×
Ing. Jakub Lev, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. ANALÝZA VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ SEGMENTOVÉHO KAPACITNÍHO ČIDLA. Komunální technika, 2012, roč. VI, č. 5, s. 24-28. ISSN: 1802-2391.

KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. APLIKACE METODY TOC A DBR NA PROCES STROJNÍHO ČESÁNÍ CHMELE. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 127-130. ISSN: 1802-2391.

SHAPOVAL, V. – LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Application of Doppler Radar for Wildlife Detection in Vegetation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 136-141. ISSN: 1211-3174.

LEV, J. – KŘEPČÍK, V. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. Capacitive throughput sensor for plant materials - Effects of frequency and moisture content. Computers and Electronics in Agriculture, 2017, roč. 133, č. 2, s. 22-29. ISSN: 0168-1699.

LEV, J. – **KAMENEVA, L. – BLAHOVEC, J. Detection of the entrance of Lugol's solution into the aleurone layer during germination. International Agrophysics, 2019, roč. 33, č. 3, s. 383-388. ISSN: 0236-8722.

KŘEPČÍK, V. – LEV, J. – KUMHÁLA, F. Development and testing of apparatus for wooden chips voids measurement. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1050-1056. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. Dielectric properties of hops – an effect of bulk density. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 18-23. ISSN: 1212-9151.

LEV, J. – BLAHOVEC, J. Effect of I2/KI water solution to wheat seeds imbibition assessed by image analysis. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 492-499. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – KŘEPČÍK, V. – **ŠARAUSKIS, E. – KUMHÁLA, F. Electrical Capacitance Characteristics ofWood Chips at Low Frequency Ranges: A Cheap Tool for Quality Assessment. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 10, s. 0-0. ISSN: 1424-8220.

KUMHÁLA, F. – LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – PROŠEK, V. First tests with segmented capacitive throughput sensor. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1211-3174.

KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. Hop-picking Machine Control Based on Capacitance Throughput Sensor. Applied Engineering in Agriculture, 2016, roč. 32, č. 1, s. 19-26. ISSN: 0883-8542.

LEV, J. – BLAHOVEC, J. Imbibition of wheat seeds: Application of image analysis. International Agrophysics, 2017, roč. 31, č. 4, s. 475-481. ISSN: 0236-8722.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – LEV, J. – KUMHÁLA, F. Influence of soil cultivation and farm machinery passes on water preferential flow using brilliant blue dye tracer. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 25-30. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – SHAPOVAL, V. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Low-cost infrared sensor for wildlife detection in vegetation. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 13-17. ISSN: 1212-9151.

LEV, J. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Potenciál využití segmentového kapacitního čidla pro měření průchodnosti rostlinného materiálu.. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 92-97. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – DLOUHÝ, M. – LEV, J. Pozornost se upírá k polním robotům. Mechanizace zemědělství, 2015, roč. 65, č. 2, s. 52-54. ISSN: 0373-6776.

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. Segmented capacitance sensor and first tests of inverse problem solution. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 485-494. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Segmented capacitance sensor with partially released inactive segments. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1211-3174.

LEV, J. Sensitivity of capacitive throughput sensor to the change of material relative permittivity. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 124-129. ISSN: 1406-894X.

DLOUHÝ, M. – LEV, J. – KROULÍK, M. Technical and Software Solutions for Autonomous Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Navigation in Case of Unavailable GPS Signal. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 733-744. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – MAYER, P. – WOHLMUTHOVÁ, M. – PROŠEK, V. The mathematical model of experimental sensor for material distribution detecting on the conveyor. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. Suppl 1, s. 521-536. ISSN: 0010-485X.

LEV, J. – PROŠEK, V. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. The mathematical model of segmented capacitance sensor with grounded segments for determining of material distribution on the conveyor. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1406-894X.

Článek ve sborníku z akce

LEV, J. – KUMHÁLA, F. Influence of conveyor pockets on material throughput measurement by capacitive sensor. In Engineering for Rural Development 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 324-328.

KUMHÁLA, F. – KAVKA, M. – LEV, J. – PROŠEK, V. Measurement of hop material throughput by capacitive sensor. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 381-385.

KŘEPČÍK, V. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. Measurement the Void of Wooden Chips by Gas Displacement Method. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, CZU Prague, Faculty of Engineering. CZU Prague: CZU Prague, Dpt. System Engineering, Kamýcká 129, 165 21 Pragze 6-Suchdol, CR, 2019. s. 293-298.

LEV, J. – LAHODOVÁ, M. – BLAHOVEC, J. PRECISE AUTOMATIC DETECTION OF PLANT SEED GERMINATION. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, Czech Republic: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2016. s. 361-365.

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. Quality of material distribution imaging with segmental capacitive sensor using landweber's iterative algorithm. In Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: , 2012. s. 239-244.

LEV, J. – CHALUPA, B. – BLAHOVEC, J. Shape development of wheat seeds during germination. In 16th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava, LATVIA. Jelgava, LATVIA: LATVIA UNIV AGRICULTURE, FACULTY ENGINEERING, 2017. s. 1220-1224.

Patent

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Zařízení a způsob pro úpravu potravin pulzním elektrickým polem. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 308548 B6. 07.10.2020.

Výsledky s právní ochranou

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Zařízení pro úpravu potravin pulzním elektrickým polem. -- Neuvedený název vydavatele --. 33001. 16.07.2019.

LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Zařízení pro detekci zvěře před žací technikou. -- Neuvedený název vydavatele --. 31 615. 13.03.2018.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – **KUBÍN, K. – **RYČL, J. – **ČERMÁK, V. Zařízení pro navádění zemědělské techniky podle uměle vytvořených linií. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 34468 U1. 20.10.2020.

Technicky realizované výsledky

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Funkční vzorek zařízení pro pulzní elektrický ohřev., Functional sample of pulse electric heating device, Pulsed electric fields; Electroporation; ohmic heating; Pulsed electric fields assisted cooking, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, PEC-1, 217_11_05 - 1, Funkční vzorek pro pulzní zpracování a ohřev zeleniny. Napájen z elektrické sítě 220 V. , Cena za licenční poplatek bude stanovena dle aktuálního zájmu., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LEV, J. – PÍCHA, T. – KADEŘÁBEK, J. – SICHRA, M. Monitorovací robot Kloubak K3, Kloubak K3 monitoring robot, articulated robot; plants treatment; six-wheel articulated chassis, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Kloubak K3, K3, Robotická platforma se šestikolovým kloubovým podvozkem, řízen diferenciálně., Cena za licenční poplatek bude stanovena dle aktuálního zájmu., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LEV, J. – KADEŘÁBEK, J. – PÍCHA, T. – SICHRA, M. – PETRÁSEK, S. – DLOUHÝ, M. Průzkumný a monitorovací robot Kloubak K2, Reconnaissance and monitoring robot Kloubak K2, articulated robot; four-wheel drive; plants treatment, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Kloubak K2, K2, Robotická platforma se čtyřkolovým kloubovým podvozkem, řízen diferenciálně., Cena za licenční poplatek bude stanovena dle aktuálního zájmu., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Software

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – BARTOŠKA, J. Deer - SW komponenta pro dílčí řešení u detekčního zařízení pro žací techniku, Deer - SW component for partial solution for cutting equipment detection, SW component; Cutting equipment; Detection equipment; Doppler radar; Mowing technology, 2018, XX - Nepřiřazeno, Deer 1.0 SW Component, https://home.czu.cz/jlev/deer, viz lokalizace; kontakt: Ing. Jakub Lev, Ph.D., Katedra fyziky, TF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 22438 3281, jlev(at)tf.czu.cz, Technické řešení pro detekci divokých zvířat ukrytých v porostu během sklizně pícnin. Program je určen k rychlé analýze dat z infračerveného senzoru (MLX90621) a Doppler radaru., Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra fyziky TF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – BARTOŠKA, J. – **ŠIMŮNEK, J. IR lib - SW komponenta pro dílčí řešení u detekčního zařízení pro žací techniku, IR lib - SW component for partial solution for cutting equipment detection, Software library; Python; Infrared sensor; Temperature, 2018, XX - Nepřiřazeno, IR lib 1.0 SW Component, https://home.czu.cz/jlev/ir_lib, viz lokalizace; kontakt: Ing. Jakub Lev, Ph.D., Katedra fyziky, TF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 22438 3281, jlev(at)tf.czu.cz, SW řešení pro komponentu technického řešení při detekci divokých zvířat ukrytých v porostu během sklizně pícnin., Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra fyziky TF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

