×
Ing. Eva Kluzáková, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Amino acid composition of pig meat in relation to the live weight and sex.. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 12, s. 529 - 534. ISSN: 1212-1819.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Aminokyselinové složení HMČ vepřového masa ve vztahu k pohlaví . Náš chov, 2008, roč. 9, č. 68, s. 34 - 36. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – TRNKA, M. Analýza chemického složení masa s ohledem na rozdílnou porážkovou hmotnost a pohlaví u prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 1, s. 36 - 41. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Analýza obsahu intramuskulárního tuku u vybraných prasat. Maso, 2006, roč. 17, č. 1, s. 36 - 41. ISSN: 1210-4086.

ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ZADINOVÁ, K. Economic aspect of growing pigs with respect to sex and immunocastration. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2019, roč. 11, č. 2, s. 95-102. ISSN: 1804-1930.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – PRACHAŘOVÁ, Z. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Efekt porážkové hmotnosti a pohlaví na chemické složení vepřového masa. Maso, 2006, roč. 17, č. 3, s. 14 - 18. ISSN: 1210-4086.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. – KLUZÁKOVÁ, E. Effect of lean meat proportion and gender on amino acid content in pork . Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 2, s. 12-14. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Effect of lean meat proportion on the chemical composition of pork. . Czech Journal of Food Sciences, 2008, roč. 26, č. 6, s. 464 - 469. ISSN: 1212-1800.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Effect of the missense mutation Asp298Asn in MC4R on growth and fatness traits in commercial pig crosses in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 4, s. 176-180. ISSN: 1212-1819.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Effect of the slaughter weigh on basic chemical composition of pork. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2007, roč. 1, č. 1, s. 57 - 60. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. Fatty acid-binding protein (FABP3) polymorphism and its association study in PNx(CLWxCL). Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 15 - 18. ISSN: 1802-7547.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – URBANOVÁ, D. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Genomická selekce jako nástroj k odstranění kančího pachu?. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 1, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Influence of carcass weight on the belly meat part formation in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2007, roč. 1, č. 1, s. 73 - 76. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Influence of slaughter weight and sex on chemical composition of pork. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 2, s. 57 - 66. ISSN: 1211-3174.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Influence of the share of meat and of the sex on chosen quantitative traits in hybrid pigs . Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 4, č. 38, s. 186 - 190. ISSN: 1211-3174.

ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – OKROUHLÁ, M. – URBANOVÁ, D. – KLUZÁKOVÁ, E. Jak ovlivňuje práce ošetřovatelů reprodukci prasnic?. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 3, s. 32-33. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Porovnání jatečné hodnoty podle dosažené živé hmotnosti a pohlaví prasat. Maso, 2007, roč. 5, č. 68, s. 20 - 22. ISSN: 1210-4086.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The efect of polymorphism Ser638Arg/PvuII in the calpastatin (CAST) gene and the effect of cause mutation in RYR1 gene on the qualitative traits of meat in the Czech Republic. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 2, s. 1 - 3. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. The effect of addition of rapeseed meal on the quality of pork meat and fat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 52-54. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of Faty acid- binding protein (FABP3) on selected cascass traits in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 9-12. ISSN: 1802-7547.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of missense mutation G.143>T in the CTLS gene on production traits without the effect on quality of pork meat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 18-21. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. The effect of organic selenium and the duration of its use on selected indicators of fattening capacity and carcass value in hybrid pigs. Drvna industrija, 2012, roč. 6, č. 1, s. 49-53. ISSN: 0012-6772.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. The effect of replacing soybean meal with rapeseed meal on the production performance and meat chemical composition in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 36-39. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of the Calpastatin (CAST/ MspI and CAST/HinfI and CAST/RsaI) and its interaction with RYR1 genotypes on carcass and meat quality of crossbred pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 28-32. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of the CAST/MspI, HinfI, RsaI, gene and interaction between cast and RYR1 genes on qualitative traits. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 28-31. ISSN: 1802-7547.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – KLUZÁKOVÁ, E. The effects of different nutrient composition in the feed on the muscle fibers typology in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 2, s. 7-11. ISSN: 1802-7547.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – KLUZÁKOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The evalution of the melanocortin-4 receptor of the ryanodine-1 receptor and the interaction between this genes on carcass trait in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 10 - 14. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. The impact of the substitution of soybean meal for meat-and-bone meal on performance and carcass value of growing-finishing pigs. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 3, s. 108 - 114. ISSN: 1211-3174.

