×
prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DLOX01Y Ochrana lesů - abitiotičtí škodliví činitelé a obratlovci
DLOX03Y Mykologie
DLOX04Y Obecná fytopatologie
DLOX05Y Ochrana lesů - hmyzí škůdci
DLOX12Y Biologická ochrana lesa
DLOX18Y Modelování abiotického poškozování lesních porostů
DLOX19Y Taxonomie kůrovcovitých
DLOX20Y Ekologie hmyzu
DLXX003Y Prevence vzniku lesních požárů
DLXX005Y Zdolávání lesních požárů
DLXX015Y Forest Fire Prevention
DLXX017Y Strategies of Forest Fire Fighting
DLXX29Y Modelování a prevence vzniku velkoplošných kalamit v lesích
DLXX30Y Prevence vzniku lesních požárů
DLXX31Y Zdolávání lesních požárů
LOL012E Zásady integrované ochrany lesa
LOL06E Základy ochrany lesů
LOL19E Ochrana lesa III.
LOL703E Zásady integrované ochrany lesa
LOL75E Základy ochrany lesů
LOL89E Ochrana lesa III.