×
Ing. Lukáš Jačka, Ph.D.
banner

Granty

Stanovení infiltračních parametrů na povodí Modrava 2

GA FZP, 2009-2009

Porovnání infiltračních schopností půd v oblastech s různým lesnickým managementem kůrovcové kalamity v NP Šumava

GA FZP, 2010-2010

Modelování infiltrace do zvrstveného profilu podzolových půd v centrální části NP Šumava

GA FZP, 2011-2011

Porovnání metod stanovení nasycené hydraulické vodivosti – případová studie z horských podzolových půd

GA FZP, 2012-2012