×
Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D.
banner

Životopis

Profesní životopis

Narodil jsem se 30.7.1958 v Třebíči, základní školu jsem navštěvoval v Čáslavicích – Sádku, od roku 1973 do roku 1977 jsem absolvoval gymnázium v Třebíči, poté jsem studoval Vysokou školu zemědělskou v Brně – agronomická fakulta (1977 – 1982), kde jsem se stal zemědělským inženýrem. Po skončení základní vojenské služby jsem nastoupil jako agronom do JZD Čáslavice, kde jsem pracoval až do roku 1992, tedy necelých 10 roků. Poté jsem podnikal jako OSVČ v oblasti nákupu a prodeje zemědělských produktů a v mém vinařství na Sádku. Pevní vinice jsem založil v roce 1986 pod Sádeckou horou, kde pracuji a podnikám jako majitel až do dnes, tj. 25 roků. Mám tedy 30-ti letou praxi v zemědělství včetně 25-ti leté ve vinohradnictví a vinařství. V roce 2008 jsem dokončil na zahradnické fakultě (Katedra vinohradnictví) MZLU v Brně – Lednici na Moravě doktorské studium a obhájil disertační práci (téma: Studium agrobiologických ukazatelů, významných aromatických a zdravotně důležitých látek, vybraných odrůd v rozdílných půdně – klimatických podmínkách) a tím získal titul doktor – „Ph.D.“.

Od 1.10.2011 působím na Vaší České zemědělské univerzitě – fakultě APPZ jako odborný pracovník – technik při výuce v magisterském studijním oboru předmětu – vinohradnictví.

Záliby:

Cestování, fotbal, houbaření, práce na zahradě a vinohradě

Jsem členem:

 1. Svazu vinařů ČR se sídlem ve Velkých Bílovicích
 2. Sdružení vinařských obcí Daníž v Hnanicích u Znojma
 3. Sdružení pěstitelů odrůd odolných proti houbovým chorobám – PIWI ve Wadenswillu u Ženevy – Švýcarsko
 4. Sdružení Vinařů jihozápadní Moravy v Moravských Budějovicích
 5. Ředitelem pro oblast Rakouska a ČR pro pěstování PIWI odrůd
 6. Absolvent degustačních zkoušek ISO, OENERM v Klosterneuburgu u Vídně a Valticích
 7. Sdružení šlechtiletů révy vinné v Polešovicích
 8. Spolupracovník ÚKZUSu Znojmo – Oblekovice při zkoušení odrůd do vyšších a okrajových
  oblastí pěstování révy vinné
 9. VOC Znojmo (vino originální certifikace)
 10. Sdružení Marovín – malých rodinných vinařství se sídlem ve Znojmě
 11. Členem Znojemského vinařského lycea

Ing. Lubomír Lampíř Ph.D.

Čáslavice 213