×
Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KUNT, M.; idPublikace = 51981; Název: Analýza pěstování okrasných dřevin v podmínkách trhu EU-- Neexistuje podtyp publikace --

**DIMITROVSKÝ, K. – KUNT, M. – VANC, O. – VACEK, O. – JANČOVÁ, A. Funkční potenciál lesa na antropogenních substrátech výsypkových stanovišť Sokolovska a Chomutovska. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 23-27. ISSN: 1213-1660.

DIMITROVSKÝ, K. – KUNT, M. – VACEK, O. Geneze antropogenních substrátů na výsypkách jako základ pro vytvoření lesnické rekultivační typologie. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 39-51. ISSN: 1213-1660.

DIMITROVSKÝ, K. – KUNT, M. Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2013, roč. 3/2013, č. 3, s. 31-40. ISSN: 1213-1660.

TÁBORSKÝ, J. – KUNT, M. – KLOUČEK, P. – LACHMAN, J. – ZELENÝ, V. – KOKOŠKA, L. Identification of potential sources of thymoquinone and related compounds in Asteraceae, Cupressaceae, Lamiaceae, and Ranunculaceae families. Central European Journal of Chemistry, 2012, roč. 10, č. 6, s. 1899-1906. ISSN: 1895-1066.

KUNT, M. – VANC, O. Možnosti uplatnění arktických dřevin při změně klimatických podmínek v ČR a ve střední Evropě. Zahradnictví, 2016, roč. 2016, č. 11, s. 28-31. ISSN: 1213-7596.

KUNT, M. – ČECHOVÁ, K. – JAKUBCOVÁ, E. – RAICH, B. – NĚMEC, J. Nová technologie vertikálních zelených stěn v ČR. Zahradnictví, 2016, roč. 2016, č. 12, s. 0-0. ISSN: 1213-7596.

KUNT, M. – ČECHOVÁ, K. – JAKUBCOVÁ, E. – **RAICH, B. – **NĚMEC, J. Nová technologie vertikálních zelených stěn v ČR. Zahradnictví, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 8-10. ISSN: 1213-7596.

DIMITROVSKÝ, K. – KUNT, M. – VANC, O. Půdotvorný a krajinotvorný význam dřevin pěstovaných na výsypkových stanovištích. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 34-43. ISSN: 1213-1660.

DIMITROVSKÝ, K. – KUNT, M. – PROŠEK, J. – JANČOVÁ, A. Revitalizace vodního režimu na výsypkách. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 39-49. ISSN: 1213-1660.

KUNT, M. – DIMITROVSKÝ, K. Růst, vývoj a morfogenní vlastnosti dřevin - základ rekultivační dendrologie. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2008, roč. 1, č. 2008, s. 15 - 32. ISSN: 1213-1660.

DIMITROVSKÝ, K. – KUNT, M. Taxonomické zhodnocení lesnických rekultivací jako podklad pro rekultivační typologii lesa. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 20-36. ISSN: 1213-1660.

KUNT, M. Vertikální zelené stěny jako součást obytného prostředí. Zahradnictví, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 10-10. ISSN: 1213-7596.

KUNT, M. – VACEK, O. – ČECHOVÁ, K. Vertikální zelené zahrady a jejich použití v městském prostředí. Zahradnictví, 2022, roč. 2022, č. 7, s. 48-50. ISSN: 1213-7596.

KUNT, M. – JEHLIČKA, J. – **DIMITROVSKÝ, K. – VANC, O. – VACEK, O. Výzkum modřínových populací v rekultivačním lesnickém arboretu Antonín a na ostatních výsypkách. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 22-34. ISSN: 1213-1660.

Článek ve sborníku z akce

ČECHOVÁ, K. – KUNT, M. – VACEK, O. – HENDRYCH, J. – JAKUBCOVÁ, E. Monitoring vybraných taxonů rostlin pro vertikální vegetační konstrukce určené pro použití v městském prostředí. In ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 15 24.11.2021, Fakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7. České vysoké učení technické v Praze: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra urbanismu a územního plánování, 2022. s. 80-107.

