×
doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
banner

Hart Vlastimil

Mám své představy o světě a myslivosti, které rád předávám studentům. Proto mi, hlavně moji studenti odpusťte, že po vás chci mimo znalostí navíc ještě slušné chování a vystupování. To totiž patří k charakteru člověka, který ukazuje na vaše kvality. Ze svých požadavků nerad ustupuji, protože čestnost, poctivost a slušnost jsou vlastnosti, které by měl mít každý vzdělaný člověk. A to nejen myslivecky a lesnicky…