×
Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
banner

Granty

Definování udržitelného managmentu prasete divokého pomocí zjištění parametrů reprodukce, potravních nároků a škod na zemědělských plodinách v České republice

CIGA, 2009-2010

Reprodukční charakteristika juvenilních jedinců prasete divokého v ČR

GA FLD, 2009-2009

Vliv struktury krajiny na dynamiku prasete divokého v České republice

GA FLD, 2010-2010

Ekologie prasete divokého v agrocenózách České republiky

CIGA, 2011-2011

Sympatrické druhy kopytníků na území České republiky: časoprostorová distribuce a překryv potravních nik

CIGA, 2016-2017

Behaviorální reakce prasat divokých na opatření proti šíření afrického moru prasat

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023

SOJKA –mobilní aplikace khlášení uhynulých nebo zraněných zvířat

GA FLD, 2021-2022

Prostorová aktivita jelena evropského v oblastech návratu vlka obecného

Technologická agentura ČR, 2023-2027