×
Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání:       

Magisterské- Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, obor Aplikovaná ekologie – 2003-2008

               Postgraduální – Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra                                ochrany lesa a myslivosti, 2008 – 2012 , téma dis. práce: Vliv pohlavního dospívání na                              reprodukci prasete divokého v České republice

                                                                      

Pracovní zkušenosti:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Oddělení myslivosti, vědecký pracovník, únor 2006 – březen 2013

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra myslivosti a lesnické zoologie, červenec 2012 - dosud

Vědecké zaměření:

ekologie zvěře, populační dynamika a prostorová aktivita zvěře

Ostatní aktivity

Euroleague for Life Sciences (ELLS), Uppsala, Sweden, Oblast ochrany přírody, téma: implementace mezinárodních dohod do národních programů, červen- září 2008

 Vývoj populačních trendů zvěře v ČR ve srovnání s ostatními evropskými státy,                                              Ministerstvo zemědělství ČR, Zpracování vědecké zprávy  a jeho prezentace, září – listopad 2009

Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky,  nájemce, popř. podnájemce lesa a honiteb, Ministerstvo zemědělství ČR, poradenská činnost, leden – prosinec 2009

Kurz Statistica I, Statsoft, CZ, červen 2009

Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Německo, odborná stáž na – Universita Essen-Duisburg, únor 2010 – srpen 2010

 

 

Publikační činnost:

 

Články s IF

Hanzal, V., Ježek, M., Janiszewski, P., Kušta, T. (2012): A contribution to determining craniometric values for wild boar (Sus scrofa) in the Czech republic. Sylwan 156(11):855-862.

Zíka T., Ježek M., Kušta T., Hanzal V., Janiszewski P., Košnář A., Matoušek P. (2013): Factors influenced on occupancy of nest boxes by waterfowl. Sylwan, 157 (5):358-365

 

Recenzované články uvedené v databázi Scopus

Ježek M., Štípek K., Kušta T., Červený J., Vícha J. (2011): Reproductive and Morphometric character ISTICs  of wild boar (Sus scrofa) in the Czech Republic. - Journal of forest science 57 (6): 258 – 292.

Kušta T., Keken Z., Ježek M. (2011): Evaluation of changes in the landscape management and its influence on animal migration in the vicinity of the D1 motorway in Central Bohemia. - Journal of forest science 57 (7): 312 – 321.

Keken Z., Kušta T., Ježek M., Martiš M.  (2011): Comparison of landscape structures changes in the model sections of motorway D1. - Journal of Landscape Studies 4: 25-34.

Nováková P., Štípek K., Ježek M., Červený J., Ešner V (2011): Effect of diet supply and climatic conditions on population dynamics of the wild boar (Sus scrofa) in the Křivoklát region (Central Bohemia, Czech republic). Scientia Agriculturae Bohemica. 42, 2011 (1): 24-30.

Kušta T., Ježek M., Keken Z., (2011): Mortality of large mammals due to rail transport. - Scientia Agriculturae Bohemica. 42(1):12-18.

Ostatní recenzované

Matějů J., Dvořák S., Tejrovský V., Bušek O., Ježek M., Matějů Z. (2012): Current distribution of Procyon lotor in north-western Bohemia, Czech Republic (Carnivora: Procyonidae). LYNX 43 (1-2): 133-140.

Suk M..,Kušta T., Ježek M., Keken Z. (2010): Different methodological aspects of monitoring large mammals (along road corridors -case study). – LYNX 42: 177 – 188.

Sborníky abstraktů z konferencí

Ježek M., Dvořák S., Macháček Z., Kušta T.: Jak se žije jelenům sika v České republice?BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 128.

 

Kušta T., Hart V.,  Burda H., Ježek M., Nováková P., Begall1 S., Malkemper E.P., Červený J., Hanzal V., Pleskač L., Policht R., 2013: Jak dosedá vodní ptactvo na hladinu aneb hledání smyslu v nesmyslu. - BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 128.

