×
prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
banner

Granty

Peru - Zřízení rozvojového a extenzifikačního centra v amazonské pánvi Peru za účelem vytváření trvale udržitelných technologií v zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, 2003-2006

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji v oblasti Amazonie (Peru)

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2009

Stanovení morfologické a genetické diverzity vybraných druhů plodin a dřevin

GA FTZ, 2010-2010

Stanovení morfologické a genetické diverzity vybraných druhů amazonských dřevin

GA FTZ, 2012-2013

Biologická diverzita v agrolesnických systémech v Peruánské Amazonii

GA FTZ, 2013-2013

Biodiverzita v agrolesnických systémech Peruánské Amazonie

GA FTZ, 2014-2014

Biodiverzita a agroles. systémech

GA FTZ, 2016-2016

Biodiverzita v agrolesnických systémech

GA FTZ, 2017-2017

Biodiverzita v agrolesnických systémech

GA FTZ, 2018-2018

Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Technologická agentura ČR, 2018-2020

Biodiverzita a domestikace původních tropických plodin

GA FTZ, 2019-2020

Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností

Technologická agentura ČR, 2019-2022

Biodiversity in tropical agroecosystems

GA FTZ, 2020-2021

Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2021-2021

Biodiversity in tropical agroecosystems

GA FTZ, 2021-2022

Biodiversity in tropical agroecosystems

GA FTZ, 2022-2023

Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2022-2022

DIGITAF - DIGItal Tools to help AgroForestry meet climate, biodiversity and farming sustainability goals: linking field and cloud

Evropská komise, 2022-2026