×
doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Osobní stránky Pavla Kloučka
banner

Životopis

Osobní údaje
Jméno:     Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Datum, místo narození:     20.10.1979, Praha
Národnost:    česká
Telefon:     +420 224 382 885
E-mail:     kloucek@af.czu.cz

Vzdělání
2002 - 2005    Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut tropů a subtropů, obor zemědělství tropů a subtropů; doktorské studium.
1997 – 2002    Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut tropů a subtropů, obor zemědělství tropů a subtropů; magisterské studium.

Odborná praxe

Zakladatel spin-off firmy Terpenix s.r.o. (2013), která se zabývá vývojem výrobků pro snižování plýtvání potravinami, zejména funkčního systému na skladování brambor Zembag, dále ekologických prostředků na ochranu rostlin, a provozuje e-shop Ošetřeno.cz

2002 – 2005    Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, oddělení tkáňových kultur a oddělení přírodních látek; doktorand: produkce sekundárních metabolitů in vitro. HPLC, GC analýzy, příprava vzorku.

2000 – 2003    Laboratoř tkáňových kultur ČZU v Praze, v rámci diplomové práce, kultury rostlin in vitro. Mikropropagace některých druhů méně známých andských okopanin.


Zaměstnání

od roku 2014      Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra kvality zemědělských produktů; vedoucí katedry

od roku 2013     Terpenix.s.r.o, Spin-off firma České zemědělské univerzity v Praze, zakladatel a jednatel

od roku 2012      Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby; docent

od roku 2009    Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby; odborný asistent
od roku 2005    Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra rostlinné výroby; technik VŠ
    Pracovní náplň: Chemické rozbory rostlinného materiálu, vedení laboratorních a polních pokusů, jejich vyhodnocení a publikace výsledků. Odborné vedení studentů a pedagogická činnost.

Členství v odborných společnostech a redakčních radách
Od roku 2006    European Society for Agronomy – ESA
Od roku 2007    Society for Medicinal Plant and Natural Products Research – GA
Od roku 2009    Phytochemical Society of Europe
Od roku 2011    redakční rada mezinárodního časopisu “Horticultural Science”

Vybrané projekty

2017 H2020-INFRADEV — PRO-METROFOOD (739568) - Progressing towards the construction of METROFOOD-RI”

2016-2017 OP VaVpI - Mezifakultní centrum pokročilé analýzy zemědělských produktů

2014-2018 NAZV - Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství

2009-2011    GAČR - Možnosti využití silic v plynné fázi k ochraně zemědělských produktů a čerstvých potravin proti nežádoucím mikroorganismům.

2007-2011    NAZV - Podpora zdravého chovu včel a kvalitní produkce s využitím přírodních látek s antimikrobiálním a probiotickým účinkem.

2008-2010    GAČR - Stanovení biologické aktivity a chemického složení vybraných druhů čeledi Ranunculaceae.


Odborné zaměření
Potraviny, Léčivé rostliny, jejich produkce, biologická aktivita a chemismus, separační a analytické metody (chromatografie, hmotnostní spektrometrie, spetroskopie).

Jazykové schopnosti:     pokročilá znalost angličtiny, základní znalost španělštiny a němčiny.

Nejvýznamnější publikace

Hernández, H., Fraňková, A., Sýkora, T., Klouček, P., Kouřimská, L., Kučerová, I., Banout, J. (2017) The effect of oregano essential oil on microbial load and sensory attributes of dried meat. Journal of the Science of Food and Agriculture. 97 (1). 82–87. IF = 2,076

Božik, M., Císarová, M., Tančinová, D., Kouřimská, L., Hleba, L., Klouček, P. 2017. Selected essential oil vapours inhibit growth of Aspergillus spp. in oats with improved consumer acceptability. Industrial Crops and Products. 98 . 146–152. IF = 3,449

Janatova A, Bernardos A, Smid J, Frankova A, Lhotka M, Kourimská L, Pulkrabek J, Kloucek, P. (2015). Long-term antifungal activity of volatile essential oil components released from mesoporous silica materials. Industrial Crops and Products; 67, 216–220. IF = 2,837

Kloucek P, Smid J, Frankova A, Kokoska L, Valterova I, Pavela R. (2012) Fast screening method for assessment of antimicrobial activity of essential oils in vapor phase. Food Research International. 47:161-165. IF = 2,818

Flesar J, Havlik J, Kloucek P, Rada V, Titera D, Bednar M, Stropnicky M, Kokoska L. (2010) In vitro growth-inhibitory effect of plant-derived extracts and compounds against Paenibacillus larvae and their acute oral toxicity to adult honey bees. Veterinary Microbiology. 145:129-133. IF = 2,511

Havlik J, Budesinsky M, Kloucek P, Kokoska L, Valterova I, Vasickova S, Zeleny V. (2009) Norsesquiterpene hydrocarbon, chemical composition and antimicrobial activity of Rhaponticum carthamoides root essential oil. Phytochemistry. 70:414–418. IF = 2,547

Nedorostova L, Kloucek P, Kokoska L, Stolcova M, Pulkrabek J. (2009) Antimicrobial properties of selected essential oils in vapour phase against foodborne bacteria. Food Control, 20:157-160. IF = 2,806

Šmejkal K, Chudík S, Kloucek P, Marek R, Cvačka J, Urbanová M, Julínek O, Kokoška L, Šlapetová T, Holubová P, Zima A, Dvorská M. (2008) Antibacterial C-Geranylflavonoids from Paulownia tomentosa Fruits. Journal of Natural Products, 71:706-709. IF = 3,798

Kloucek P., Polesny Z., Svobodova B., Vlkova E., Kokoska L. (2005) Antibacterial screening of some Peruvian medicinal plants used in Callería District. Journal of Ethnopharmacology, 99:309-312. IF = 2,998

Researchgate

GOOGLE Scholar

ORCID