×
Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D.
banner

Publikace

Vědecké články

Vostrý, L., Hofmanová, B., Vostrá Vydrová, H., Přibyl, J., Majzlík, I. (2012): Estimation of genetic parameters for melanoma in the Old Kladruber horse. Czech Journal of Animal Science, 57(2): 75-82.

Futas, J., Vychodilova, L., Hofmanova, B., Vranova, M., Putnova, L., Muzik, J., Vyskocil, M., Vrtkova, I., Dusek, L., Majzlik, I., Horin, P. (2012): Genomic analysis of resistance/susceptibility to melanoma in Old Kladruber greying horses. Tissue Antigens, 79(4): 247-248.

Vostrý, L., Čapková, Z., Přibyl, J., Hofmanová, B., Vydrová, H., Mach, K. (2011): Population structure of Czech Cold-Blooded Breeds of Horses. Archiv Tierzucht, 54(1): 1-9.

Vostrý, L., Kracíková, O., Hofmanová, B., Czerneková, V., Kott, T., Přibyl, J. (2011):
Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on microsatellite analysis of DNA. Czech Journal of Animal Science, 56(4): 163-175.

Hofmanová, B., Majzlík, I., Vostrý, L., Mach, K. (2010): Zbarvení starokladrubských koní a jeho diverzita. Acta fytotechnica et zootechnica, 13: 9-12.

Hofmanová, B., Majzlík, I. (2006): Výskyt a kvantifikace melanomu u starokladrubských běloušů s ohledem na liniovou příslušnost. Acta fytotechnica et zootechnica, 9: 40-42.

 

Odborné články

Hofmanová, B., Majzlík, I., Vostrý, L., Jahn, P. (2013): Výskyt melanomu u starokladrubských koní. Veterinářství, 63 (2): 119 – 123.

Hofmanová, B., Majzlík, I. (2008): Méně známé genetické choroby koní. Farmář, 14(12): 36-37.

 

Příspěvky na konferencích

Majzlík, I., Hofmanová, B., Čapková, Z., Vostrý, L. (2012): Horse genetic resources in Czech republic. In: Book of Abstracts of the 63rd Annual Meeting of EAAP, Bratislava, Slovakia, Wageningen Academic Publishers: 98. ISBN: 978-90-8686-206-1.

Vostrý, L., Hofmanová, B., Čapková, Z., Majzlík, I., Přibyl, J. (2012): Assessment of inbreeding depression on linear type description by the Czech draft breeds of horses. In: Book of Abstracts of the 63rd Annual Meeting of EAAP, Bratislava, Slovakia, Wageningen Academic Publishers: 99. ISBN: 978-90-8686-206-1.

Vostrý, L., Hofmanová, B., Čapková, Z., Majzlik, I. (2012): Genetic parameters estimation for linear type traits described in the Czech draft breeds of horses. In: Book of Abstracts of the 63rd Annual Meeting of EAAP, Bratislava, Slovakia, Wageningen Academic Publishers: 40. ISBN: 978-90-8686-206-1.

Hrdlicová, A., Majzík, I., Hofmanová, B., Vostrý, L. (2012): Progressive retinal atrophy in dogs, its causal mutations in several dog breeds in Czech Republic. In: Book of Abstracts of the 63rd Annual Meeting of EAAP, Bratislava, Slovakia, Wageningen Academic Publishers: 68. ISBN: 978-90-8686-206-1.

Hofmanová, B., Andrejsová, L., Majzlík, I., Vostrý, L. (2012): Evaluation of driving performance test parameters in Old Kladruber Horse. In: Book of Abstracts of XXV. Genetic Days, Wroclaw, Poland (in press).

Majzlík, I., Jarešová, M., Hofmanová, B., Vostrý, L. (2012): Characterisation of the Haflinger population in CR. In: Book of Abstracts of XXV. Genetic Days, Wroclaw, Poland (in press).

Hofmanová, B., Vostrý, L., Majzlík, I. (2011): Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on pedigree information. In: Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of EAAP, Stavanger, Norway, Wageningen Academic Publishers: 144. ISBN: 978-90-8686-177-4.

Vostrý, L., Hofmanová, B., Vydrová, H., Majzlík, I., Přibyl, J. (2011): Genetics of melanoma in Old Kladruber horse. In: Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of EAAP, Stavanger, Norway, Wageningen Academic Publishers: 145. ISBN: 978-90-8686-177-4.

