×
doc. Ing. Bc. Jakub Horák, Ph.D.
katedra ochrany lesa a entomologie
banner

Témata diplomových a bakalářských prácí

Uvítám pracovité a chytré studenty a studentky. Níže uvádím témata, kterým se dlouhodobě věnuji.

Hlavní témata:

1. Biologická rozmanitost Vámi vybraných taxonů (např. brouci, motýli, ptáci aj.) v lesích.

2. Biologická rozmanitost Vámi vybraných taxonů (např. brouci, motýli, ptáci aj.) v ovocných sadech.