×
prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

ULBRICHOVÁ, I. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. – FULÍN, M. Douglaska jako meliorační a zpevňující dřevina. Zprávy lesnického výzkumu, 2014, roč. 59, č. 1, s. 72-78. ISSN: 0322-9688.

**NICOLESCU, V. – **VOR, T. – **MASON, W. – **BASTIEN, J. – **BRUS, R. – **HENIN, J. – KUPKA, I. – **LAVNYY, V. – **LA PORTA, N. – **MOHREN, F. – **PETKOVA, K. – **REDEI, K. – **STEFANCIK, I. – **WASIK, R. – **PERIC, S. – **HERNEA, C. Ecology and management of northern red oak (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) in Europe: a review. Forestry, 2020, roč. 93, č. 4, s. 481-494. ISSN: 0015-752X.

STEJSKALOVÁ, J. – KUPKA, I. – MILTNER, S. Effect of gibberellic acid on germination capacity and emergence rate of Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) seeds. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 8, s. 325-331. ISSN: 1212-4834.

CUKOR, J. – VACEK, Z. – LINDA, R. – REMEŠ, J. – BÍLEK, L. – SHARMA, R. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. Effect of mineral eco-fertilizer on growth and mortality of young afforestations. Austrian Journal of Forest Science, 2017, roč. 134, č. 4, s. 367-386. ISSN: 0379-5292.

MILTNER, S. – KUPKA, I. – TŘEŠTÍK, M. Effects of Northern red oak (Quercus rubra L.) and sessile oak (Quercus petraea (Mattusch.) Liebl.) on the forest soil chemical properties. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. , č. 62, s. 169-172. ISSN: 0323-1046.

PODRÁZSKÝ, V. – VACEK, Z. – KUPKA, I. – VACEK, S. – TŘEŠTÍK, M. – CUKOR, J. Effects of silver fir (Abies alba Mill.) on the humus forms in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands. Journal of Forest Science, 2018, roč. 64, č. 6, s. 245-250. ISSN: 1212-4834.

KUPKA, I. Fine root growth of beech (Fagus sylvatica L.) seedlings during the first outplanting years in Western Bohemia (Czech Republic). Journal of Forest Science, 2008, roč. 54, č. 5, s. 212 - 215. ISSN: 1212-4834.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – KUPKA, I. – ŠTRANC, J. – PAZDERŮ, K. Forest seed treatment with brassinosteroids to increase their germination under stress conditions. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1212-4834.

STOJECOVÁ, R. – KUPKA, I. Growth of Wild Cherry (Prunus avium L.) in mixture with other species in demonstration forest. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 6, s. 264 - 269. ISSN: 1212-4834.

KUPKA, I. Growth reaction of young wild cherry (Prunus avium L.) trees to pruning,. Journal of Forest Science, 2007, roč. 53, č. 12, s. 555 - 560. ISSN: 1212-4834.

ŠTÍCHA, V. – KUPKA, I. – ZAHRADNÍK, D. – VACEK, S. Influence of micro-relief and weed competition on natural regeneration of mountain forests in the Šumava Mountains. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 5, s. 218 - 224. ISSN: 1212-4834.

STEJSKALOVÁ, J. – KUPKA, I. – NOVÁKOVÁ, O. Influence of sycamore seed stratification length on their germination capacity. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 5, s. 212-217. ISSN: 1212-4834.

TUŽINSKÝ, M. – KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. Influence of the mineral rock alginite on survival rate and re-growth of selected tree species on agricultural land. Journal of Forest Science, 2015, roč. 61, č. 9, s. 399-405. ISSN: 1212-4834.

KUPKA, I. Je Langův dešťový faktor použitelný pro posouzeni vlivu mikroklimatu na výškový růst lesní kultury?. Zprávy lesnického výzkumu, 2006, roč. 51, č. 3, s. 153 - 156. ISSN: 0322-9688.

VOPÁLKA MELICHAROVÁ, L. – KUPKA, I. Kaštanovník Jedlý (Castanea Sativa Mill.) V Měnících Se Podmínkách Evropy A České Republiky – Review. Zprávy lesnického výzkumu, 2021, roč. 66, č. 3, s. 147-154. ISSN: 0322-9688.

