×
doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.
Osobní stránky - Martin Kulhánek
banner

Životopis

Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.

od r. 2021

Docent na katedře KAVR

2007 - 2021

Odborný asistent na katedře KAVR

2005 - 2006

Technik na katedře KAVR

2002 – 2006 

Postgraduální studium na katedře agrochemie a výživy rostlin. Závěrečná práce na téma: „Transformace fosforu v půdě při různých systémech hnojení a  porovnání rozdílných extrakčních metod“

2005 - 2007

3x Dvoutýdenní kurz   „Sensor-Based quality control in agriculture and horticulture production processes“ v Berlíně

2004                 

Studijní pobyt Sokrates-Erasmus ve Vídni ( universita BOKU )

Intenzivní kurs Sokrates-Erasmus  (BOKU Wien) na téma rhizosféra            

2000 - 2004

doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů

Závěrečná práce na téma  „Porovnání tematického celku agrochemie na středních a na vysokých školách.“

1997 - 2002  

Magisterské studium ČZU. Diplomová práce na téma „Výživa a hnojení ozimé řepky dusíkem“

1993 - 1997  

Gymnázium Václava Hraběte v Hořovicích

1985 - 1993

ZŠ Žebrák

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahraniční stáže: Humboldt universität zu Berlin, BOKU Wien, Universität Bonn

Garant Předmětů: Substráty a hnojení zahradních rostlin, Výživa rostlin (FTZ)

Vyučované předměty: Hnojení zemědělských plodinvýživa a hnojení zahradních rostlinsubstráty a hnojení zahradních rostlinzemědělské systémy I.FYTO I, Nauka o rostlinách II., agrochemie, principy výživy rostlin.

Vedení více než 50 bakalářských a diplomových prací

Jazyky: Angličtina, Němčina - Pokročilý

PC: mj. STATISTICA, Statgraphics

Publikační činnost: Hlavní autor, popř. spoluautor více než 250 odborných i vědeckých publikací, z toho více než 50 na Web of Science, více než 300x citovaných, h-index 12

Projekty: podíl na řešení projektů MZe (NAZV, TAČR), MŠMT (DANUBE), BioFector, CASEE, GA FAPPZ