×
prof. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D.
Ivana Jankovská
banner

Granty

NAZV QJ1510038: Využití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat.