×
prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Iva Langrová
banner

Granty

Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí

Ministerstvo zemědělství ČR, 2011-2014

Cytogenetická analýza a evoluce karyotypu u jihoamerických cichlid

GA FAPPZ, 2011-2011

Cytogenetická a molekulárně genetická struktura diploidních a polyploidních biotypů rodu karas (Carassius)

GA FAPPZ, 2012-2012

Biologie vybraných chráněných živočichů ČR.

GA FAPPZ, 2013-2013

Mapování populace včely medonosné v České republice

Technologická agentura ČR, 2014-2017

Detekce a charakterizace proteinů se vztahem k hypobióze u larev gastrointestinální hlístice Teladorsagia circumcincta

GA FAPPZ, 2014-2014

Využití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Interakce tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) a potkana obecného (Rattus norvegicus) z hlediska příjmu a utilizace rizikových látek

GA FAPPZ, 2015-2015

Hmyz jako potenciální zdroj bílkovin ve výživě monogastrů: evaluace a optimalizace nutričních hodnot

GA FAPPZ, 2016-2016