×
Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D.
banner

Životopis

Dosažené vzdělání:                                      vysokoškolské

Délka odborné praxe:                                 16 let

 

Kvalifikace

1997                           Ing., Česká zemědělská univerzita, Studijní obor Zemědělské inženýrství

2011                           Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, program Obecná zootechnika, obor Genetika a šlechtění hospodářských zvířat

(disertační práce: Charakteristika zbarvení u starokladrubských koní a výskyt melanomu).

 

Profesní zkušenosti

1998 – dosud Česká zemědělská univerzita – Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů – Katedra obecné zootechniky a etologie (dříve Katedra genetiky a šlechtění)

Výzkumné zaměření

  • Fenotyp užitkových znaků hospodářských a domácích zvířat (problematika tělesné stavby a výkonnosti). Studium variability užitkových znaků a genetická analýza, aplikace pro plemenitbu malých populací (genové zdroje koní v ČR).
  • Aktivní účast na konferencích European Association for Animal Production, Genetic Days a World Congress on Genetics Applied to Livestock Production.