Vostrý, L., Majzlík, L., Mach, K., Hofmanová, B., Janda, K., Andrejsová, L. (2011): Growth performance of rabbit broilers HYLA. In: Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of EAAP, Stavanger, Norway, Wageningen Academic Publishers: 280. ISBN: 978-90-8686-177-4.

Majzlík, I., Andrejsová, L., Hofmanová, B., Vostrý, L. (2011): Linkage of driving performance test parameters in Old Kladruber Horse. In: Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of EAAP, Stavanger, Norway, Wageningen Academic Publishers: 41. ISBN: 978-90-8686-177-4.

Ondráček, J., Mach, K., Janda, K., Vostrý, L., Hofmanová, B., Majzlík, I., Dokoupilová, A. (2011):  Náhrada doplňků vitamínu E v krmivech pro výkrm králíků směsí přírodních antioxidantů. In: Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.: 48–50. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Mach, K., Hofmanová, B., Vostrý, L., Ondráček, J., Majzlík, I., Janda, K., Dokoupilová, A. (2011): Porovnání výkrmu brojlerového králíka HYLA v testační stanici a faremním chovu. In: Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.: 80–83. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Ondráček, J., Pěnkava, Z., Mach, K., Janda, K., Vostrý, L., Hofmanová, B., Majzlík, I., Dokoupilová, A. (2011): Srovnání anikokcidiotického účinku EMANOXU a salinomycinátu sodného ve výkrmu králíků. In: Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.: 45–47. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Mach, K., Vostrý, L., Dokoupilová, A., Janda, K., Majzlík, I., Hofmanová, B., Andrejsová, L., Rovnaníková, V. (2011): Užitkovost finálních hybridů brojlerového králíka v závislosti na věku a živé hmotnosti při ukončení výkrmu. In: Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.: 76-79. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Majzlík, I., Mach, K., Hofmanová, B., Vostrý, L. (2011): Welfare králíků v tradičním a faremním chovu. In: Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.: 28-31. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Hofmanová, B., Vostrý, L., Majzlík, I., Kracíková, O., Mach, K. (2010): Genetic analysis of melanoma prevalence in Old Kladruber horse. In: 9th Congress of Genetics Applied to Livestock Production, Leipzig, Germany: 244. Plná verze na CD. ISBN 978-3-00-031608-1.

Majzlík, I., Hofmanová, B., Vostrý, L., Kracíková, O., Mach, K. (2010): Genetic analysis of greying process in Old Kladruber horse. In: 9th Congress of Genetics Applied to Livestock Production, Leipzig, Germany: 244. Plná verze na CD. ISBN 978-3-00-031608-1.

Mach, K., Vostrý, L., Hofmanová, B., Majzlík, I. (2010): Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic.  In: 9th Congress of Genetics Applied to Livestock Production, Leipzig, Germany: 207. Plná verze na CD. ISBN 978-3-00-031608-1.

Vostrý, L., Přibyl, J., Mach, K., Veselá, Z., Hofmanová, B., Majzlík, I. (2010): Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station.  In: 9th Congress of Genetics Applied to Livestock Production, Leipzig, Germany: 206. Plná verze na CD. ISBN 978-3-00-031608-1.

Hofmanová, B., Majzlík, I., Vostrý, L., Mach, K. (2010): Coat greying process in Old Kladruber horse. In: Book of Abstracts of the 61st Annual Meeting of EAAP, Heraklion, Greece, Wageningen Academic Publishers: 161. ISBN: 978-90-8686-152-1.

Majzlík, I., Mach., Vostrý, L., Hofmanová, B. (2010): The effect of probiotic and herbal coccidiostatic on fatenning performance in rabbit broilers. In: Book of Abstracts of the 61st Annual Meeting of EAAP, Heraklion, Greece, Wageningen Academic Publishers: 372. ISBN: 978-90-8686-152-1.

Futas, J., Vychodilová, L., Hofmanová, B., Vránová, M., Putnová, L., Vyskočil, M., Vrtková, I., Majzlík, I., Hořín, P. (2010): Genes for resistance to melanoma: Can we reveal them in Old Kladruber horses? In: 32nd Conference for the International Society for Animal Genetics, Edinburg, Scotland: 136.

Hofmanová, B., Majzlík, I., Vostrý, L., Mach, K. (2010): Inbreeding and melanoma in Old Kladruber Horses. In: Book of Abstracts of XXIV. Genetic Days, Brno, ČR: 21. ISBN 978-80-7375-423-5.

