×
doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

DÖMEOVÁ, L. – HOUŠKA, M. Knowledge Search in Internal and External Documents. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 4, s. 21 - 28. ISSN: 1211-3174.

HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. Mathematical models for elementary knowledge representation . Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 5, s. 32 - 37. ISSN: 1211-3174.

DÖMEOVÁ, L. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. Multiple-criteria approach for strategy adaptation on SME´s. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2006, roč. 52, č. 4, s. 155 - 159. ISSN: 0139-570X.

HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – DÖMEOVÁ, L. – HOUŠKA, M. User-oriented methodology of communication with expert systems. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 5, s. 193 - 201. ISSN: 0139-570X.

HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. SEMANTIC NETWORK AS A FORM OF KNOWLEDGE REPRESENTATION AND KNOWLEDGE MAP. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 2, s. 139 - 147. ISSN: 1211-3174.

KVASNIČKA, R. – HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. Interoperability on the level of knowledge units. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 3, s. 183 - 189. ISSN: 1211-3174.

HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – KVASNIČKA, R. Interoperability of Knowledge Units in Plant Protection: Case Studies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 4-Special, s. 87 - 98. ISSN: 1804-1930.

HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. The Impacts of Multimedia Lectures on Students’ Performance in Two Specific Subjects. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 4, s. 178-186. ISSN: 1803-1617.

HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. Data, Information and Knowledge in Agricultural Decision-Making. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 3, č. 2, s. 74-83. ISSN: 1804-1930.

HOUŠKA, M.; idPublikace = 55313; Název: Reply to the paper 'Multi-criteria analysis of economic activity for European union member states and candidate countries: TOPSIS and WSA applications' by S. E. Dincer -- Neexistuje podtyp publikace --

HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. The conversion of cost and benefit criteria in the TOPSIS method. International Journal of Applied Decision Sciences, 2012, roč. 5, č. 4, s. 329-341. ISSN: 1755-8077.

RAUCHOVÁ, T. – HOUŠKA, M. EFFICIENCY OF KNOWLEDGE TRANSFER THROUGH KNOWLEDGE TEXTS: STATISTICAL ANALYSIS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 1, s. 46-60. ISSN: 1803-1617.

RAUCHOVÁ, T. – HOUŠKA, M. A Calculation Scheme for Measuring the Efficiency of Knowledge Texts for Vocational Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, roč. , č. 106, s. 10-19. ISSN: 1877-0428.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. On Improving the Experiment Methodology in Pedagogical Research. International Education Studies, 2014, roč. 7, č. 9, s. 84-98. ISSN: 1913-9020.

KREJČÍ, I. – HOUŠKA, M. Discussion with the paper ‘Project costs planning in the conditions of uncertainty’ by H. Štiková. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60, č. 11, s. 517-523. ISSN: 0139-570X.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. Quantitative Differences among Normal and Knowledge Texts on Agriculture Waste Processing. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 4, s. 59-68. ISSN: 1804-1930.

HORÁKOVÁ, T. – RYDVAL, J. – HOUŠKA, M. Creating the Knowledge-structured Texts in Agriculture Companies: A Cost Modeling Approach. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 2, s. 67-77. ISSN: 1804-1930.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. Classification of the educational texts styles with the methods of artificial intelligence. Journal of Baltic Science Education, 2017, roč. 16, č. 3, s. 324-336. ISSN: 1648-3898.

MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – HORÁKOVÁ, T. Measurement of the Valuation of Knowledge in Organizations: A Review Analysis. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 7, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

PETÁK, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. Modelling of Knowledge via Fuzzy Knowledge Unit in a Case of the ERP Systems Upgrade. Automatic Control and Computer Sciences, 2020, roč. 54, č. 6, s. 529-540. ISSN: 0146-4116.

HLAVATÝ, R. – KREJČÍ, I. – HOUŠKA, M. – MOULIS, P. – RYDVAL, J. – PITROVÁ, J. – PILAŘ, L. – HORÁKOVÁ, T. – TICHÁ, I. Understanding the decision-making in small-scale beef cattle herd management through a mathematical programming model. ..., 2021, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: N.

MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. – **MUDRYCHOVÁ, J. Students’ Processing of Differently Structured Text Materials Focused on Agricultural Waste Disposal Using Eye-tracking. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2021, roč. XIII, č. 4, s. 85-99. ISSN: 1804-1930.

