×
doc. Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D.
banner

pro studenty

Zde najdete některé užitečné odkazy, které vám pomohou při psaní vaší bakalářské nebo diplomové práce.

Na vypsaná bakalářská témata přijímám pouze studenty prvního a druhého ročníku. Na vypsaná témata diplomových prací studenty čtvrtého ročníku (první ročník navazujícího).

Pro zpracování všech témat je nutná znalost (čtení) anglického jazyka, pro zpracování prací diplomových pak též znalost základních statistických metod.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA TÉMAT PRACÍ

bakalářské

Karotenoidy u poikilotermních čtyřnožců (literární rešerše)

Nepermanentní nádrže a jejich využívání obojživelníky (literární rešerše)

Faktory ovlivňující jarní migrace ocasatých obojživelníků (literární rešerše)

 diplomové

Potravní preference a lovecké strategie čolka horského (laboratorní experiment)  

Intenzita migrace juvenilních ropuch a mortalita způsobená dopravou (práce v terénu - Unhošť nebo vámi navržená lokalita), konzultant dr. Kovář

Intenzita migrace juvenilních skokanů a mortalita způsobená dopravou (práce v terénu - Jevany nebo vámi navržená lokalita), konzultant dr. Kovář

 

NÁVODY

Jak se dostat ke kvalitním podkladům pro vaši práci PDF

Jak se dostat na web of science z pc mimo czu PDF

 

UŽITEČNÉ ODKAZY