×
prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Iva Langrová
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AEA03E Parazitologie
AEA09E Zoologie - Bc.
DAEA04Y Helmintologie
DAEA07Y Systematická zoologie
DAEA09Y Odborný seminář Vědy o živé přírodě I
DAEA10Y Odborný seminář Vědy o živé přírodě II

Garantované studijní obory

4103R011 Speciální chovy
4103T013 Zájmové chovy zvířat

Garantované studijní programy

B4103 Zootechnika
N4103 Zootechnika