**ZAHRADNÍK, P. – **FRÝDL, J. – **ŠRÁMEK, V. – **LOMSKÝ, B. – **HAVRÁNEK, F. – **SLODIČÁK, M. – **JURASEK, A. – **ŠACH, F. – **ČERNOHOUS, V. – **NERUDA, J. – **MATĚJÍČEK, J. – KUPKA, I. Key findings of applied research achieved by the Forestry and Game Management Research Institute (Czechia) in the past seventy years. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 3-4, s. 143-156. ISSN: 0323-1046.

KUPKA, I. – VOPÁLKA MELICHAROVÁ, L. Northern red oak (Quercus rubra L.) as a species suitable for the upcoming seasons with frequent dry periods. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 97-103. ISSN: 0323-1046.

KUPKA, I. – BALÁŠ, M. – MILTNER, S. Quantitative and qualitative evaluation of northern red oak (Quercus rubra L.) in arid areas of North-Western Bohemia. ..., 2018, roč. 64, č. 2, s. 53-58. ISSN: N.

KUPKA, I. Recreational load as a driving variable for urban forests. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 7, s. 324 - 328. ISSN: 1212-4834.

KUPKA, I. – DIMITROVSKÝ, K. Silvicultural assessment of reforestation under specific spoil bank conditions. Journal of Forest Science, 2006, roč. 52, č. 9, s. 410 - 416. ISSN: 1212-4834.

MILTNER, S. – KUPKA, I. Silvicultural potential of northern red oak and its regeneration – Review. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 4, s. 145-152. ISSN: 1212-4834.

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. – KUBEČEK, J. Soil-forming effect of Douglas fir at lower altitudes – a case study. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 9, s. 345-351. ISSN: 1212-4834.

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V. Species composition effects of forest stands on afforested agricultural land on the soil properties. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 1, s. 19-23. ISSN: 1211-3174.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – PRKNOVÁ, H. Substitution of Norway spruce for Douglas-fir: changes of soil microbial activities as climate change induced shift in species composition - a case study. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 2, s. 71-77. ISSN: 0323-1046.

CUKOR, J. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. – TUŽINSKÝ, M. The condition of forest stands on afforested agricultural land in the Orlické hory Mts. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1212-4834.

KUPKA, I. The root-plant ratio changes at the first growing periods of wild cherry (prunus avium l.) plantations. Journal of Forest Science, 2007, roč. 53, č. 3, s. 113 - 118. ISSN: 1212-4834.

KUPKA, I. – PRKNOVÁ, H. – HOLUBÍK, O. – TUŽINSKÝ, M. ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI ŘAS NA UJÍMAVOST A ODRŮSTÁNÍ VÝSADEB LESNÍCH DŘEVIN. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 1, s. 24-28. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. Use of wild cherry as a site-improving and stabilizing tree species. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 69-72. ISSN: 1211-3174.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. VLIV BOROVICE VEJMUTOVKY A METASEKVOJE ČÍNSKÉ NA STAV NADLOŽNÍHO HUMUSU NA STANOVIŠTI POTOČNÍHO LUHU. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Speciál, s. 14-19. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. VLIV DOUGLASKY TISOLISTÉ (PSEUDOTSUGA MENZIESII /MIRB./ FRANCO) NA ZÁKLADNÍ PEDOFYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY LESNÍCH PŮD. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Speciál, s. 1-5. ISSN: 0322-9688.

MILTNER, S. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – KUPKA, I. Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na lesní stanoviště. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 2, s. 109-115. ISSN: 0322-9688.

KUPKA, I. – DIMITROVSKÝ, K. VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH DŘEVIN PRO LESNICKÉ REKULTIVACE NA SOKOLOVSKU:REVIEW. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. special, s. 52-56. ISSN: 0322-9688.

Odborná monografie

VACEK, S. – PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – KOBLIHA, J. – MALÍK, V. – KUPKA, I. – TURČÁNI, M. – DVOŘÁK, J. – BÍLEK, L. – BALÁŠ, M. – ZATLOUKAL, V. – SIMON, J. – A KOL., a. Pěstování lesů III. - Praktické postupy pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 1012s. ISBN 978-80-87154-34-2.

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

Kapitoly v odborné knize

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – REMEŠ, J. – KUBEČEK, J. – PRKNOVÁ, H. Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2014, 272s. ISBN 978-80-7458-065-9. Meliorační potenciál douglasky, s. 192-211.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR. Strnady: Lesnická práce, 2018, 214s. ISBN 978-80-7417-167-3. Vliv douglasky na půdní dynamiku, s. 106-121.

