×
prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Iva Langrová
banner

Publikace

Patent

LYTVYNETS, A. – LACHOUT, J. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – JIROUTOVÁ, P. Mřížka pro záchyt oxyurid. Úřad průmyslového vlastnictví. 303946. 29.05.2013.

PINC, L. – LANGROVÁ, I. Výcvikové zařízení, zejména pro výcvik potkanů Rattus norvegicus pro komparaci lidských pachů. -- Neuvedený název vydavatele --. 307635. 12.12.2018.

Poloprovoz, ověřená technologie

LANGROVÁ, I. – PINC, L. Ověřená technologie výcviku potkanů pro detekci pachů a pachovou identifikaci, Verified technology for training of rats to detect and identificate odors, odors; odor detection; olfactology; rat; scent discrimination, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Pachová identifikace, Technologie/21260/2018/01, konstrukce výcvikového trenažéru a tréninkový postup při výchově a výcviku potkanů, zisk z prodeje licence cca 500.000,- Kč, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

LYTVYNETS, A. – LACHOUT, J. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – JIROUTOVÁ, P. Komora pro parazitologické vyšetření prachu. Úřad průmyslového vlastnictví. 23061. 12.12.2011.

Komůrka pro počítání larev parazitických hlístic doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Knížková Ivana; Kunc Petr; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2009

Pomůcka pro záchyt vajíček oxyurid MVDr. Andriy Lytvynets, Josef Lachout (externí), prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., Petr Kunc (externí), I. Knížková (externí), P. Jiroutová (externí), 2010

LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – KNÍŽEK, J. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců. Úřad průmyslového vlastnictví. UV 25089. 18.03.2013.

LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – JIROUTOVÁ, P. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti vajíček škrkavek. Úřad průmyslového vlastnictví. UV 24839. 21.01.2013.

Technicky realizované výsledky

Prototyp komůrky pro počítání larev parazitických hlístic doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Knížková Ivana; Kunc Petr; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2009

LANGROVÁ, I. – PINC, L. Výcvikový trenažér, zejména vhodný pro výcvik potkanů Rattus norvegicus pro komparaci lidských pachů, The training simulator suited especially for the training of rats (Rattus norvegicus) for comparing of human odors , rat; training; sniffing; odor comparasion, 2017, KA - Vojenství, A - Prototyp, Pachová skříň, 2016-11-14-1, Prototyp je sestrojen z chirurgické oceli a tvrzeného skla. Jakoukoliv libovolnou část trenažéru ihned vyměnit za shodnou a tím neustále udržovat pachově čisté prostředí nutné pro nezpochybnitelnou pachovou komparaci lidských pachů. Prototyp je nadále využíván pro výzkumné a demonstrační činnosti a nedochází k jeho přímému prodeji., Cena materiálu použitého na výrobu výcvikového trenažéru je cca 100 tis. Kč. Prototyp je nadále využíván pro výzkumné a demonstrační činnosti a nedochází k jeho přímému prodeji. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – BORKOVCOVÁ, M. Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí, The effective parasite prevention system in sheep breeding, sheep, control, parasite, 2014, GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina, A - Uplatněná certifikovaná metodika, prevence parazitóz v chovu ovcí, Uživatel metodiky na základě smlouvy ze dne 13.12.2014: Ing.M.Urban, soukromý chovatel, Štursova 14, Liberec 11, Osvědčení z MZe č. 172010/2014-5 o uznání uplatněné certifikované metodiky zpracované v rámci řešení výzkumného projektu NAZV QI111A199, vydáno dne 17.12.2014, Stáda ovcí v České republice jsou promořena cizopasníky ze 40 – 90 % a ti jsou nejčastější příčinou úhynu zejména jehňat. V případě, že není ve stádě prováděna pravidelná parazitární kontrola a stádo řádně odčervováno nebo je-li použito neúčinné anthelmintikum (pro jednu ovci je cena přípravku dle účinné látky 5 – 30 Kč), zvyšuje se úmrtnost jehňat od 20% do 70% a dochází k výrazným ekonomickým ztrátám v chovu. Tyto ztráty se mohou pohybovat od 20 – 40 000 Kč, u dospělých jedinců až 200 000 Kč. V případě důsledných parazitárních kontrol v chovu, správného odčervovacího programu a používání účinných anthelmintických prostředků a obecně dodržování všech zoohygienických zásad v chovu je možné úspěšně odchov 70 – 90% (nejlepší chovy dosahují až 95%) narozených jehňat. Jen dodržování těchto zásad může být přínosem jak z hlediska zdraví stáda, tak z hlediska ekonomického., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe ČR, 17.12.2014, 17210/2014-5

LANKOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – **KNÍŽKOVÁ, PH.D., d. – **KUNC, PH.D., d. – VADLEJCH, J. Postup helmintologické pitvy a postmortální detekce helmintů vyskytujících se u domácích přežvýkavců v České republice , Helminthological dissection procedure and post-mortem detection of helminths occurring in domestic ruminants in the Czech Republic., Helminthological dissection; post-mortem detection; helminth; domestic ruminants , 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 10600, Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO: 60460709; Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., IČO: 00027014, Vyšetřování prováděná koprologicky i pitvou prokázala, že silné infekce vyvolané některými druhy endoparazitů způsobují u hospodářsky chovaných přežvýkavců zhoršení kondice a užitkovosti. zhoršují reprodukční ukazatelea zyvšují vnímavost k jiným onemocněním. Tyto aspekty vedou ke značným ekonomickým ztrátám v chovech. Např. ztráty v chovech ovcí se odhadují na 20 – 40 tisíc Kč u jehňat a až 200 tisíc Kč u dospělých jedinců), přičemž stáda ovcí v České republice jsou infikována cizopasníky ze 40 – 90% a patří k nejpostiženějším druhům hospodářských zvířat. Helminti jsou pak nejčastější příčinou úhynů, a to zejména jehňat. Tomu lze předcházet nejen dodržováním striktních zoohygienických zásad a správně vedeným managementem chovu, ale i získáváním odborných znalostí o častých výskytech endoparazitů, dále o schopnosti rozpoznat klinické projevy u postižených zvířat, provádět pravidelná koprologická vyšetření, ale i postmortální vyšetření orgánových soustav. Orientační ceny parazitologických pitev se pohybují u ú, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 17.12.2018,

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. Testování účinnosti anthelmintik používaných v chovech ovcí pomocí metod in vitro, Testing the efficacy of anthelmintics used in sheep breeding throught in vitro methods, Sheep, Resistance, Anthelmintics, In vitro methods, 2013, XX - Nepřiřazeno, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Testování účinnosti in vitro, 17210/2013-6, , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha1, 27.11.2013, ISBN 978-80-213-2412-1

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. Testování účinnosti anthelmintik používaných v chovech ovcí pomocí metod in vivo, Testing the efficacy of anthelmintics used in sheep breeding throught in vivo methods, Sheep, Resistance, Anthelmintics, In vitro methods, Economics, 2013, XX - Nepřiřazeno, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Testování účinnosti in vivo, 17210/2013 - 8, , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 27.11.2013, ISBN 978-80-213-2411-4

TRUNĚČKOVÁ, J. – HLAVA, J. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Zjištění kontaminace pastvin ovcí cysticerkoidy tasemnic rodu Moniezia, Determining of contamination of sheep grazing with tapeworms cysticercoids of the genus Moniezia, tapeworms; sheep; Moniezia; soil mites; Oribatida; breed, 2013, GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Zjištění kontaminace pastvin, 17210/2013 - 7, , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, Praha 1, 117 05, 27.11.2013, ISBN 978-80-213-2413-8