**PETÁK, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. Modelling of Knowledge via Fuzzy Knowledge Unit in a Case of the ERP Systems Upgrade. Automatic Control and Computer Sciences, 2021, roč. 54, č. 6, s. 529-540. ISSN: 0146-4116.

PETÁK, M. – **GÖRNER, PH.D., R. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. Compensating for the loss of future tree values in the model of Fuzzy knowledge units. Urban Forestry & Urban Greening, 2022, roč. 74, č. August 2022, s. 0-0. ISSN: 1618-8667.

Odborná monografie

DÖMEOVÁ, L. – HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. Systems Approach to Knowledge Modelling. Hradec Králové: Graphical Studio Olga Čermáková, 2008. 0s. ISBN 978-80-86703-30-5.

HAVLÍČEK, J. – HOUŠKA, M. – KVASNIČKA, R. – BARTOŠKA, J. Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékařském sektoru v zemích EU. Praha: ČZU Praha, 2008. 217s. ISBN N.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – KVASNIČKA, R. – PELIKÁN, M. – ŠUBRT, T. Modelování znalostí. Praha: Professional Publishing, 2011. 233s. ISBN 978-80-7431-069-0.

Kapitoly v odborné knize

HOUŠKA, M.Vícekriteriální rozhodování

Článek ve sborníku z akce

KUČERA, P. – HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. Methods for the Multipletours Traveling Salesman Problem Making the Final Solution in One Time. In PROCEEDINGS OF THE 24TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2006 13.09.2006, Plzeň. Plzeň: UNIV WEST BOHEMIA, PILSEN UNIVERZITNI 8, PLZEN 306 14, CZECH REPUBLIC , 2006. s. 313-316.

HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. Cost Coefficients Sensitivity Analysis in Piecewise Linear Programming Models. In PROCEEDINGS OF THE 25TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2007 04.09.2007, Ostrava. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, FAC ECONOMICS, SOKOLSKA TR 33, OSTRAVA, 701 21, CZECH REPUBLIC , 2007. s. 131-136.

KUČERA, P. – HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. Selected Methods for the Time Limited Vehicle Routing Problem. In PROCEEDINGS OF THE 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2008 17.09.2008, Liberec. Liberec: TECHNICAL UNIV LIBEREC, FACULTY ECONOMICS, STUDENTSKA 2, LIBEREC, 46117, CZECH REPUBLIC , 2008. s. 303-307.

HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. Pedagogical Efficiency of Multimedia Lectures on Mathematical Methods in Economics. In ERIE Proceedings 10.06.2010, Praha, Česká republika. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 94-101.

HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. Cost and Benefit Criteria in MCDM Models. In MME 2010 part I 08.09.2010, České Budějovice, Česká republika. České Budějovice, Česká republika: University of South Bohemia in České Budějovice, 2010. s. 55-60.

Towards the Definition of Knowledge Interoperability Ing. Martina Houšková Beránková, PhD., Ing. Roman Kvasnička, Ing. Milan Houška, Ph.D., 2010

Computer Supported Knowledge in Distance Learning doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Martina Houšková Beránková, PhD., Ing. Milan Houška, Ph.D., 2010

Unary Operations with Knowledge Units Ing. Milan Houška, Ph.D., doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Roman Kvasnička, 2010

MACÁK, T. – KUČÍRKOVÁ, L. – HOUŠKA, M. INTERPLAY OF TEACHING AND SCIENTIFIC ACTIVITIES. In Efficiency and Responsibility in Education 2011 09.06.2011, Praha. Praha: FEM CULS Prague, 2011. s. 187-193.

HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. The Impact of Contact Lessons on Learning Outcomes in Mathematics. In Efficiency and Responsibility in Education 2011 09.06.2011, Praha. Praha: CULS Prague, 2011. s. 93-101.

RAUCHOVÁ, T. – HOUŠKA, M. – TREMLOVÁ, J. – KEDAJ, P. Time efficiency of knowledge codification for vocational education. In Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Systems Emgineering, 2013. s. 534-541.

HOUŠKA, M. – RAUCHOVÁ, T. Methodology of creating the knowledge text. In Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Systems Emgineering, 2013. s. 197-203.

BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. On Graphical Optimization of Linear Programming Models in the Column Space . In Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013 11.09.2013, Jihlava. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 89-94.

