×
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
banner

Životopis

Průběh praxe:

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů

 • Vedoucí Vzdělávacího a výcvikového centra techniky; 2015 - dosud
 • Docent; 2010 – dosud
 • Prorektor pro školní podniky a vnější vztahy; 2014 - 2018
 • Zástupce vedoucího katedry; 2010 – 2014
 • Prorektor pro informační systémy a vnější vztahy,  2010 - 2014
 • Odborný asistent; 1993 – 2010
 • Tajemník katedry; 2003 – 2010
 • Odborný pracovník II. pro provoz; 1992 – 1993
 • Studijní pobyt; 1990 – 1992
 • Akademický senát Technické fakulty - předseda; 2005 – 2010
 • Akademický senát Technické fakulty - místopředseda; 2002 – 2005
 • Akademický senát Technické fakulty - tajemník; 1999 – 2002
 •           

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Zkušební komisař obsluh zemních, stavebních a silničních strojů; 2006 - dosud

 

Ing. Karel Novák a spol.

 • Lektor zodpovědný za přípravu a výuku předmětů v kurzu obsluh stavebních strojů; 2004 – dosud

 

Cegos Gradua spol. s r.o., vzdělávání a poradenství

 • Lektor zodpovědný za přípravu a výuku předmětů v kurzu obsluh stavebních strojů; 1995 – 2004

 

Slavia Napajedla, a.s.

 • Člen vývojového týmu pro oblast sklízecích mlátiček; 1995 - 1997

 

JZD Dublovice, úsek mechanizace,

 • Opravář zemědělských strojů, kombajnér, řidič; 1985 - 1990

 

Průběh vzdělání:

Habilitační řízení na ČZU v Praze, obor Technika a mechanizace zemědělství (doc.) 2010

Postgraduální doktorandské studium na ČZU v Praze, katedra zemědělských strojů, obor Technika výrobních procesů (Ph.D.); 1994 - 2003

Doplňkové pedagogické studium na ČZU v Praze, katedra pedagogiky, způsobilost k výuce odborných předmětů na středních školách; 1993 - 1995

Vysoká škola zemědělská, Fakulta mechanizační, obor mechanizace zemědělství (Ing.); 1986 - 1990               

Střední škola pro pracující, obor mechanizace zemědělství; 1984 - 1986

Střední odborné učiliště zemědělské, obor mechanik – opravář; 1981 - 1984