×
prof. Ing. Ivo Kupka, CSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Vliv způsobu výsadby na kořenový systém bukových sazenic prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

Výškový a tloušťkový přírůst vyvětvené třešně ptačí (Prunus avium L.) prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

Výzkum městských a příměstských lesů Profesorem Polenem prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

What modern society expects from forestry? prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006

Základy pěstování lesa prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2005

Zhodnocení současného stavu smrkových porostů založených na zemědělské půdě jako podklad pro návrh dřevinné skladby při současném zalesňování zemědělských půd prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., -1

Zkušenosti s pěstováním jasanů na výsypkových stanovištích Sokolovska Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. Dimitrovský Konstantin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2008

Zkušenosti s pěstováním jasanů na výsypkových stanovištích Sokolovska. Ing. Dimitrovský Konstantin; prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2008

Zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu z intenzivních technologií ve Skandinávii prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2004

Způsoby zalesnění po předchozí zemědělské rekultivaci na příkladu výsypky Březno prof. Ing. Kupka Ivo, CSc., 2006