VADLEJCH, J. – BUREŠOVÁ, E. – LANGROVÁ, I. Zjišťování anthelmintické účinnosti biologicky aktivních látek rostlin, Evaluation of biologically active compounds anthelmintic efficacy, plant seconadry metabolites; nematode; anthelmintic properties; in vitro methods; experimental infection, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-213-2912-6, uživatel metodiky Farma Držovice, s.r.o, IČO 22799095, Finanční zisk na jednom jehněti po započtení nepředvídatelných negativních vlivů 1 200 Kč, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství ČR, 31.12.2018,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

LANGROVÁ, I. – VRABEC, V. – TITĚRA, D. Mapování populace včely medonosné v České republice. Praha: ČZU v Praze, 2014, 23s. ISBN: ,

LANGROVÁ, I. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – SANTARIOVÁ, M. – VLASÁK, P. – WACKERMANNOVÁ, M. – PÍSAŘOVÁ, A. – KOLÁŘ, F. Pachová signatura. Praha: VŠCHT Praha, 2014, 5s. ISBN: N,

Ostatní výsledky

BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – BEJČEK, V. – MATĚJŮ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt tasemnic Echinococcus multilocularis na území ČR. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 15-20. ISBN: 978-80-213-2343-8.

A two years survey of the gastro-intestinal helminths of camels kept at two zoos in The Czech Republic doc. MVDr. Lukešová Daniela, CSc.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. MVDr. Kočišová Alica, CSc., 2008

Antimicrobial activity of some Yemeni medicinal plants Taleb M; Mgr. Svobodová Blanka; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2007

Antimicrobial activity of some Yemeni medicinal plants. prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2007

ČADKOVÁ, Z. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – SZÁKOVÁ, J. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Are rodent tapeworms suitable accumulative indicators for their host´s risk element exposure?. 2015, In: Perháčová, T, Turjanicová, L., Skála V.(Eds.) 22nd Helminthological Days 2015. Programme & Abstracts. 1st edition, Roztoky u Prahy. s. 11. ISBN 978-80-7444-032-8.

Arrested development of Trichostrongylus colubriformis in experimentally infected rabbits. Effect of decreasing photoperiod, low temperature and desiccation prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D., 2004

Bioaccumulation of Some Heavy Metals (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) in Parasitized and Non-parasitized Small Mammals doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2007

Biomagnifications of Cd and Pb in terrestrial food chain with respect to parasite burden doc. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D., Ing. Petr Válek, Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., Ing. Zuzana Čadková, DiS., prof. Ing. Iva Langrová, CSc., 2010

Changes in intensity of infection in female of Wistar rats naturally infected with Syphacia muris (Yamaguti, 1935) MVDr. Lytvynets Andriy; prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2008

Changes in intensity of infection in males and females of Wistar rats naturally infected with Syphacia muris (Yamaguti, 1935) MVDr. Lytvynets Andriy; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Lachout Josef, 2009

Člověk a živočich prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2005

Člověk a živočich prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2005

Comparision of helminth fauna of shrew (Sorex araneus and Sorex minutus) in ecosystems transformed and non-transformed by industrial immissions. doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Ing. Borovský Marek, 2005

Concentration of some toxic elements in small terrestrial rodents and in its intestinal helminths in Krušné hory Mts. (Czech Republic) doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc., 2009

POLESNÁ, L. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – BUREŠOVÁ, E. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Czech medicinal plants with anthelmintic properties. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 103-108. ISBN 978-80-213-2612-5.

TRUNĚČKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Druhové zastoupení pancířníků (Acari: Oribatida) na vybraných pastvinách ovcí ČR. 2014, s. 194-198. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

KUDRNÁČOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. – BARTOŠOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamics of gastro-intestinal parasites in sheep. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 126-132. ISBN: 978-80-213-2343-8.