HORÁKOVÁ, T. – LUHANOVÁ, K. – HOUŠKA, M. Efficiency of teaching concepts for environmental education. In Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Resposibility in Education 05.06.2014, Prague. Prague: Czech University , 2014. s. 222-229.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. – LUHANOVÁ, K. – ČERNÍKOVÁ, K. COMPARATIVE ANALYSIS OF QUANTITATIVE INDICATORS OF NORMAL AND KNOWLEDGE TEXTS . In 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 05.05.2014, Štúrovo, Slovakia. Prague: Wolters Kluwer, 2014. s. 621-631.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. – LUHANOVÁ, K. DISTINGUISHING THE EDUCATIONAL TEXT STYLES BY NEUROTECHNOLOGIES: RESEARCH DESIGN. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Systems Engineering, 2015. s. 160-166.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. Different Types of Educational Texts: Differences Percieved by the Students. In Efficiency and Responsibility in Education 13th International Confrence Proceedings 02.06.2016, Prague. Prague: CULS Prague, 2016. s. 178-185.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. Differences Among Knowledge and Normal Educational Texts: a fMRI Study. In 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 02.05.2016, Štúrovo, Slovakia. : Wolters Kluwer, 2016. s. 523-532.

MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKA, M. Identification of Criteria Measuring the Value of Knowledge: A Text Mining Study . In 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatic (DiVAi) 02.05.2016, Sturovo, SLOVAKIA . Sturovo, SLOVAKIA : WOLTERS KLUWER CR A S, U NAKLADOVEHO NADRAZI 6, PRAHA 3, PRAGUE 130 00, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 365-374.

MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. Retrieving Knowledge from Texts: Design of an Experiment with Human Users. In Proceedings of the 14th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2017 (ERIE) 08.06.2017, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2017. s. 270-278.

PETÁK, M. – HOUŠKA, M. An inference strategy for knowledge units. In 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, HAICTA 2017 27.09.2017, Chania, Crete Island; Greece. Chania, Crete Island; Greece: CEUR-WS, 2017. s. 304-314.

MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – HORÁKOVÁ, T. Value of Knowledge in the Process of Lifelong Education. In Proceedings of 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 07.06.2018, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 235-242.

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKA, M. The Influence of Selected Factors on Learning Outcomes within Transferring Knowledge through Texts. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 83-89.

MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HORÁKOVÁ, T. – PETÁK, M. – HOUŠKA, M. Knowledge-Oriented Texts in Practice. In Economic and Social Development (Book of Proceedings), 64th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development 22.01.2021, on-line. : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2021. s. 121-129.

Certifikované metodiky

HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – MUDRYCHOVÁ, K. – PETÁK, M. – HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. Metodika tvorby znalostně strukturovaných textů, Methodics of Knowledge-Structured Texts Creation, Knowledge-structured texts; knowledge transfer; knowledge unit (KU); information; human resources, 2021, XX - Nepřiřazeno, E - schválená metodika (NmetS), ISBN 978-80-213-3120-4, Smlouva o uplatnění metodiky s Česká pošta, s.p., datum uzavření 1.4.2021, Smlouva o uplatnění metodiky s Česká pošta, s.p., datum uzavření 1.4.2021, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 14.06.2021,

Software

ŠIMEK, P. – VANĚK, J. – BARTOŠKA, J. – JAROLÍMEK, J. – KÁNSKÁ, E. – HOUŠKA, M. JPMS 1.0 – Journals Paper Management System, JPMS 1.0 – Journals Paper Management System, paper management system, web application, software, 2011, JC - Počítačový hardware a software, JPMS 1.0 , http://online.agris.cz, Informace k SW JPMS jsou standardně k dispozici na: http://ipc.pef.czu.cz/kit/JPMS, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Katedra informačních technologií, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 050, simek(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity systému – úspora pracovníků (systémová podpora, redakce, provoz)., Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra informačních technologií PEF), 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Ostatní výsledky

Strategy of Knowledge Management Implementation Ing. Houška Milan, Ph.D., -1

Pracoviště pro simulaci výrobního procesu ve výuce řízení jakosti Ing. Houška Milan, Ph.D., -1

Inovace cvičení předmětu Ekonomika investic Ing. Houška Milan, Ph.D., -1

Vybrané aspekty konceptu ARIS a jeho využití v praxi Ing. Houška Milan, Ph.D., 2001

Aproximace degresivně – progresivní nákladové funkce pro potřeby modelů lineárního programování Ing. Houška Milan, Ph.D., 2001

