×
Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D.
banner

Granty

Spoluřešitel projektu: Výzkum a vývoj technologie výroby substrátů pro pěstování druhů jedlých a léčivých hub s využitím odpadních surovin a odpadního tepla. Poskytovatel Technologická agentura ČR (TAČR). Doba řešení: 2014 - 2017.

Spoluřešitel projektu QI1210085: „Využití digestátu a jeho separovaných složek v zemědělství a v zahradnictví pro aplikaci v hnojivých systémech výživy rostlin a pro výrobu pěstebních substrátů“. Poskytovatel: Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) - Ministerstvo zemědělství ČR. Doba řešení: 2012 - 2016.

Náhrada rašeliny upraveným separovaným digestátem v pěstebních substrátech a jeho využití při pěstování hrnkových rostlin

CIGA, 2011-2012

Využití separovaného digestátu jako alternativní organické komponenty pro přípravu pěstebního substrátu při pěstování hrnkových rostlin

GA FAPPZ, 2011-2011

Využití popelů ze spalování biomasy a separovaného digestátu jako alternativních komponentů pěstebních substrátů při pěstování Fragaria x Hybriden a Sutera cordata

GA FAPPZ, 2012-2012

Vývoj inovovaných fermentačních technologií výroby pěstebních médií pro kultivaci jedlých hub a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Technologická agentura ČR, 2019-2021