×
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
banner

Granty a projekty

FRVŠ: řešitel „Modernizace laboratoře tekutinových mechanismů“ (2000)

IGA TF: řešitel „Sledování parametrů hydraulického obvodu

MPO: spoluřešitel FI-IM5/181 „Výzkum a vývoj techniky pro technologii pěstování chmele v nízkých konstrukcích“ (2008 – 2010)

MŠMT: spoluřešitel Výzkumného záměru TF, MSM 6046070905 „Studium zemědělského technologického systému s ohledem na jeho racionalizaci a šetrnou interakci s ekosystémy kulturní krajiny“ (2007 – 2011)

SZIF: spoluřešitel projektu 07/002/1132a/342/001841 „Inovace technologií zpracování chmele“ (2008)

NAZV: spoluřešitel projektu QF 4080 „Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby“ (2004 - 2007)

NAZV: spoluřešitel projektu QI101B071 „Inovace systémů pěstování a zpracování chmele zaměřená na zvýšení kvality konečného produktu“ (2010 – 2014)

TA ČR: spoluřešitel projektu "Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích" (2013 - 2016) 

TA ČR: spoluřešitel projektu "Návrh a vývoj kombinovaného stroje ENTRACON" (2014 - 2016)

NAZV: spoluřešitel projektu QJ1510004 "Šetrný způsob konzervac pivovarských a dalších cenných látek chmele" (2015 - 2018)

Sledování výkonových parametrů hydraulického obvodu

GA TF, 2006-2006

Zařízení pro automatizaci procesu sušení chmele v pásové sušárně

Technologická agentura ČR, 2021-2022