Systémové aspekty aproximačních postupů pro modely lineárního programování Ing. Houška Milan, Ph.D., 2001

Improvement of the Computational and Implementational Properties of the Entropy Method Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2002

Metoda ohodnocených rozdílových proměnných a její využití v modelech po částech lineárního programování Ing. Houška Milan, Ph.D., 2002

Interaktivní podniková rozhodovací hra na bázi simulace doc. Ing. Švasta Jaroslav, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2002

The possibilities of using of the matrix oriented simulation game for the improvement of a teaching process Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. Ing. Švasta Jaroslav, CSc., 2002

The Method of Cost Evaluated Distance Variables for Solving Piecewise Linear Programming Models Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc., 2002

The Method of Cost Evaluated Distance Variables for Solving Piecewise Linear Programming Models Ing. Houška Milan, Ph.D., 2002

Využití metody ohodnocených rozdílových proměnných pro řešení praktického problému Ing. Houška Milan, Ph.D., 2002

Analýza výsledků zkoušek předmětu Metody operačního výzkumu ve školním roce 2000/2001 doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2002

Převod povahy kritérií v modelech vícekriteriální analýzy variant Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2002

Tranformation of Attributes in Multiple Attributes Decision-Making Models doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2002

Základní metody operační analýzy doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2002

ENVIRONMENT FOR CREATING VARIANTS OF STUDENTS TASKS IN MS-EXCEL RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2003

Cost and benefit criteria in methods based on distances from ideal and negative ideal variants Ing. Houška Milan, Ph.D., 2003

Cost and benefit criteria in methods based on distances from ideal and negative ideal variants Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2003

The Method of Cost Evaluated Distance Variables for Solving of Some Non-Conves Piecewise Linear Programming Models Ing. Houška Milan, Ph.D., 2003

Modified Simplex Algorithm for Solving Non-Convex PWLP Models Ing. Houška Milan, Ph.D., 2003

Modified Simplex Algorithm for Solving Non-Convex PWLP Models Ing. Houška Milan, Ph.D., 2003

Modely pro vícekriteriální rozhodování doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D., 2003

Základní metody operační analýzy doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2003

Efficiency and Responsibility in Education Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Pelikán Martin, Ph.D.; prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; RNDr. Kučera Petr, Ph.D., 2004

21st International Conference Mathematical Methods in Economics doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; RNDr. Kučera Petr, Ph.D., 2004

Stochastic costs in the traveling salesman problem RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. Ing. Švasta Jaroslav, CSc., 2004

Iteration Methods for the Stochastic Traveling Salesman Problem RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. Ing. Švasta Jaroslav, CSc., 2004

Deterministic Simulations Learning: SW Solution Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2004

TVORBA A MANAGEMENT ÚLOH ORMS PRO TESTOVÁNÍ VELKÉHO POČTU STUDENTŮ Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; RNDr. Kučera Petr, Ph.D., 2004

TVORBA A MANAGEMENT ÚLOH ORMS PRO TESTOVÁNÍ VELKÉHO POČTU STUDENTŮ Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; RNDr. Kučera Petr, Ph.D., 2004

Metodika tvorby příkladů pro testování velkého počtu studentů RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2004

Úroveň celoživotního vzdělávání řídících pracovníků agrárního sektoru Ing. Jarolímek Jan, Ph.D.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2004

Úroveň celoživotního vzdělávání řídících pracovníků agrárního sektoru Ing. Jarolímek Jan, Ph.D.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2004

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ AGRÁRNÍHO SEKTORU Ing. Jarolímek Jan, Ph.D.; Ing. Vaněk Jiří, Ph.D.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2004

Efficiency and Responsibility in Education 2005 Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc.; Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D., 2005

PTLE: eSupport for Ecological Farming Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc., 2005

TESTOVÁNÍ VELKÉHO POČTU STUDENTŮ: SW ŘEŠENÍ Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD., 2005

Objective´s Evaluation as Knowledge Development doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Pelikán Martin, Ph.D., 2005

Specific Type of Knowledge Map: Mathematical Model Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD., 2005

PTLE: eSupport for Ecological Farming Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; prof. RNDr. Havlíček Jaroslav, CSc., 2005

Multiple-Criteria Approach for Strategy Adaptation in SME´s doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD., 2005

Specific Type of Knowledge Map: Mathematical Model Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD., 2005

Sensitivity Analysis in Piecewise Linear Programming Models Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD., 2005