Technicky realizované výsledky

software Dendroflóra Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. Šímová Petra, Ph.D., 2009

software GT Facility Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Skřivánek Martin; Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav; Ing. Hamerník Jan, Ph.D.; Dvořák Petr, 2009

software Mapserver Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2009

Software

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. software Dendroflóra, software Flora of woody plant, software, device of proposal of alternation in CULS areal, flora of woody plant, inventory, database, using in education, 2012, GK - Lesnictví, Dendroflora 005, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (javascript), Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. – HORÁČEK, P. software Dendroflóra, software Flora of woody plant, software, device of proposal of alternation in CULS areal, flora of woody plant, inventory, database, using in education, 2014, GK - Lesnictví, Dendroflóra 007, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. – HORÁČEK, P. software Dendroflóra, software Flora of woody plant, software, device of proposal of alternation in CULS areal, flora of woody plant, inventory, database, using in education, 2015, GK - Lesnictví, Dendroflóra 008, http://dendroflora.agrobiologie.cz/, software (javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. – HORÁČEK, P. software Dendroflóra, software Flora of woody plant, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2016, GK - Lesnictví, Dendroflóra 009, http://dendroflora.agrobiologie.cz/, software (javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. – **HORÁČEK, P. software Dendroflóra, software Flora of woody plant, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2017, GK - Lesnictví, 202, Dendroflóra 010, http://dendroflora.agrobiologie.cz/, software (javascript) , Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. – **HORÁČEK, P. software Dendroflóra, software Flora of woody plant, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2018, XX - Nepřiřazeno, 202, Dendroflóra 011, http://dendroflora.agrobiologie.cz/, software (javascript), Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. – **HORÁČEK, P. software Dendroflóra, software Flora of woody plant, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2019, XX - Nepřiřazeno, 202, Dendroflóra 012, http://dendroflora.agrobiologie.cz/, software (javascript), Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. – **HORÁČEK, P. – KUNTOVÁ, M. software Dendroflóra, software Flora of woody plant, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2020, XX - Nepřiřazeno, 213, Dendroflóra 013, http://dendroflora.agrobiologie.cz/, software (javascript), Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. – **HORÁČEK, P. – KUNTOVÁ, M. software Dendroflóra, software Flora of woody plant, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2021, XX - Nepřiřazeno, Dendroflóra 014, Dendroflóra 014, http://dendroflora.agrobiologie.cz/, software (javascript), Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. – **HORÁČEK, P. – KUNTOVÁ, M. software Dendroflóra, software Flora of woody plant, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2022, XX - Nepřiřazeno, Dendroflóra 015, Dendroflóra 015, http://dendroflora.agrobiologie.cz/, software (javascript), Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. software Dendrologická databáze, software Dendrological database, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2017, EF - Botanika, Dendrologická databáze 1.0, http://hsmap.cz/app/czu, software (GIS), Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Čreská zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M.; idPublikace = 78302; Název: software Dendrologická databáze-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

KUNT, M.; idPublikace = 80523; Název: software Dendrologická databáze-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

KUNT, M. – KUNTOVÁ, M. software Dendrologická databáze, software Dendrological database, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2020, XX - Nepřiřazeno, Dendrologická databáze 4.0, http://hsmap.cz/app/czu, software (GIS), Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – **HORÁČEK, P. – KUNTOVÁ, M. software Dendrologická databáze, software Dendrological database, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2021, XX - Nepřiřazeno, Dendrologická databáze 5.0, Dendrologická databáze 5.0, software (GIS), Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – **HORÁČEK, P. software Dendrologická databáze, software Dendrological database, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2022, XX - Nepřiřazeno, Dendrologická databáze 6.0, Dendrologická databáze 6.0, software (GIS), Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – SKŘIVÁNEK, M. – DVOŘÁK, P. – BUJALKA, M. software GT Facility , software GT Facility , software, device for proposal of alternation in CULS areal, flora of woody plant, inventory, database, using in education , 2011, GK - Lesnictví, GT 1.9.3, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, software (delphi, javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, ČZU, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – SKŘIVÁNEK, M. – DVOŘÁK, P. – BUJALKA, M. software GT Facility, software GT Facility, software, device of proposal of alternation in CULS areal, flora of woody plant, inventory, database, using in education, 2012, GK - Lesnictví, GT 1.9.7, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (delphi, javascript), Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, ČZU, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – SKŘIVÁNEK, M. – DVOŘÁK, P. – BUJALKA, M. software GT Facility, software GT Facility, software, device of proposal of alternation in CULS areal, flora of woody plant, inventory, database, using in education, 2014, GK - Lesnictví, GT 2.0.6, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (delphi, javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, null - Nepřiřazeno, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – SKŘIVÁNEK, M. – DVOŘÁK, P. – BUJALKA, M. software GT Facility, software GT Facility, software, device of proposal of alternation in CULS areal, flora of woody plant, inventory, database, using in education, 2015, GK - Lesnictví, GT 2.0.8, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (delphi, javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – SKŘIVÁNEK, M. – DVOŘÁK, P. – BUJALKA, M. software GT Facility, software GT Facility, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2016, GK - Lesnictví, GT 2.1.2, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (delphi, javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – **SKŘIVÁNEK, M. – DVOŘÁK, P. – **BUJALKA, M. software GT Facility, software GT Facility, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2017, GK - Lesnictví, GT 2.1.3, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (delphi, javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – **SKŘIVÁNEK, M. – **BUJALKA, M. software GT Facility, software GT Facility, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2018, XX - Nepřiřazeno, GT 2.1.6, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (delphi, javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – **SKŘIVÁNEK, M. – **BUJALKA, M. software GT Facility, software GT Facility, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2019, XX - Nepřiřazeno, GT 2.1.8, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (delphi, javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – **SKŘIVÁNEK, M. – **BUJALKA, M. software GT Facility, software GT Facility, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2020, XX - Nepřiřazeno, GT 2.1.9, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (delphi, javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – **SKŘIVÁNEK, M. – **BUJALKA, M. software GT Facility, software GT Facility, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2021, XX - Nepřiřazeno, GT 2.2.0, GT 2.2.0, software (delphi, javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – **SKŘIVÁNEK, M. – **BUJALKA, M. software GT Facility, software GT Facility, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2022, XX - Nepřiřazeno, GT 2.3.0, GT 2.3.0, software (delphi, javascript) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