Majzlík, I., Hofmanová, B., Vostrý, L., Jabubec, V., Mach, K. (2010): Old Kladruber horse as the gene resource in CR. In: Book of Abstracts of XXIV. Genetic Days, Brno, ČR: 12. ISBN 978-80-7375-423-5.

Hofmanová, B., Majzlík, I. (2009): Horse Kinsky: current situation and future. In: Book of Abstracts of the 60st Annual Meeting of EAAP, Barcelona, Spain, Wageningen Academic Publishers: 430. ISBN: 978-90-8686-121-7.

Majzlík, I., Vostrý, L., Čapková, Z., Hofmanová, B. (2009): Variation of linear described trans in Czech-Moravian Belgian horse and Silesian Norieker. In: Book of Abstracts of the 60st Annual Meeting of EAAP, Barcelona, Spain, Wageningen Academic Publishers: 229. ISBN: 978-90-8686-121-7.

Hofmanová, B., Majzlík, I., Jakubec, V. (2008): Phenotypic occurrence of allergic eczema in the gene resource Old Kladruber Horse. In: XXIII. Genetic Days (sborník vydán na CD).

Hofmanová, B., Majzlík, I., Jakubec, V., Vostrý, L. (2008): Phenotypic occurrence of allergic eczema in Old Kladruber horse. In: Book of Abstracts of the 59th Annual Meeting of EAAP, Vilnius, Lithuania, Wageningen Academic Publishers : 174. ISBN: 978-90-8686-074-6.

Hofmanová, B. (2008): Selection in the genetic resource: variation of linear assesment type traits in Old Kladruber horse. In: Book of Abstracts of the 59th Annual Meeting of EAAP, Vilnius, Lithuania, Wageningen Academic Publishers : 286. ISBN: 978-90-8686-074-6.

Hofmanová, B., Majzlík, I., Jakubec, V. (2008): Phenotypic occurrence of allergic eczema in the gene resource Old Kladruber Horse. In: Book of Abstracts of XXIII. Genetic Days, České Budějovice, ČR.

Hofmanová, B., Majzlík, I. (2007): Melanoma in grey Old Kladruber horse. In: Book of abstracts of the 58th Annual Meeting of EAAP, Dublin, Ireland, Wageningen Academic Publishers : 160. ISBN: 978-90-8686-045-6.

Hofmanová, B., Majzlík, I. (2007): Zbarvení starokladrubských koní a výskyt melanomu. In: Mezinárodní seminář chovatelů starokladrubských koní: 98-106.

Hofmanová, B., Majzlík, I. (2005): Dědičnost plavého zbarvení u koní. In: Genetika a šlechtění zvířat, MZLU v Brně: 34.

 

Skripta

Majzlík, I., Hofmanová, B., Vostrý, L. (2012): Základy obecné zootechniky. Powerprint, Praha: 193s. ISBN 978-80-213-2286-8.

Hofmanová, B., Majzlík, I., Mach, K., Vostrý, L. (2008): Genetika se základy biometriky - návody na cvičení. Powerprint, Praha: 126s. ISBN: 978-80-213-1800-7.

Článek v odborném periodiku

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. Analysis of linear scoring of conformation traits in Czech draught horse. Acta Agriculturae Slovenica, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 174-178. ISSN: 1581-9175.

MACHOVÁ, K. – **MILERSKI, M. – **RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **KASARDA, R. – VOSTRÝ, L. Assessment of the genetic diversity of Two Czech autochthonous sheep breeds. Small Ruminant Research, 2021, roč. 195, č. , s. 0-0. ISSN: 0921-4488.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Characterization of greying, melanoma, and vitiligo quantitative inheritance in Old Kladruber horses. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 10, s. 443-451. ISSN: 1212-1819.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DOKOUPILOVÁ, A. – MAJZLÍK, I. Estimation of genetic and non-genetic effects influencing coat colour in black horses. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 1, s. 41-48. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. Estimation of genetic parameters for melanoma in the Old Kladruber horse. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 2, s. 75-82. ISSN: 1212-1819.

**VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – SCHMIDOVÁ, J. – **VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Founder contribution in the endangered czech draught horse breeds. Acta Agriculturae Slovenica, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 169-173. ISSN: 1581-9175.

**VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – **NOVOTNÁ, A. – VOSTRÝ, L. Genetic distances and admixture between sire lines of the Old Kladruber horse. Agriculturae Conspectus Scientificus, 2017, roč. 82, č. 3, s. 287-291. ISSN: 1331-7768.

**VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **VESELÁ, Z. – **VRTKOVÁ, I. – **NOVOTNÁ, A. – **KASARDA, R. Genetic Diversity and Admixture in Three Native Draught Horse Breeds Assessed Using Microsatellite Markers. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 3, s. 85-93. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Genetic diversity in Czech Haflinger horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 163-165. ISSN: 1330-7142.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. Genetic diversity within and gene flow between three draught horse breeds using genealogical information. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 10, s. 462-472. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – **KASARDA, R. – MACHOVÁ, K. – **BRZÁKOVÁ, M. – VOSTRÝ, L. Genetic diversity, admixture and the effect of inbreeding on milk performance in two autochthonous goat breeds. Livestock Science, 2020, roč. 240, č. , s. 1-7. ISSN: 1871-1413.

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. Genetic parameters for linear type traits in three Czech draught horse breeds. Agriculturae Conspectus Scientificus, 2017, roč. 82, č. 2, s. 111-115. ISSN: 1331-7768.

MACHOVÁ, K. – HOFMANOVÁ, B. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – VOSTRÝ, L. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **KASARDA, R. Genetic variability analysis of 26 sheep breeds in the Czech Republic. Acta Fytotechnica et Zootechnica:Online, 2020, roč. 23, č. , s. 38-45. ISSN: 1336-9245.

FUTAS, J. – VYCHODILOVÁ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VRÁNOVÁ, M. – PUTNOVÁ, L. – MUZIK, J. – VYSKOČIL, M. – VRTKOVÁ, I. – DUŠEK, L. – MAJZLÍK, I. – HOŘÍN, P. Genomic analysis of resistance/susceptibility to melanoma in Old Kladruber greying horses. ..., 2012, roč. 79, č. 4, s. 247-248.

VOSTRÝ, L. – KRACÍKOVÁ, O. – HOFMANOVÁ, B. – CZERNEKOVÁ, V. – KOTT, T. – PŘIBYL, J. Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on microsatellite analysis of DNA. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 4, s. 163-175. ISSN: 1212-1819.

DOKOUPILOVÁ, A. – ZITA, L. – **KVAČEK, I. – JANDA, K. – HOFMANOVÁ, B. – MASOPUSTOVÁ, R. Jerusalem artichoke (Helinathus tuberosus) tops as a natural source of inulin in rabbit diet: effect on growth performance and health status. Journal of Central European Agriculture, 2019, roč. 20, č. 3, s. 796-801. ISSN: 1332-9049.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – HOFMANOVÁ, B. – **RYCHTAROVA, J. – MACHOVÁ, K. – BRZÁKOVÁ, M. – **KASARDA, R. Monitoring of genetic diversity in autochthonous Czech poultry breeds assessed by genealogical data. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 6, s. 224-231. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. – ZAVADILOVÁ, L. Pedigree analysis of the endangered Old Kladruber horse population. Livestock Science, 2016, roč. 185, č. , s. 17-23. ISSN: 1871-1413.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – PŘIBYL, J. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MACH, K. Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2011, roč. 54, č 1, s. 1-9. ISSN: 0003-9438.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. Population studies of Czech Hucul horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 41-43. ISSN: 1330-7142.

HOFMANOVÁ, B. – KOHOUTOVÁ, P. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. Quantitative aspects of coat color in old Kladruber black horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 224-227. ISSN: 1330-7142.

HOFMANOVÁ, B. – **VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. The effect of inbreeding on melanoma and vitiligo occurrence in Old Kladruber grey horses. Acta Agriculturae Slovenica, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 179-182. ISSN: 1581-9175.

HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – JAHN, P. Výskyt melanomu u starokladrubských koní. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 2, s. 119-123. ISSN: 0506-8231.

Článek ve sborníku z akce

Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Genetic Analysis of Greying Process in Old Kladruber Horse doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Analysis of Melanoma Prevalence in Old Kladruber Horse Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Certifikované metodiky

MACH, K. – ONDRÁČEK, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – JEBAVÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MASOPUSTOVÁ, R. Využití probiotického krmiva PROBIOSTAN a antikokcidika EMANOX ve výkrmu brojlerových králíků, The use of probiotic feed PROBIOSTAN and coccidiostatic EMANOX in rabbit broiler fattening, rabbit broiler, fattening, nutrition, probiotics, coccidiostatics, 2012, GH - Výživa hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, PROBIOSTAN a EMANOX , 17210/2012-7, Zlepšení parametrů masné užitkovosti brojlerových králíků, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, Těšnov 17, 11705 Praha 1, 28.08.2012,