Článek ve sborníku z akce

DIMITROVSKÝ, K. – KUPKA, I. – ŠTIBINGER, J. – KASL, M. Categorization processes of landscape rehabilitation affected by mining and industrial activities.. In 12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010 24.52010, Praha. Praha: Czech Univ. of Life Sciences Prague, 2010. s. 73 - 80.

KUPKA, I. Coniferous monocultures diversification in space and species. In Forests in the Balance - Linking Tradition and Technology 8.82005, Brisbane, Australia. Brisbane, Australia: IUFRO, 2005. s. 1 - 0.

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – VACEK, S. Variabilita humusových forem v lese přirozeném v NPR Trčkov. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 102-111.

PROCHÁZKA, P. – ŠTRANC, P. – ŠTRANC, J. – KUPKA, I. Vliv různých metod hydratace na klíčivost osiva lesních dřevin ve stresových podmínkách. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha . Praha: ČZU Praha, KRV, 2015. s. 205-210.

Ostatní výsledky

Analýza tloušťkové struktury smíšených porostů Orlických hor Kacálek Dušan; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2007

Balanced uneven aged stand structure belongs only to selection forest? prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2007

Biologické základy lesního hospodářství-Pěstování lesa prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Slávik Martin, CSc., 2005

Central European Silvicultural Systems prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

Czech forestry - a long history of Central European forests prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

Delimitation. Location and Optimization of the Area of Sub-urban Forests of Prague Capital prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Do we need Changes in the Silvicultural Systems used in our Forests? prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

KUPKA, I. – PODRÁZSKÝ, V.Dub červený – jedná se o perspektivní dřevinu? . 2019, Kupka, I., Podrázský, V.: Dub červený – jedná se o perspektivní dřevinu? In: Introdukované dřeviny – potenciál a rizika jejich pěstování. Kostelec nad Černými lesy 24. června, ČLS 2019, s. 24 – 30..

Energetics and forest reclamation on Sokolov region Ing. Dimitrovský Konstantin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; prof. Ing. Pulkrab Karel, CSc.; Ing. Modrá Barbora, DiS., 2009

Evropské fórum městských lesů – význam městských lesů pro Evropany prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Forest Management as a Service for the Society prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Fundamental Criteria for forest establishment on spoil substrates prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; Ing. Dimitrovský Konstantin, 2007

Fundamentals of Silviculture prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2002

Growth of beech (Fagus silvatica L.) seedlings fine roots during the first three outplanting years on farmland in Western Bohemia Ing. Skrziszowski Martin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2008

Hospodaření v městských a příměstských lesích prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Hospodaření v městských a příměstských lesích prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Hydrické rekultivace v procesu zahlazení těžby uhlí v oblasti Sokolovska Ing. Beran Jan; Ing. Dimitrovský Konstantin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Influence evaluation of clear cut and shelterwood systems on regeneration and growth of Scots pine in forest district Stribro prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2009

Iniciální fáze přirozené obnovy buku lesního v národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny Ing. Bílek Lukáš, PhD.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

BÍLEK, L. – KUPKA, I. – SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J. – BALÁŠ, M. – REMEŠ, J. – VACEK, Z. – PODRÁZSKÝ, V. – ROMERO, I.Introduction to Silviculture. 2016, Introduction of Silviculture; 89 p.; ISBN 978-80-213-2701-6.

Is clear-cutting Silvicultural System acceptable for Modern Society? prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Les jako důležitý fenomén obnovy průmyslové krajiny Ing. Dimitrovský Konstantin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2007

Long history of central European forests reflected in the Czech forestry prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

Management Guides for Prague Urban Forests prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

Management of Urban Forests around Large Cities prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – **STAŇOVÁ, J.Meliorační funkce jedle bělokoré. 2022, Podrázský, V., Kupka, I., Staňová, J. 2022: Meliorační funkce jedle bělokoré. In: Pěstování jedle bělokoré v podmínkách klimatické změny. 1á.10,2022 Stará Ves u Rýmařova, ČLS, s. 35 – 41. .

Možnosti pozitivního ovlivnění kultury třešně ptačí jednorázovým hnojením při výsadbě prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

PODRÁZSKÝ, V. – ŠÁLEK, L. – KUPKA, I.Možnosti využívání geograficky nepůvodních druhů dřevin při obnově lesních porostů v ČR. 2017, Podrázský, V. (ed.) – Podrázský, V., Šálek, L., Kupka, I.: Možnosti využívání geograficky nepůvodních druhů dřevin při obnově lesních porostů v ČR. Praha 12.9.2017, Brno 18.9.2017, Praha, ČZU v Praze 2017. 78 s. Pro potřeby projektů NAZV je žádoucí výstup do RIVu odeslat..