ŠAŘEC, P. – NOVÁK, P. – LEV, J. – **LÁTAL, O. – NOVÁK, V. – **HAMMERSCHMIEDT, T. – **HOLÁTKO, J. – **SEDLÁČKOVÁ, I. – **KINTL, A. – **MALÍČEK, O. – **PECINA, V. – **BRTNICKÝ, M. Kvantifikace efektu technologických opatření s využitím aktivátorů transformace organické hmoty statkových hnojiv, biouhlu a pomocných půdních látek, Quantification of the effect of technological measures with the use of activators of organic matter transformation of manure, biochar and soil improvers, organic fertilizer; activator; biochar; draft, economy; yield; bulk density; infiltration; soil properties, 2020, XX - Nepřiřazeno, TH02030169-V17, TH02030169-V17, Analytický software kvantifikující pro zemědělskou praxi dávky a způsob aplikace biologicky transformované organické hmoty, statkových hnojiv, kompostu a biouhlu a jejich environmentální (půdní parametry, utužení půdy, infiltrace atp.) a ekonomické (výnos, úspora paliva atp.) dopady. Jde o výstup projektu TA ČR TH02030169, který může být na základě požadavků zákazníků rozšířen o další moduly., Zvýšení výnosu v závislosti na technologii a plodině až o 20 % a úspora paliva na operace zpracování půdy až o 1,5 l/ha., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

Ostatní výsledky

LEV, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Capacitive throughput sensor and its sensitivity to the change of material properties . 2014, In: 13th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2014 17 - 19.6.2014, Nitra, Slovak Republic, pp. 83-85, ISBN 978-83-89969-23-1..

LEV, J.; idPublikace = 54806; Název: MAPOVÁNÍ ELEKTRICKÉHO POLE KAPACITNÍHO ČIDLA PRO MĚŘENÍ PRŮCHODNOSTI -- Neexistuje podtyp publikace --

KROULÍK, M. – BRANT, V. – LEV, J.Navigace není pouze satelitní. 2020, Farmář, roč. 26, č. 12, s. 30-31. ISSN: 1210-9789.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Numerická analýza a tvorba citlivostních map kapacitních senzorů pro měření průchodnosti. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. Datum konání: 28.–30. dubna 2014. Místo konání: Praha. Stránky: 187-190. ISSN 1802-2391..

LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F.Průběžná technická zpráva o řešení dílčího projektu za rok 2017. 2017, Průběžná technická zpráva k dílčímu projektu: Detekční zařízení pro žací techniku, interní číslo: 2017_05_07, řešení 2017 - 2018. Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program: GAMA, název projektu: Aktivity Proof-of-Concept na ČZU v Praze (TG03010020)..

LEV, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The Evaluation of Suitability of Capacitance Throughput Sensor for Sugar beet throughput measurement. 2011, In: Scientific Student Conference 2011 Euroleague for Life Sciences - Can agriculture feed the world? 20 - 21.10.2011 Wageningen, The Netherlands. s. 93. ISBN: 978-94-6173-169-2..

LEV, J. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv neaktivních segmentů na výstupní napětí segmentového kapacitního čidla. 2011. Název konference: XIII. Mezinárodní vědecká konference mladých 2011, datum konání: 19. - 20. září 2011, vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, ISBN: 978-80-213-2194-6, počet stran: 5, strany: 127 - 131..

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – LEV, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv technogenního zhutnění půdy na pórovitost a infiltrační vlastnosti půdy. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. Datum konání: 28.–30. dubna 2014. Místo konání: Praha. Stránky: 118-123. ISSN 1802-2391..

KROULÍK, M. – BRANT, V. – LEV, J.Využití sběru dat a podpůrné systémy pro navigace. 2020, Farmář, roč. 26, č. 11, s. 54-56. ISSN: 1210-9789.