×
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
banner

Granty

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín-Sokolov

Lesy ČR 2017 - 2021

Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze

ESF OPPPV 2017 - 2021

Rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na ČZU realizací aktivit "proof-of-concept"

OPPPR 2017 - 2018

Využití rostlin v extrémních podmínkách se zaměřením na možnosti jejich uplatnění ve vertikálních stěnách

SGS FAPPZ 2017 - 2019

Taxonomické zhodnocení dřevinného sortimentu v Lesnickém rekultivačním arboretu Antonín, Sokolov

SGS FAPPZ 2017 - 2019

Woody plants of northern Europe and possibility of their potential application in conditions of Czech Republic (particularly in relation to extreme site conditions)

EEA 2015 - 2016

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje

OPVK 2012 - 2014

Possibilities of using of woody plants in change of climatic specifications (in relation to global warming)

EEA 2010

Digitalizace unikátní sbírky dendroflóry v zahradách Pražského hradu v Praze

FRVŠ 2008

Ekonomická analýza pěstování okrasných dřevin v podmínkách trhu EU

CIGA ČZU 2005 - 2006

Digitalizace unikátní sbírky dendroflóry v areálu ČZU v Praze

FRVŠ 2006

Využití ztužených směsí stavebních a demoličních odpadů, kalů a rašeliny pro zatravňování zátěžových a svahových ploch stavenišť

GA FAPPZ, 2007-2007

Smart plants in the workplace and their impact on work efficiency and stress reduction

Evropská komise, 2019-2020