×
doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
banner

Životopis

Lesnická fakulta Vysoké školy zemědělské v Brně (1979), vědecká hodnost v oboru pěstění lesa-myslivost (1987), docent - Aplikovaná zoológia a polovníctvo (2001) LF TU Zvolen.

Profesní kariéra: lesník, vysokoškolský učitel myslivosti na Lesnické fakultě VŠZ v Brně; Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Současný i bývalý člen oborových rad pro doktorské studium na ZF JU v Českých Budějovicích, LDF MZLU v Brně, FLE ČZU v Praze.

Člen Myslivecké rady Ministra zemědělství ČR, Ústřední hodnotitelské komise trofejí MZe ČR, člen delegace ČR v "Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier", člen ekologické komise ČMMJ, poradní sbory pro myslivost na krajské i okresní úrovni, zkušební komisař ČMMJ pro zkoušky z myslivosti a další. Předseda a člen redakční rady časopisu Svět myslivosti.

Publikační činnost: 8 knižních a elektronických publikací, 5 vysokoškolských učebních textů, přibližně 200 publikací v odborných a vědeckých časopisech a především na odborných konferencích a seminářích.

Soudní znalec v oboru myslivost.