×
Ing. Eva Kluzáková, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání:

2001               dokončení doktorského studia, obajoba doktorské disertační práce, Česká zemědělská univerzita v Praze, Obecná produkce rostlinná

1980 - 1984  VŠZ Praha, Agronomická fakulta, obor Fytotechnika

 

Průběh prácovní činnosti:

od 1996  Odborný pracovník na katedře speciální zootechniky FAPPZ ČZU v Praze

1990 - 1996  Samostatný odborný pracovník pro výzkum na Katedře obecné produkce rostlinné a agrometeorologie FAPPZ na ČZU v Praze

1987 - 1990 Výzkumný a vývojový pracovník, Výzkumný ústav zúrodnění zemědělských půd v Praze, Praha 5 – Zbraslav

1984 - 1987 Samostatný referent investiční výstavby, Státní meliorační správa v Praze 1, Praha 1

 

Odborné zaměření:

-chov prasat