Echinococcus multilocularis in the red fox (Vulpes vulpes) from the Krušné hory Mts and Šumava Mts (Czech Republic) doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc., 2009

Enzymatická aktivita hlístice Trichostrongylus colubriformis Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D., 2004

Eradication of Pinworm Infections from Laboratory Rat Colonies Using Ivermectin MVDr. Lytvynets Andriy; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2005

Eradication of pinworm infections from laboratory rat colonies using ivermectin MVDr. Lytvynets Andriy; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2005

Excretory/secretory profile of nematode Trichostrongylus colubriformis Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D., 2004

Experimental studies on the lead and cadmium accumulation in the cestode Moniezia expansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis ammon f. aries). doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Makovcová Kateřina, 2008

URBAN, J. – TAUCHEN, J. – LANGROVÁ, I. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); In vitro motility inhibition effect of Czech medicinal plant extracts on Chabertia ovina adults. 2014, Journal of Animal and Plant Sciences, 2014, roč. 21, č. 2, s. 3293–3302, ISSN: 2071-7024.

LANGROVÁ, I. – PINC, L.Inovace v pachové identifikaci osob. 2017, Předmětem projektu je výcvik potkanů k provádění pachové identifikace osob. Podstata projektu zatím nebyla řešena v rámci jiného projektu, grantového projektu nebo výzkumného záměru. .

JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽKOVÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); IS THE SHEEP TAPEWORM (MONIEZIA EXPANSA) ABLE TO ABSORB LEAD AND CADMIUM FROM SHEEP TISSUES?. 2011. XV International Society for Aimal Hygiene (ISAH) Congress 2011, July 3-7, Vienna, Austria, University of Veterinary Medicine Vienna (Vetmeduni Vienna), Proceedings Volume II, s.951-953, ISBN: 978-80-263-00090.

JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linear distribution of the genus Trichostrongylus in the gastrointestinal tract of sheep in the Czech Republic. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 70-73. ISBN: 978-80-213-2343-8.

Location of nematodes in the gastrointestinal tract of sheep prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2008

Long-term eradication of Pinworm Infections from Laboratory Rat Colonies Using Ivermectin MVDr. Lytvynets Andriy; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2005

Napadení volně žijících drobných savců endohelminty ve vztahu ke koncentraci těžkých kovů v jejich tkáních. doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc., 2008

KUDRNÁČOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); OCCURRENCE AND SEASONALITY OF DOMESTIC SHEEP PARASITES. 2011. XV International Society for Aimal Hygiene (ISAH) Congress 2011, July 3-7, Vienna, Austria, University of Veterinary Medicine Vienna (Vetmeduni Vienna,Proceedings Volume II, s.881-882, ISBN: 978-80-263-00090.

Oponentský posudek na habilitační práci Ing. Marie Borkovcové, CSc. prof. Ing. Langrová Iva, CSc., -1

Oponentský posudek na habilitační práci Ing. Martina Kváče, Ph.D. prof. Ing. Langrová Iva, CSc., -1

Overwintering strategies in the most common gastrointestinal nematodes of sheep in the Czech Republic Ing. Makovcová Kateřina; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D., 2008

Parasite burdens and bioaccumulation of heavy metals in tissues of small mammals from sampling sites with different pollution levels doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2005

Parasite burdens and bioaccumulation of heavy metals in tissues of small mammals from sampling sites with different pollution levels doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc., 2005

Parazitární zatížení tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Krušných horách. doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2007

Parazitofauna of Black Grouse in the Krušné hory Mts. doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Ing. Svobodová Jana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2003

Pozastavený vývoj strongylidních hlístic ovcí: nástup inhibice a pokračování ve vývoji v klimatických podmínkách střední Evropy prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Makovcová Kateřina; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Petrtýl Miloslav, Ph.D.; MVDr. Lytvynets Andriy; Ing. Borkovcová Marie, 2008

Pracovní sešit z Parazitologie-přednášky doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2006

Pracovní sešit z Parazitologie-přednášky doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2008

Pracovní sešit ze zoologie prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Kubík Štěpán, Ph.D.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc., 2005

Pracovní sešit ze zoologie prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Kubík Štěpán, Ph.D.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc., 2007

Pracovní sešit ze zoologie Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; Ing. Brantlová Simona; Funk Andrej; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; Ing. Kubík Štěpán, Ph.D.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2008

