×
doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DEAEN2Y Modelování znalostí
DEAEN2YA Knowledge Modelling
DMODZY Modelování znalostí SYII
EAE01E Ekonomicko matematické metody I - EAM2, PAA2
EAE02E Ekonomicko matematické metody II - PAE3, PAA3
EAE13E Předdiplomní seminář - SYIN3v, PRN4v
EAE26E Matematické metody v ekonomii a managementu - VSRR1
EAE40E Znalostní inženýrství - PAEN4v, SYIN4, PRN3v, EAMN4v
EAE44E Matematické metody kvantitativní analýzy - HKS1
EAE71E Ekonomicko matematické metody I - PAE2 komb.
EAE72E Ekonomicko matematické metody II - PAE3 komb.
EAE82E Matematické metody v ekonomii a managementu - VSRRCH1
EAE96E Matematické metody v ekonomii a managementu - VSRRJ1
EAE97E Matematické metody v ekonomii a managementu - VSRRL1
EAE98E Matematické metody v ekonomii a managementu - VSRRK1
EAE99E Matematické metody v ekonomii a managementu - VSRRHK1
EAEA1E Matematické metody v ekonomii a managementu - VSRRM1
EAEA7E Matematické metody v ekonomii a managementu - VSRRSUT1
EAEA9E Matematické metody v ekonomii a managementu - VSRRS1
EAT01E Ekonomicko matematické metody - TF OPT
EAT71E Ekonomicko matematické metody - TF OPT KS
METDISP Metodika disertační práce
METDISPA Methodology dissertation