×
Ing. Martin Kotek, Ph.D.
banner

Granty

Nepřímá metoda měření emisí za provozu

GA TF, 2010-2010

Vyhodnocení vlivu bioetanolu na provozní, ekologické a ekonomické vlastnosti spalovacích motorů

GA TF, 2011-2011

Vývoj přídavné řídicí jednotky zážehového motoru pro optimalizaci provozu na bioetanol

GA TF, 2012-2012

Návrh progresivní zadní nápravy pro Formuli Student

GA TF, 2013-2013

Vyhodnocení environmentálního přínosu přimíchávání bioetanolu do motorových paliv

GA TF, 2014-2014

Analýza vlivu biopaliv na provozní parametry spalovacích motorů

GA TF, 2018-2018