×
prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
banner

Granty

Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Hodnocení rizika poškození lesních porostů větrem: vývoj a kalibrace národního prediktivního modelu

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Zdroje vody v krajině ve vztahu k hašení lesních požárů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2016-2018

Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2021