×
Ing. Jakub Lev, Ph.D.
banner

IR_lib

SW komponenta IR_lib

Popis funkčnosti

IR_lib je softwarová knihovna – dílčí komponenta ICT řešení pro technické řešení dle užitného vzoru č. 31615 (PUV 2018-34683) – a je určená pro komunikaci s infračerveným senzorem MLX90621. Knihovna umožňuje rychlé čtení dat (teplot ve stupních Celsia) a základní nastavení senzoru. Knihovna je v současnosti kompatibilní s minipočítači Raspberry Pi 3B a lze ji využít pro tvorbu aplikací v jazyce Python.

Licenční podmínky pro využití

Zde uvedené licenční podmínky se vztahují k užívání dílčí komponenty ICT řešení technického zařízení (knihovny) IR_lib. Tvůrcem a odpovědným orgánem za vlastníka ČZU v Praze je Katedra fyziky Technické fakulty (dále jen poskytovatel), který může po získání licence zájemci knihovnu poskytnout (viz Kontakt).

Po získání licenční smlouvy a po uhrazení licenčního poplatku je uživatel oprávněn k užívání knihovny IR_lib dle příslušné technické dokumentace užitného vzoru č. 31615 (PUV 2018-34683). Jakékoliv další kopírování knihovny IR_lib, její modifikace či změny, reverzní inženýring a použití fragmentů v systémech vlastněných uživatelem nebo třetími stranami je přísně zakázáno.

Knihovna IR_lib a její součásti jsou chráněny autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem nenese poskytovatel odpovědnost za zvláštní, náhodné, nepřímé nebo vedlejší škody, ať jsou jakékoli (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoli další zvláštní ztráty), způsobené užíváním knihovny IR_lib, která byla distribuována v rozporu s licenční smlouvou či jakkoli modifikována v rozporu se smlouvou nebo kde byly v rozporu se smlouvou vytvořeny produkty, které by byly od knihovny IR_lib odvozeny či jej napodobovaly.

Dostupnost SW

Vzhledem k tomu, že jde o dílčí komponentu ICT řešení technického zařízení (knihovnu), je třeba pro získání SW kontaktovat zástupce řešitele (viz Kontakt). Pro užívání bude třeba také získat licenční smlouvu ze strany vlastníka ČZU v Praze. Užívání SW komponenty (knihovny) podléhá licenční smlouvě a licenčnímu poplatku ze strany oprávněných orgánů ČZU v Praze.

Kontakt

Ing. Jakub Lev, Ph.D, jlev[et]tf.czu.cz.