×
prof. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D.
Ivana Jankovská
banner

Životopis

1995: Ing., Vysoká škola zemědělská v Praze, fakulta Agronomická,

diplomová práce „Experimentální infekce hlístic čeledi Strongylidae u laboratorních myší“

2002: doktor (PhD.) pro obor Obecná zootechnika

disertační práce „Vliv vybraných faktorů na endogenní vývoj hlístice Trichostrongylus colubriformis (Giles, 1892) v králíku domácím (Oryctolagus cuniculus f. domestica)“

2010: docent pro obor: Aplikovaná zoologie

habilitační práce: Paraziti jako indikátor znečištění prostředí

2016: profesor v oboru Aplikovaná zoologie

Přehled praxe:

1995-1998: postgraduální studium na Katedře zoologie a rybářství, FAPPZ, ČZU v Praze

1998-2003: technik na Katedře zoologie a rybářství, FAPPZ, ČZU v Praze

2004 - dosud pedagog na Katedře zoologie a rybářství, FAPPZ, ČZU v Praze

Přehled pedagogické praxe:

1995 – dosud: výuka předmětu Zoologie

1999 – dosud: výuka předmětu Parazitologie

Výzkumné zaměření:

  1. Využití parazitických helmintů (především tasemnic) jako bioindikátorů znečištění prostředí těžkými kovy a jejich možném využití při dekontaminaci tkání hostitele.
  2. Tasemnice rodu Echinococcus a jejich rozšíření v ČR

Členství ve vědeckých společnostech:

Czech Society for Parasitology a member of The Europe and World Federation of Parasitologists (Česká parasitologická společnost - Helmintologická sekce)

Helminthological Society of Washington

Canadian Society of Zoologists, Parasitology Section