×
doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Osobní stránky Pavla Kloučka
banner

Granty

Využití rostlinných extraktů a silic při ochraně včel proti patogenním mikroorganismům

GA FAPPZ, 2007-2007

Možnosti využití silic v plynné fázi při ochraně zemědělských produktů a čerstvých potravin proti nežádoucím mikroorganismům

Grantová agentura ČR, 2009-2011

Zlepšení vybavení pro vědeckou práci a podpora motivace studentů PDS k prezentování dosažených výsledků

GA FAPPZ, 2011-2011

Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS

GA FAPPZ, 2012-2012

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací

GA FAPPZ, 2015-2015

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací

GA FAPPZ, 2016-2016

Využití pokročilých analytických postupů pro kontrolu kvality a bezpečnosti zemědělských produktů

GA FAPPZ, 2017-2019

Nové analytické postupy pro kontrolu kvality a bezpečnosti zemědělských produktů

GA FAPPZ, 2018-2019

Výzkum a vývoj produkce léčivých hub v ČR a jejich inovativní aplikace ve funkčních potravinách

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023