×
doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

LML001Z Úvod do konzervace přírodnin a taxidermie
LML02Z Úvod do myslivosti
LML13Z Úvod do konzervace přírodnin a taxidermie
LML19E Tvorba expozic a výstavnictví
LML22Z Formulace odborného textu
LML72Z Úvod do myslivosti
LML75E Střelectví a balistika
LML83Z Formulace odborného textu
LMX02Z Introduction to Game Management
LXL42Z Praxe I. pro BPRM
LXL43Z Praxe II. pro BPRM
LXL97Z Praxe I. - individuální projekt (DPRM)
LXL98Z Praxe II. - Individuální projekt (DPRM)