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

SVOBODOVÁ, I. – **BEZVODA, B. – **TRANKOVSKÁ, Z. – **MAKEŠ, V. – RŮŽIČKA, J. – CHALOUPKOVÁ, H. – CHMELÍKOVÁ, E. – BOLECHOVÁ, P. – NOVÁK, K. – ERETOVÁ, P. – POLÓNYIOVÁ, A. – MACHOVÁ, K. – **FILIPOVÁ, E. – HRADEC, M. – KOUBA, M. – BITTNER, V. – **SMEJKAL, P. – **HEPNAR, J. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L. – **PÁDECKÁ, T. – CHALUPA, M. – HOFMANOVÁ, B. – SANTARIOVÁ, M. – **JUNKOVÁ, M. – **RŮŽIČKA, J. – **ZEMAN, O. – **DUNKA, Š. PÁTRAČ - souborové datové CD, PÁTRAČ - data file CD, SAR dogs; search and rescue; Pátrač, 2021, XX - Nepřiřazeno, ISBN: 978-80-213-3122-8, ČZU v Praze ,neuvedeno, neuvedeno, L - Lokální přístup, ISBN 978-80-213-3122-8,

Ostatní výsledky

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. – **KASARDA, R.Admixture and recent migration in three Czech draught horse breeds as revealed by microsatellites. 2017, Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the EAAP, 28 August - 1 September 2017, Talin, Estonia, s. 297-297. ISBN: 978-90-8686-312-9, e-ISBN: 978-90-8686-859-9.

HOFMANOVÁ, B. – KOHOUTOVÁ, P. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of factors influencing coat color intensity in Old Kladruber black horses. 2015, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the EAAP, 31 August - 4 September 2015, Warsaw, Poland, s. 439-439. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of factors influencing vitiligo occurence in Old Kladruber grey horses. 2014, Book of abstracts of International scientific genetic conference XXVI. Genetic Days, Prague, Czech Republic, s. 95-96. ISBN: 978-80-213-2473-2.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of genetic diversity in endangered horse population of Old Kladruber breed. 2014, Book of abstracts of International scientific genetic conference XXVI. Genetic Days, 3.-4.9.2014, Prague, Czech Republic, s. 72-73. ISBN: 978-80-213-2473-2.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J.Analysis of linear scoring of conformation traits in Czech draught horse. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, 21-23 September, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 174-178.

HOFMANOVÁ, B. – HOUDOVÁ, D. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L.Analysis of the testing horses for therapeutic purposes in the Czech Republic. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 476-476. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8..

Coat greying process in Old Kladruber horse. Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Dědičnost plavého zbarvení u koní Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2005

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **NOVOTNÁ, A. – MAJZLÍK, I.Estimation of effective population size based on genealogical and molecular data by different method. 2018, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the EAAP, 27 August - 31 August 2018, Dubrovnik, Croatia, s. 171-171. ISBN: 978-90-8686-323-5, e-ISBN: 978-90-8686-871-1.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – NOVOTNÁ, A.Estimation of effective population size by different methods for Czech endangered horse breeds based on genealogical information. 2016, Acta fytotechnica et zootechnca, 2016, roč. 19, s. 41-44. eISSN: 1336-9245..

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – VESELÁ, Z. – KRUPA, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimation of genetic parameters and prediction of breeding value for calving ease. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 323-323. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – SCHMIDOVÁ, J. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I.Founder contribution in the endangered czech draught horse breeds. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, September 21th-23rd, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 169-173.

Genes for resistance to melanoma: Can we reveal them in Old Kladruber horses? J. Futas (externí), Leona Vychodilová (externí), Ing. Barbora Hofmanová, Marie Vránová (externí), Lenka Putnová (externí), Mirko Vyskočil (externí), Irena Vrtková (externí), doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Petr Hořín (externí), 2010

Genetic Analysis of Greying Process in Old Kladruber Horse doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Analysis of Melanoma Prevalence in Old Kladruber Horse Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I.Genetic diversity loss in populations Czech draft horse breeds. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 584-584. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8.

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **NOVOTNÁ, A. – MAJZLÍK, I.Genetic Diversity of Endangered Horse Breeds in the Czech Republic. 2018, Book of abstract of International scientific genetic conference "XXVIII. GENETIC DAYS", 18 - 20.9.2014, České Budějovice, JCU, s. 32-33.

Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. – MILERSKI, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic parameters for calf survivability for beef cattle in the Czech Republic. 2013, Book of Abstracts of the 64rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30.8.2013, Nantes, France, s. 335. ISBN: 978-90-8686-228-3.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. – PŘIBYL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetics of melanoma in Old Kladruber horse. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 145. ISBN: 978-90-8686-177-4.

