×
Ing. Lukáš Kaplan, Ph.D.
banner

Životopis

Datum, rok a místo narození:

● 26. 3. 1984 v Ústí nad Labem (Vaňov)

Dosažené vzdělání:

● 2003 – Střední zahradnická škola v Mělníce

● 2006 – Bakalářské profesní studium FAPPZ ČZU v Praze (obor Zahradnictví)

● 2009 – Magisterské studium FAPPZ ČZU v Praze (obor Produkční zahradnictví)

● Od r. 2009 doktorské studium na FAPPZ ČZU v Praze (obor Obecná produkce rostlinná)

Ve své doktorské práci jsem se věnoval problematice živinného režimu kontejnerovaných rostlin (zejména chryzantém, balkónových květin a užitkových rostlin). Dále problematice náhrady rašeliny alternativními komponenty, zejména výstupy z bioplynových stanic a ze spalování biomasy. Ve spolupráci s dalšími spolupracovníky bylo sanhou vyvinout nová hnojiva - jak kapalná tak pevná ze surovin BPS. V rámci experimentů byly testovány suroviny BPS v hnojivých systémech výživy rostlin v rámci dopadu na životní prostředí a v ekologickém zemědělství.

Ostatní činnost na ČZU v Praze od roku 2004 - 2015:

● Od r. 2004 – květen 2009 členství v akademickém senátu FAPPZ
(2. místopředseda AS FAPPZ ČZU v Praze, předseda komise pro studentské záležitosti AS FAPPZ ČZU v Praze, člen volební a legislativní komise AS FAPPZ ČZU v Praze)
● Od r. 2004 – 2005 pravidelná účast v kolegiu děkana AF – dnes FAPPZ
● Od listopadu 2007 předseda studentské organizace Pupen o.s. FAPPZ ČZU v Praze
● Od prosince 2007 šéfredaktor studentského časopisu Pupen FAPPZ ČZU v Praze
(v současnosti zástupce šéfredaktora)
● v roce 2008 členství ve studentské unii ČZU v Praze
● Od listopadu 2008 – členství v kolejní radě ČZU v Praze
(od listopadu 2009 předseda KR, do listopadu 2010 místopředseda KR)
● Od prosince 2008 člen disciplinární komise FAPPZ ČZU v Praze
● Od října 2010 členství v akademickém senátu FAPPZ
(předseda komise pro studentské záležitosti AS FAPPZ ČZU v Praze, člen volební komise AS FAPPZ ČZU v Praze)
● Od prosince 2010 člen pracovní skupiny pro inovaci „CIGA ČZU“ 2011
● Od 1. února 2011 do října 2012 člen AS ČZU v Praze

● Od října 2011 členství ve studentské komoře Rady vysokých škol