KUNT, M. – HORÁČEK, P. software Mapserver , software Mapserver , software, flora of woody plant, inventory, database, using in education, 2011, GK - Lesnictví, Mapserver 3.3, www.hsrs.cz/mapserv/czu_dhtml , software (GIS) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, ČZU, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – HORÁČEK, P. software Mapserver, software Mapserver, software, flora of woody plant, inventory, database, using in education, 2012, GK - Lesnictví, Mapserver 3.8, www.hsrs.cz/mapserv/czu_dhtml, software (GIS), Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, ČZU, 60460709, null - Nepřiřazeno, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – HORÁČEK, P. software Mapserver, software Mapserver, software, flora of woody plant, inventory, database, using in education, 2014, GK - Lesnictví, Mapserver 4.0, www.hsrs.cz/mapserv/czu_dhtml , software (GIS) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – HORÁČEK, P. software Mapserver, software Mapserver, software, device of proposal of alternation in CULS areal, flora of woody plant, inventory, database, using in education, 2015, GK - Lesnictví, Mapserver 5.0, www.hsrs.cz/mapserv/czu_dhtml , software (GIS) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

KUNT, M. – HORÁČEK, P. software Mapserver, software Mapserver, software; device of proposal of alternation in CULS areal; flora of woody plant; inventory; database; using in education, 2016, GK - Lesnictví, Mapserver 6.0, www.hsrs.cz/mapserv/czu_dhtml , software (GIS) , Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

KUNT, M. – HENDRYCH, J. – VACEK, O. – KUNTOVÁ, M. – ŠÍNOVÁ, V. Smart plants in the workplace and their impact on work efficiency and stress reduction. Prague: Visegrad funds, 2021, 9s. ISBN: ,

KUNT, M. – VACEK, O. – ČECHOVÁ, K. – HENDRYCH, J. – KUNTOVÁ, M. – JAKUBCOVÁ, E. – ŠÍNOVÁ, V. Vertikální vegetační konstrukce pro použití v městském prostředí . Prague: Magistrát hlavního města Prahy, 2021, 69s. ISBN: ,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2017, 32s. ISBN: ,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR s.p., 2018, 48s. ISBN: ,

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, O. – KUNT, M. – **DIMITROVSKÝ, K. – VACEK, S. – VACEK, Z. – REMEŠ, J. – PULKRAB, K. Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín - Sokolov. Praha: Lesy ČR, 2019, 30s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

Člověk a zahrada Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2007

Člověk a zahrada Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2007

Člověk a zahrada Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2007

Člověk, pole, zahrada Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2004

Determination of thymoquinone and related compounds in plants by capillary gas chromatography Ing. Táborský Jan; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Determination of thymoquinone and related compounds in plants by capillary gas chromatography Ing. Táborský Jan; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Digitalizace dřevin pražských zahrad a parků Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., 2010

Digitalizace dřevin pražských zahrad a parků Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., 2010

Digitalizace dřevin zahrad Pražského hradu Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2009

Digitalizace sbírky dendroflóry v areálu ČZU v Praze Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2007

Digitalizace unikátní sbírky dendroflóry v areálu ČZU v Praze Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2007

Digitalizovaná naučná stezka po arboretu Žapmpach Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., Pavel Klevcov (externí), 2010

Digitální databáze dřevin areálu ČZU v Praze na webových stránkách Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2008

Ecology and distribution of Sorbus torminalis (L.) Crantz in Slovakia Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., -1

Ekonomická analýza pěstování okrasných dřevin v podmínkách trhu EU Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2008

Elektronické materiály pro výuku biostatistiky a kvantitativní biologie Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., -1

KUNT, M. – SKŘIVÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Modul zeleň. 2011. Zpravodaj ČZU v Praze, 2011, č. 1. s. 22..