Genetika se základy biometriky - návody na cvičení Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2008

VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – JANDA, K. – ANDREJSOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Growth performance of rabbit broilers HYLA. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8. - 2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 280 ISBN: 978-90-8686-177-4.

Heredity of dun and buckskin horse coat color Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2005

Horse Kinsky - current situation and future Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Inbreeding and melanoma in Old Kladruber Horses. Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J.Inter and intra genetic variability in sire lines of the Czech endangered draft horse breed. 2016, Acta fytotechnica et zootechnica, 2016, roč. 19, č. 3, s. 112-115. eISSN: 1336-9245.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on pedigree information. 2011, Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 144. ISBN: 978-90-8686-177-4.

MAJZLÍK, I. – ANDREJSOVÁ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linkage of driving performance test parameters in Old Kladruber Horse. 2011, Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8. - 2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 41 ISBN: 978-90-8686-177-4.

Melanoma in grey Old Kladruber Horse Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2007

Méně známé genetické choroby koní Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

ONDRÁČEK, J. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Náhrada doplňků vitamínu E v krmivech pro výkrm králíků směsí přírodních antioxidantů. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 48–50. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Old Kladruber horse as the gene resource in CR. doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Václav Jakubec (externí), doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pedigree analysis of endangered Czech draft horse breeds. 2015, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the EAAP, 31 August - 4 September 2015, Warsaw, Poland, s. 440-440. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pedigree analysis of Old Kladruber horse. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 379-379. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

Phenotypic occurrence of allergic eczema in Old Kladruber Horse Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2008

Phenotypic occurrence of allergic eczema in the gene resource Old Kladruber Horse Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Jakubec V., 2008

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Populačně genetický rozbor plemene starokladrubský kůň. 2014, Zootechnika 2014, Konference mladých vědeckých pracovníků, 20. 6. 2014, České Budějovice, s. 4-10. ISBN: 978-80-7394-454-4.

HOFMANOVÁ, B. – PŘIBÁŇOVÁ, M. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Population study of three breeds of cold blooded horses in the Czech Republic. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP,EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 379-379. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – ONDRÁČEK, J. – MAJZLÍK, I. – JANDA, K. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání výkrmu brojlerového králíka HYLA v testační stanici a faremním chovu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 80–83. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Selection in the genetic resource: variation of linear assesment type traits in Old Kladruber horse doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Jakubec V.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Hofmanová Barbora, 2008

MAJZLÍK, I. – PTÁČEK, J. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Some aspects of horse vision. 2013, Book of Abstracts of the 64rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30.8.2013, Nantes, France, s. 362. ISBN: 978-90-8686-228-3.

ONDRÁČEK, J. – PĚNKAVA, Z. – PĚNKAVA, Z. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání anikokcidiotického účinku EMANOXU a salinomycinátu sodného ve výkrmu králíků. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 45–47. ISBN: 978-80-7403-083-3.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L.The effect of inbreeding on melanoma and vitiligo occurrence in Old Kladruber grey horses. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, September 21th-23rd, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 179-182.

The effects of probiotic and herbal coccidiostatic on fattening performance in rabbit broilers. doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, 2010

MACH, K. – VOSTRÝ, L. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – ANDREJSOVÁ, L. – ROVNANÍKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Užitkovost finálních hybridů brojlerového králíka v závislosti na věku a živé hmotnosti při ukončení výkrmu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 76–79. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Variation of linear described type traits in Czech-Moravian Belgian Horse and Silesian Noriker doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Hofmanová Barbora, 2009

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – VOSTRÝ, L. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kokcidiostatika na přírodní bázi na výkrmnost a jatečnou hodnotu brojlerového králíka HYLA. 2012, Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat, 12.9.2012, Mendelova univerzita v Brně, s. 206-214. ISBN: 978-80-7375-645-1.

Výskyt a kvantifikace melanomu u starokladrubských běloušů s ohledem na liniovou příslušnost Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2006

MAJZLÍK, I. – MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Welfare králíků v tradičním a faremním chovu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 28-31. ISBN: 978-80-7403-083-3.

MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Skripta; Základy obecné zootechniky. 2012, ČZU v Praze, FAPPZ, Powerprint Praha, 193 s. ISBN: 978-80-213-2286-8.

Zbarvení starokladrubských koní a jeho diverzita Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Zbarvení starokladrubských koní a výskyt melanomu Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2007