×
doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.
Osobní stránky - Martin Kulhánek
banner

Granty

Řešitel, spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu projektů za posledních 5 let:

BIOS Science Austria: Forschungsprojekte zur Unterstützung der Umsetzung der SDGs in der öesterreichischen landwirtschaft (2023-2026)

NAZV MZe QK23020056: Vytvoření a ověření modelových systémů dlouhodobé sekvestrace uhlíku v ČR (2023-2025)

NAZV MZe QK21010124: Půdní organická hmota - hodnocení vybraných indikátorů kvality (2021-2025)

CASEE: Earthworm enhancement of Lumbricus Terrestris in long-term soil tillage trials in Hungary, Austria and Serbia (2020-2022)

European community 7th framework programme: Resource preservation by application of bioefectors in European crop production (2012-2017)

TA ČR: Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou (2018 - 2019)

CASEE: Determining the influence of cover crops on soybean production and environmental life cycle assessment (2017-2019)

NAZV MZe: Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (2015 - 2018)

 

 

Hodnocení ukazatelů dynamiky P v půdě a jeho sorpce

GA FAPPZ, 2006-2006

Použití AEM modelu membrán pro stanovení mobilního P v orných půdách ČR

GA FAPPZ, 2008-2008

Podpora výzkumné a publikační činnosti studentů v oblasti agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, 2020-2021

Podpora spolupráce akademických pracovníků a studentů v oblasti výzkumné a publikační činnosti katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

GA FAPPZ, 2022-2023