Natural beech regeneration under Norway spruce stand – a case study prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

Natural regeneration of old growth mountain spruce forests disintegrated by bark beetle attack in Šumava mountains prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2009

KUPKA, I.; idPublikace = 83799; Název: oponentní posudek výroční zprávy NAZV QK1810126-- Neexistuje podtyp publikace --

Pěstování lesů I prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2008

Pěstování lesů na počátku 21. století prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2008

DIMITROVSKÝ, K. – KUPKA, I. – KUNT, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pěstování méně častých dřevin jako součást historie rekultivací na Sokolovsku.. 2012, Aktuality v pěstování lesů, 2011, Sborník z konference, Kostelec nad Černými lesy, 25.11.2011, ČZU, s.34-42.

Predikce skutečné vzcházivosti buku lesního (Fagus sylvatica L.) pomocí metody kritické kořenové délky v podmínkách ČR Ing. Racek Tomáš; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

Předosení příprava bukvic a predikce skutečné vzcházivosti pomocí metody kritické kořenové délky v standardních podmínkách ČR Ing. Racek Tomáš; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

Příměstské a městské lesy z perspektivy pěstování lesa prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Přirozená a umělá obnova - přednosti , nevýhody a omezení doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; Ing. Neuhöferová Pavla, CSc., 2004

Přirozená a umělá obnova, jejich přednosti, omezení a nevýhody prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

Problematika obnovy lesů na výsypkových stanovištích, jejich vývoj, struktura a skladba Ing. Dimitrovský Konstantin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2008

Problematika obnovy lesů na výsypkových stanovištích, jejich vývoj, struktura a skladba Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. Dimitrovský Konstantin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; doc. Ing. Štibinger Jakub, CSc., 2008

Problematika péče o lesy v okolí hl.m. Prahy s ohledem na jejich funkční využívání prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Rámcové směrnice hospodaření v městských a příměstských lesích prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Reaction of Silver fir (Abies alba Mill.) plantation to fertilization prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

Rekultivační dendrologie Ing. Dimitrovský Konstantin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2008

Rekultivační dendrologie Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; Ing. Dimitrovský Konstantin, 2008

Root system development and structure of European beech plants (Fagus sylvatica L.) prof. Ing. Kupka Ivo, CSc.; Ing. Skrziszowski Martin, 2006

Růstová reakce juvenilní třešně ptačí (Prunus avium L.) na vyvětvení prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

Silvicultural Strategies in Urban and Periurban Forests prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

Silvicultural systems - A Historical point of view prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

Silvicultural systems used in the Central Europe prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

Sledování počtu semen a následného vzcházení semenáčků po silném semenném roku 2003 v národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny Ing. Bílek Lukáš, PhD.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

KUPKA, I.Speciální lesnické kultury. 2019, .

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – NOVOTNÝ, S. – **STAŇOVÁ, J. – GALLO, J.Srovnání potenciálu rozkladu celulózy v humusových formách porostních skupin smrku a jedle. 2022, Podrázský V., Kupka I., Novotný S., Staňová J., Gallo J. 2022: Srovnání potenciálu rozkladu celulózy v humusových formách porostních skupin smrku a jedle. In: Proceedings of Central European Silviculture. Zvolen, 6.–7. 9. 2022. Zvolen NLC Zvolen, s. 151–158..

Supporting of White Fir (Abies alba Mill.) Share in our Forests by Site Amelioration prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

Třešeň ptačí - vtroušená, nebo hlavní dřevina? prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

PODRÁZSKÝ, V. – KUPKA, I. – VACEK, S.Variabilita humusových forem v lese přirozeném v NPR Trčkov.. 2018, příspěvek ve sborníku mezinárodní konference.

Vědecká a výzkumná činnost Profesora Polena ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Vitality and growth of pine natural seeding on clear-cutting and under shelter on poor sites prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2009

PODRÁZSKÝ, V. – VOPRAVIL, J. – KUPKA, I. – HOLUBÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv alginitu na počáteční růst a stav výsadeb lesních dřevin.. 2015, Zalesňování zemědělských půd - produkční a environmentální přínosy. H. Prknová (ed.), Kostelec n. Č. l. 14. - 15.5.2015. ČZU 2015, s. 16. - 22..