Možnosti uplatnění dřevin při změně klimatických podmínek ve venkovské krajině Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., 2010

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Návrh sadové úpravy nevyužité plochy haldy Ostrovec v Kladně Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., -1

KUNT, M.; idPublikace = 57976; Název: Návrh sadovnické úpravy svahu ohroženého erozí v Praze 5 - Smíchově-- Neexistuje podtyp publikace --

Obnova vegetace formou rekultivací na Sokolovsku (rekultivační lesnické arboretum Antonín-1969) Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. Dimitrovský Konstantin, 2008

Odkaz zahradního architekta Fr. Thomayera Ing. Modrá Barbora, DiS.; Ing. Prokopová Dana; Ing. Tomcová Lucie; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. arch. Merunková Iveta; Ing. Hamata Marek; Ing. Halamová Jana; Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2009

Okrasné školkařství v České republice a porovnání sortimentu se sousedními zeměmi Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., -1

DIMITROVSKÝ, K. – KUPKA, I. – KUNT, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pěstování méně častých dřevin jako součást historie rekultivací na Sokolovsku.. 2012, Aktuality v pěstování lesů, 2011, Sborník z konference, Kostelec nad Černými lesy, 25.11.2011, ČZU, s.34-42.

Problematika obnovy lesů na výsypkových stanovištích, jejich vývoj, struktura a skladba Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. Dimitrovský Konstantin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; doc. Ing. Štibinger Jakub, CSc., 2008

Realizovaný návrh naučné stezky po arboretu Žampach Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., 2010

Realizovaný návrh sadovnických úprav okolí bytového domu Dívčí hrady, Praha 5 - Smíchov, včetně krajinářských úprav okolí Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., 2010

Regenerace systému veřejné zeleně obce Buštěhrad Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., Ing. arch. Iveta Merunková, Ing. Irena Zamrzlová, Ing. Zuzana Paučová, Ing. Jana Halamová, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., Ing. Dana Prokopová, Ing. Barbora Modrá, DiS., 2010

Rekultivace antropogenních substrátů v oblasti Sokolovské hnědouhelné pánve Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2008

Rekultivace fytotoxických výsypkových substrátů Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. Dimitrovský Konstantin; Ing. Modrá Barbora, DiS.; Ing. Prokopová Dana, 2007

Rekultivační dendrologie Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; Ing. Dimitrovský Konstantin, 2008

Řešení obnovy přírodních složek průmyslové krajiny v systému půda – voda – vegetace – ovzduší Ing. Dimitrovský Konstantin; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., 2007

Revize dřevinového složení areálu ČZU Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., -1

KUNT, M. – ŠÍMOVÁ, P. – HORÁČEK, P. Podtyp: Výzkumná zpráva; software Dendroflóra. 2013, Dendroflora 006, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html software (javascript.

KUNT, M. – SKŘIVÁNEK, M. – DVOŘÁK, P. – BUJALKA, M. Podtyp: Výzkumná zpráva; software GT Facility. 2013, GT 1.13.8, http://dendroflora.agrobiologie.cz/df.html, software (delphi, javascript).

KUNT, M. – HORÁČEK, P. Podtyp: Výzkumná zpráva; software Mapserver. 2013, Mapserver 3.9, www.hsrs.cz/mapserv/czu_dhtml, software (GIS).

Taxonomic distribution of thymoquinone and related compounds in selected plant species Ing. Táborský Jan; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

VACEK, O. – JEBAVÝ, M. – VONEŠOVÁ, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – MERUNKOVÁ, I. – KUNT, M. – ELIÁŠOVÁ, B. – DOLEŽELOVÁ, D. – EZECHEL, M. – HLADÍKOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Tvorba krajiny. 2014, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra zahradní a krajinné architektury, Praha, ISBN: 978-80-213-2462-6.

KUNT, M. – EZECHEL, M. Podtyp: Skripta; Tvorba školních naučných stezek a jejich využití k EVVO a k udržitelnému rozvoji. 2013, Česká zahradnická akademie Mělník, Mělník, 30 stran, ISBN: 978-80-87610-07-7.

KUNT, M. – EZECHEL, M. Podtyp: Skripta; Tvorba školních naučných stezek a jejich využití k EVVO a k udržitelnému rozvoji. 2013, Česká zahradnická akademie Mělník, Mělník, 59 stran, ISBN: 978-80-87610-13-8.

Unikátní rekultivační lesnické arboretum na Sokolovsku Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. Dimitrovský Konstantin, 2008

Unikátní rekultivační lesnické arboretum na sokolovsku slaví svou 37-letou existenci Ing. Dimitrovský Konstantin; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. Kaňák Jan; Ing. Kubát Josef, 2009

Určování dřevin podle letorostů - multimediální skriptum Ing. Kunt Miroslav, Ph.D., -1