Hart V., Kušta T., Němec P., Bláhová V., Ježek M., Nováková P., Begall S., Červený J., Hanzal V., Malkemper E.P., Štípek K., Vole Ch., Burda H.: Magnetická orientace kaprů: důkaz z českého vánočního rybího trhu- BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 128

Malinová J., Ježek M. , Štípek K. (2011).: Složení potravy prasete divokého (Sus scrofa) v NP Poddyjí.In: BRYJA J., ŘEHÁK Z., ZUKAL J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 282

Dvořák S., Macháček Z., Ježek M.  (2011).: Telemetrické sledování jelena siky a jelena  lesního v Doupovských horách - předběžné výsledky. In: BRYJA J., ŘEHÁK Z., ZUKAL J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 282

Ježek M., Kušta T., Štípek K., Vícha J. (2011).:. In: BRYJA J., ŘEHÁK Z., ZUKAL J. (Eds.): Vliv krajinné struktury na početnost prasete divokého. Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 282

Dvořák S., Macháček Z., Ježek M., Červený J. 2011: Telemetric tracking of the sika deer and the red deer in the Doupov mountains – preliminary results. In: Puigcerver M., Rodrigeuez J.D., Buner F. (Eds.): XXXth IUGB CONGRESS  (International Union of Game Biologistst) AND PERDIX XIII. Book of abstract 5.-9. září 2011. Barcelona.

Červený J., Begall S., Koubek P., Ježek M.,  Burda H. 2011: Magnetic alignment in some game species. In: . Puigcerver M., Rodrigeuez J.D., Buner F. (Eds.): XXXth IUGB CONGRESS  (International Union of Game Biologistst) AND PERDIX XIII. Book of abstract 5.-9. září 2011. Barcelona.

Ježek M., Štípek K, (2010).: The influence of sex mature of wild boar to reproduction in the CR. BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 225.

Ježek, M., (2010): Poznámky k reprodukčním charakteristikám prasete divokého. In: Sborník abstraktů z konference Vztah společnosti k lovectví a myslivosti 20.3.-23.3.2010. 1.vydání: Brno: Česká zemědělská univerzita.

Ježek, M., Štípek, K., Červený, J. (2009): Začátky sexuálního života prasete divokého. In Zoologické dny Brno 2009 In: Bryja J., Řehak Z.& Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12. - 13. února 2009, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno:109.

Ježek, M. ; Zíka, T. ; Štípek, K. (2009): Morfometrické znaky prasete divokého (Sus scrofa) v České republice. In:COYOUS 2009 - Konfrerence mladých vědeckých pracovníků, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha: 203.

Ježek, M., Štípek, K., Červený, J. (2009): The influence of sex mature of wild boar (Sus scrofa) to reproduction in the Czech republic. In: 2nd European Congress of Conservation Biology, Book of abstracts. Fakulty of Environmental Science Czech Univerzity of Life Science Prague: 185.

 

Odborné časopisy

Ježek M., Havránek F., Pavezka Z. 2013 : Odchyt černé zvěře - Opomíjená možnost řízení populace. Myslivost 60 (4): 30-34.

Ježek M., Kušta T. 2013: Co divočáci dělají celý den?  Dílčí výsledky telemetrického sledování černé zvěře. Svět myslivosti 14 (2). 14-15.

Ježek M., Dvořák S., Masner J., Kušta T., Jarolímek J. 2013: Zvěř online. Svět myslivosti (14) 6. 21 -22.

Štípek K., Ježek M. 2012 : Jsou divočáci také tak mlsní jako my?. Myslivost59 (5): 29-34.

Ježek, M., (2010): Zapojení selat do reprodukce v České republice. Myslivost. 58(2): 18.

Havránek F., Ježek M., Hučko M.,(2010): O čem hovoří myslivecká statistika. Myslivost 58(10): 46-49.

Havránek F., Ježek M., Hučko M.,(2010): O čem hovoří myslivecká statistika. Myslivost 58(10): 46-49.

Jiné publikované výsledky

 

Havránek F., Ježek M., Hučko M., Volf B., Bukovjan K., (2010): Harmonizace vztahu populace bobra evropského a stavu prostředí. Závěrečná zpráva. Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové.

Červený J., Hanzal V., Ježek M., Kušta T., Nováková p., Zíka T., 2008: Game management. Příspěvek na CD: Multimediální výuková pomůcka. FLD ČZU Praha.