Pracovní sešit ze zoologie Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., Ing. Simona Brantlová, J. Fechtner (externí), Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D., Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., Josef Kurfürst (externí), prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 2010

Pracovní sešit ze zoologie bezobratlých Ing. Kubík Štěpán, Ph.D.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; Kurfürst Josef, 2009

Pracovní sešit ze zoologie bezobratlých Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., Josef Kurfürst (externí), prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 2010

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – BORKOVCOVÁ, M. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prevalence of Eimeria in different age groups of sheep. 2014, s. 182-186. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

Preventivní systém parazitů koní prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Marie Kudrnáčová, 2010

Proteolytic enzymes of Passalurus ambiguus Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Makovcová Kateřina; prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2008

Relative concentrations of trace elements in the parasites Mesocestoides spp. (Cestoda) and Toxascaris leonina (Nematoda) in their definitive host red fox (Vulpes vulpes) doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; prof. RNDr. Bejček Vladimír, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D., 2008

SCHÁŇKOVÁ, Š. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – BORKOVCOVÁ, M. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seasonal development of gastrointestinal helminths in sheep of different age groups. 2014, s. 175-181. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

BROŽOVÁ, A. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání výskytu infekčních larev gastrointestinálních hlístic ovcí na pastvině tří vybraných chovů v ČR . 2014, In: Kubík Š. & Barták M. (eds), 6th Workshop on biodiversity, Jevany. Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 5-11, ISBN: 978-80-213-2527-2.

JANKOVSKÁ, I. – BEJČEK, V. – LANGROVÁ, I. – SEKEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trichinella in the muscle of wild and domestic pigs from selected areas of the Czech Republic. 2013, s. 185-188. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinek vybraných druhů léčiv na parazity ovcí. 2013, s. 352-360. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4.

TRUNĚČKOVÁ, J. – GREMLICOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost anthelmintik na Toxocara cati a Toxascaris leonina u kočkovitých šelem chovaných v ZOO Liberec. 2013, s. 396-400. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

FRÝDLOVÁ, J. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost vybraných anthelmintik na plicní parazity ovcí. 2013, s. 131-136. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

Validation of the Modified McMaster Egg Counting Technique Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2009

LUKEŠOVÁ, D. – SILBEROVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – HEJKRLÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Veterinary diagnostic for food safety with multiplex flow cytometry. 2012, Proceedings of 4th International Symposium on Emerging Infectious Diseases in Ulaanbaatar, Mongolia, September 6-7, 2012; pp.25-26. Abstract: There is an increased requirement for cheap and effective detection methods for safety and quality control in production animals. RnAssays has made possible the detection of bacterial, viral and/or parasitic infections and chemical contaminants simultaneously in a single test portion in a single analysis run, using flow cytometry. These tests allow for health profiles of herds to be established, as well as detecting transmissible diseases (zoonoses), residues of veterinary antibiotics at slaughter, simultaneous detection and chemical contaminants (Jankovska I., Miholova D. and Lukesova D. et al., 2012). RnAssays produces screening assays for a wide range of matrices including plasma, serum, eggs, and meat (drip) principally from pigs, poultry and bovine animals. A combination of fluorescent beads and a unique bead surface modification means that both chemical contaminants (e.g. antibiotic residues) and microbial contaminants (e.g. viral and bacterial pathogens and parasites) can be detected at the same time from the same sample. The combination of bead sizes with different fluorescent intensities creates powerful and flexible multiplex possibilities (Aldert A. Bergwerff, 2012). In 2010 the World Health Organisation estimated that every year, 2.2 million people around the world die from food infections, the majority of them children. Zoonoses represent one possible source of such infections (Lukesova et al., 1998). RnAssays range of Zoo Plex™ serology tests help food producers monitor animal herds to confirm the ongoing absence of zoonoses such as Salmonella, Toxoplasma, Trichinella, Taenia (cysticercosis) and others (Dubey, 2010). The SPF (Specific Pathogen Free) system introduced by Denmark is aimed at protecting pig herds from infection, limiting and preventing the spread of infection outbreaks and setting standards for animal transport. RnAssays is developing serological SPF Plex™ assays to meet this requirement for providing herd profiles with respect to animal diseases in a single multiplexed test. The Residue Plex™ assay uses monoclonal and polyclonal antibodies and natural capture agents in a competitive inhibition assay configuration. Discrimination of the individual microspheres is arranged by different bead sizes and bead internal fluorescent intensities, which lead to the analysis of multiple analytic results per sample. This new bead-based test, which detects e.g. T. gondii and T. spiralis antibodies simultaneously within each sample, can replace two indirect tests for the determination of respective antibodies separately, while performing equally well or better. This will bring significant savings for its customers in terms of financial resources and time and will deliver improved product safety. One of the advantages of a bead-based assay over ELISA is the possibility to determine multiple specific antibody responses per single sample run facilitated by a series of antigens coupled to identifiable bead-levels. In conclusion, this initial study of a novel bead-based assay capable of a simultaneous detection of serological antibodies against T. gondii and T. spiralis antigens indicates that the test results correspond very well to the infection status of the animals, and, furthermore, there is a substantial to excellent agreement with other indirect tests (Gertie CAM Bolkem, Aldert A Bergwerff and Frans Knapen, 2012). In order to estimate the applicability of this test for purposes of serological monitoring, further testing of sera from naturally infected animals is required. RnAssays tests are designed for the highest possible throughput with minimal manual intervention to allow the processing of a maximum of over 1900 samples per day..

BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv tasemnice Echinococcus multilocularis na obsah stopových prvků ve tkáních tenkého střeva lišky obecné (Vulpes vulpes). 2013, s. 59-66. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

ČADKOVÁ, Z. – MIHOLOVÁ, D. – VÁLEK, P. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv tasemnice Hymenolepis diminuta na subchronickou expozici olovu u laboratorního potkana. 2012, Hodová I. & Přikrylová I. (eds), X. české a slovenské parazitologické dny, Brno, Masarykova univerzita Brno, p. 92. ISBN 987-80-210-5862-0.

LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽEK, J. – JIROUTOVÁ, P. – HOMOLKA, P. – BORKOVCOVÁ, PH.D., d. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv teploty vzduchu na vývoj a přežitelnost exogenních stádií gastrointestinálních hlístic ovcí. 2012, Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012, Výzkumný ústav živočišné výroby. p.128-130. ISBN: 978-80-7403-104-5.

BROŽOVÁ, A. – BUREŠOVÁ, E. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt endoparazitů v ekologickém chovu ovcí. 2013, s. 52-58. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – KNÍŽEK, J. – JIROUTOVÁ, P. – HOMOLKA, P. – BORKOVCOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt hypobiovaných larev vybraných druhů gastrointestinálních hlístic ovcí v zimním období. 2012, Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012, Výzkumný ústav živočišné výroby. p.128-130. ISBN: 978-80-7403-104-5.

SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt infekčních larev gastrointestinálních hlístic ovcí na pastvině.. 2013, s. 380-385. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

TRUNĚČKOVÁ, J. – GREMLICOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt Toxocara cati a Toxascaris leonina u kočkovitých šelem chovaných v ZOO Liberec. 2013, s. 401-406. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

Základy zoologie prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; a kol. a kol., 2009

Zoologie prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Kubík Štěpán, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; Ing. Brantlová Simona; Funk Andrej; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2005

Zoologie prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Kubík Štěpán, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; Ing. Brantlová Simona; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D., 2006

Zoologie prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Kubík Štěpán, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; Funk Andrej; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc., 2007

Zoologie bezobratlých prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Ing. Štěpán Kubík, Ph.D., doc. Ing. Ivana Jankovská, Ph.D., Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., Josef Kurfürst (externí), Ing. Simona Brantlová, Andrej Funk (externí), prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., J. Fechtner (externí), Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D., 2010

Zoologie obratlovců prof. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D., Ing. Simona Brantlová, prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc., 2010

Zoologie-přednášky-bezobratlí doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2006