KLUZÁKOVÁ, E. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. The influence of CAST/MspI, HinfI, RsaI polymorphism on production traits in pigs. GENETIKA-BELGRADE, 2014, roč. 1, č. 46, s. 149-158. ISSN: 0534-0012.

KLUZÁKOVÁ, E. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. The influence of the stable microclimate on the pig production performance. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 1, s. 15-19. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. The repeatability effect to estimate the lean meat share in pigs. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 124-132. ISSN: 1332-9049.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – BRZOBOHATÝ, L. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. The significance of the effects influencing the reproductive performance in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 54-58. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Ukazatele jatečné hodnoty podle živé hmotnosti a pohlaví prasat. . Náš chov, 2008, roč. 2, č. 68, s. 73 - 76. ISSN: 0027-8068.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. Vliv genu CTSL na kvantitativní a kvalitativní produkční znaky vepřového masa. Maso, 2011, roč. 2011, č 2, s. 54-56. ISSN: 1210-4086.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – KLUZÁKOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv mutace genu RYR1/C1843T a genu CAST/p.Ser638Arg na ukazatele kvality masa. Maso, 2010, roč. 4, č. 10, s. 50 - 52. ISSN: 1210-4086.

Ostatní výsledky

Analysis of sex influence on chemical composition of pig meat Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Trnka Milan, 2007

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

Chemical composition of pork meat in relation to the slaughter weight and sex Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Prachařová Zuzana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2006

Effect of the genotype on dualitative trakte in pigmeat. Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Trnka Milan; Ing. Kratochvílová Hana, 2008

Effect of the sex in the selected amino contents in pork meat Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Trnka Milan; Ing. Kratochvílová Hana, 2008

Effect of the sex on chodec quantitative and qualitative treits of carcass in pigs Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Trnka Milan; Dobrá Kateřina, 2007

Effect of the share of meat and of the sex on selected quantitative and qualitative indices of the carcass value. Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2006

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – KLUZÁKOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of different levels of crude protein in the feed on the muscle fibers typology in pigs. 2013, Book of Abstracts, 8-th International Journal of Central European Agriculture. The Role of Animal Production in Rural Development in The Region of Central and Eastern Europe. Slovak University of Agriculture in Nitra. November 20-22, 2013, s.43-44, Nitra, Slovak Republic. ISBN 978-80-552-1102-2.

Management reprodukce u prasniček – rozhodující prvek v dosahované užitkovosti Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

The animal protein-replace on economy production in pigs. doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Trnka Milan; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2008

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of gene CTSL on the quantitative and qualitative production traits. 2012, Maso international, roč. 2012, č. 1, s. 1-3.

Vliv genotypu na vybrané kvalitativní ukazatele jatečné hodnoty Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Trnka Milan; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2007

Vliv genotypu prasat na jakostní vady masa při stejné úrovni výživy Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Trnka Milan, 2007

Vliv genu Myog (Myf4) na vybrané znaky jatečné hodnoty u prasat Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Ing. Dvořáková Věra; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Vliv mutace Asp298Asn melanocortin-4 receptoru (MC4R) na růstovou schopnost, tučnění a konverzi krmiv u české populace prasat Ing. Dvořáková Věra; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2009

Vliv mutace Ser638Arg genu CAST na kvalitativní ukazatele vepřového masa Ing. Dvořáková Věra; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2009

Vliv pohlaví na kvalitativní ukazatele vepřového masa Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2005

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv přídavku lněného semínka v krmné směsi u prasat na vybrané kvalitativní ukazatele vepřového masa . 2013, Vliv přídavku lněného semínka v krmné směsi u prasat na vybrané kvalitativní ukazatele vepřového masa. 2013, str. 53 - 56.

Vliv živé hmotnosti a pohlaví na obsah intramuskulárního tuku a bílkovin v MLLT u testovaných prasat. Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2006

Vztah vybraných parametrů užitkovosti na ekonomiku chovu prasat Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2009

Zhodnocení vybraných produkčních ukazatelů u hybridních kombinací jatečných prasat pomocí staničního testu. doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2007