKI, P. THE EFFECT OF DIETARY BIO-ALGINATE SUPPLEMENTATION OF THE GROWTH RATE AND BODY WEIGHTS OF COMMON PHEASANT (PHASIANUS COLCHICUS) CHICKS. Polish Journal of Natural Sciences, 2016, roč. 31, č. 3, s. 363-371. ISSN: 1643-9953.

NĚMEJC, K. – SAK, B. – KVĚTOŇOVÁ, D. – HANZAL, V. – JENÍKOVÁ, M. – KVÁČ, M. The first report on Cryptosporidium suis and Cryptosporidium pig genotype II in Eurasian wild boars (Sus scrofa) (Czech Republic). ..., 2012, roč. 184, č. 2-4, s. 122-125.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – BARTÁK, V. – HOLÁ, M. – JEŽEK, M. – HART, V. – HANZAL, V. The mortality patterns of wildlife-vehicle collisions in the Czech Republic. North-Western Journal of Zoology, 2014, roč. 10, č. 2, s. 393-399. ISSN: 1584-9074.

Odborná monografie

JANISZEWSKI, P. – HANZAL, V. Bóbr europejski Castor fiber – biologia i ekologia gatunku. UWM Olsztyn: Wydavnictwo Uniwersitetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2016, 101s. ISBN 978-83-7299-996-2.

LIBOSVÁR, DR., ING., F. – HANZAL, V. Rostliny vhodné pro zvěř. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. 110s. ISBN 978-80-87154-47-2.

HANZAL, V. – ZVOLÁNEK, P. – POLÁKOVÁ, D. – PONDĚLÍČEK, J. – KOVAŘÍK, J. – HROMAS, J. – HANÁK, J. – MEDKOVÁ, M. Velká myslivecká encyklopedie . České Budějovice : GRAND, s.r.o., 2007. 9809s. ISBN 80-900593-0-9.

Kapitoly v odborné knize

JANISZEWSKI, P. – HANZAL, V. Łowiectwo w Polsce w XXI wieku - realia i oczekiwania, Tom 1 . Olsztyn: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa O/Gdańsk ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk, 2015, 223s. ISBN 978-83-62860-32-6. Dziczyzna, nieznany i niedoceniany surowiec kulinarny, s. 171-186.

JANISZEWSKI, P. – HANZAL, V. – WOJCIECH, M. Łowiectwo w Polsce w XXI wieku - realia i oczekiwania - Tom 2. Olsztyn: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa O/Gdańsk ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk, 2015, 256s. ISBN 978-83-62860-33-3. Problematyka gospodarowania populacją bobra europejskiego (Castor fiber) w Polsce. , s. 183-198.

HANZAL, V. Penzum - základy znalostí z myslivosti. Praha: DRUCKVO, spol. s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-239-5873-9. s. Základy myslivecké ekologie, s. 157 - 175.

HANZAL, V. – ŽIŽKA, M. – ZEMAN, J. – POLÁKOVÁ, D. – KOVAŘÍK, J. Penzum - základy znalostí z myslivosti . Praha : DRUCKVO, spol. s.r.o. , 2007. 1s. ISBN 978-80-239-8606-8. s. Základy myslivecké ekologie , s. 183 - 189.

Ostatní výsledky

BROWNFIELDS A JEJICH VLIV NA VENKOVSKÚ KRAJINU doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; Líšková Z., 2007

Další vývoj myslivosti po vstupu České republiky do EU doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2006

Genetická diverzita a diferenciácia populácií po'lovnej zveri a vol'ne žijůcich živočíchov doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Global principle of ecological integrity in the Czech landscape doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2006

Jakość jelenia szlachetnego Cervus elaphus L. bytującego w łowiskach Puszczy Piskiej Janiszewski Paweł; Gugołek Andrzej; Kałaska Sylwia; doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2007

Kvalita a dostupnost vodních zdrojů pro drobnou zvěř a další stanovišti věrné organismy v různých typech kulturní krajiny doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Local sustainability indicators doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2006

Měření ptačích vajec u vybraných druhů myslivecky obhospodařovaných ptáků. doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Metódy kvantifikácie priaznivého stavu (FCS) modelových európsky významných druhov živočíchov doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Nové pohledy na význam a funkci oblastí chovu pro zvěř doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2005

Oologie bažanta obecného (Phasianus colchicus L.) v krotkém chovu doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Optimalizace hospodaření s populacemi velkých kopytníků doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Pokus o matematické stanovení tvaru vajec a vztahů mezi nimi u vybraných druhů ptáků doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Posouzení vlivu velkých liniových staveb na migraci zvěře v modelových oblastech ČR Ing. Tomáš Kušta, Ing. Zdeněk Keken, doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., 2010

Potravní chování bobra evropského (Castor fiber. L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Potravní chování bobra evropského (Castor fiber. L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Quality of the red deer (Cervus elaphus) harvested in hunting grounds of the Białowieża Primewal Forest. Janiszewski Paweł; Niczyporuk M.; doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2007

Rizikové faktory lesních dřevin doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Škody spárkatou zvěří na vybraných lesních dřevinách, ohryzem a okusem, ve vztahu k výživné hodnotě kůry a letorostů doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Škody zvěří na lesních dřevinách doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Stanovení a vyhodnocení kontrolních metod pro řízení myslivosti a mysliveckého hospodaření v České republice doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

HART, V. – HANZAL, V. – KOŘANOVÁ, D. – HART, J. Podtyp: Skripta; Úvod do myslivosti - historie, zvyky, tradice. 2014, První vydání skript vyšlo nákladem 500 kusů. Skripta jsou členěna do 10 hlavních kapitol s celkovým počtem stran 264..

VPLYV VIDIECKEJ TURISTIKY NA WELFARE ZVERI doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Líšková Z., 2007

Vyhodnocení predačního tlaku na bažantí hnízda v honitbě HS Doudleby doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Líšková Z.; Tesař Jan, 2007

Výsledky hospodaření s jelení zvěří na Kaplicku doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; Líšková Z.; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Janiszewski Paweł, 2008

Využití metod molekulární genetiky při mapování populací bobra evropského (Castor fiber, L.) na zájmových územích v České republice. doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Využití molekulárně genetických metod při determinaci jelena siky a jelena dybovského doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., -1

Vývoj řešení problémů redukce přemnožených druhů zvěře v ČR. doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2005

Význam plodin a bylin pro zvěř doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2008

Wpływ czynników przyrodniczych i terminu odstrzału na masę tuszy sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) Janiszewski Paweł; doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2009

Zásady pro zajištění pohody zvěře - WILDLIFE WELFARE (Podmínka pro přežití v civilizaci) doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc., 2006

Zvěř jako jeden z faktorů dynamické rovnováhy ekosystému a krajiny doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; Janiszewski Paweł; Ing. Nováková Petra, Ph.D., 2009