×
prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

LPL11Z Speciální a intenzivní kultury
LPL70Z Speciální a intenzivní kultury
LPL82E Základy pěstovaní lesů
LPX05E Silviculture I.