×
Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

LAMPÍŘ, L. – **PAVLOUŠEK, P. Antioxidant properties and total phenolic contents in wines of different grape varieties from organic production. . Mitteilungen Klosterneuburg, 2019, roč. 69, č. 3, s. 174-183. ISSN: 0007-5922.

**NEDOMOVÁ, Š. – **KUMBÁR, V. – **PAVLOUŠEK, P. – **PYTEL, R. – LAMPÍŘ, L. – **BUCHAR, J. Effect of harvest date on composition and geometry of grape berries. EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, 2017, roč. 82, č. 1, s. 21-30. ISSN: 1611-4426.

LAMPÍŘ, L. Influence of Locality on Content of Phenolic Compounds in White Wines. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 6, s. 619-626. ISSN: 1212-1800.

LAMPÍŘ, L. – **ŽALOUDEK, J. Influence of summer management practices and date of harvesting on organic acids concentration and sugar concentration in grapes of Vitis vinifera L., cv. Riesling. Horticultural Science, 2018, roč. 45, č. 4, s. 211-218. ISSN: 0862-867X.

**KUPSA, J. – **PAVLOUŠEK, P. – **KUMŠTA, M. – LAMPÍŘ, L. Phenolic profiles of riesling wines originating from different terroirs of the Czech Republic. Mitteilungen Klosterneuburg, 2017, roč. 67, č. , s. 182-193. ISSN: 0007-5922.

**KUMBÁR, V. – LAMPÍŘ, L. – **ONDRUŠÍKOVÁ, S. RELATIONSHIP BETWEEN VISCOSITY AND SUGAR CONTENT OF MUST DURING RIPENING PERIOD OF GRAPES. Potravinárstvo, 2018, roč. 12, č. 1, s. 600-606. ISSN: 1337-0960.

**BURG, P. – **RUTKOWSKI, K. – **MAŠÁN, V. – **BURGOVÁ, J. – LAMPÍŘ, L. – **VIŠACKI, V. SEED OIL CONTENT AND SELECTED QUALITATIVE PARAMETERS OF OILS FROM GRAPE SEEDS. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 629-633. ISSN: 1337-0960.

MUŠKA, F. – JAKL, A. – LAMPÍŘ, L. – KAZDA, J. – ROŽNOVSKÝ, J. – MUŠKA, A. Škodlivé výskyty ponrav chrousta obecného na cukrové a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2008. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9 - 10, s. 296-299. ISSN: 1210-3306.

ZLÁMALOVÁ, T. – ELBL, J. – BAROŇ, M. – BĚLÍKOVÁ, H. – LAMPÍŘ, L. – HLUŠEK, J. – LOŠÁK, T. Using foliar applications of magnesium and potassium to improve yields and some qualitative parameters of vine grapes (Vitis vinifera L.). Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 10, s. 451-457. ISSN: 1214-1178.

LAMPÍŘ, L.; idPublikace = 63025; Název: Varietal Differentiation of White Wines on the Basis of Phenolic Compounds profile-- Neexistuje podtyp publikace --

**SOTOLÁŘ, R. – LAMPÍŘ, L. Vliv kvasinek na aromatický profil vín z kabernetových odrůd révy vinné. ..., 2017, roč. 63, č. 3, s. 139-147. ISSN: N.

Kapitoly v odborné knize

LAMPÍŘ, L. Réva vinná pro malopěstitele. Olomouc: Agriprint s.r.o., 2016, 368s. ISBN 978-80-87091-65-4. Morfologie a fiziologie, s. 11-34.

LAMPÍŘ, L. Réva vinná pro malopěstitele. Olomouc: Agriprint s.r.o., 2016, 368s. ISBN 978-80-87091-65-4. Pěstitelské tvary, s. 129-152.

LAMPÍŘ, L. Réva vinná pro malopěstitele. Olomouc: Agriprint s.r.o., 2016, 368s. ISBN 978-80-87091-65-4. Příprava stanoviště před výsadbou vinice, s. 89-102.

LAMPÍŘ, L. Réva vinná pro malopěstitele. Olomouc: Agriprint s.r.o., 2016, 368s. ISBN 978-80-87091-65-4. Výběr stanoviště pro pěstování, s. 35-45.

Ostatní výsledky

MUŠKA, F. – LAMPÍŘ, L. – RUDOLFSKÝ, L. – KRATOCHVÍLOVÁ, S. – MĚŘÍNSKÝ, R. – MUŠKA, A. – MUŠKOVÁ, A.Vliv sucha na výskyt chorob a škůdců vybraných polních plodin a trvalých kultur. 2016, Vliv sucha na výskyt chorob a škůdců vybraných polních plodin a trvalých kultur,Sborník konference půdní a zemědělské sucho Kutná Hora 28. -29.4.2016, VÚMOP, str. 260 – 280, ISBN 978-80-87361-55-9.