×
prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
banner

Grants

Establishment of delevopment and extension Centre for Sustainable Agriculture in the peruvian Amazonia

Ministerstvo zemědělství ČR, 2003-2006

Sustainable use of nature resources in Peruvian Amazon

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2009

Stanovení morfologické a genetické diverzity vybraných druhů plodin a dřevin

GA FTZ, 2010-2010

GA FTZ, 2012-2013

Biologická diverzita v agrolesnických systémech v Peruánské Amazonii

GA FTZ, 2013-2013

Biodiverzita v agrolesnických systémech Peruánské Amazonie

GA FTZ, 2014-2014

Biodiverzita a agroles. systémech

GA FTZ, 2016-2016

Biodiverzita v agrolesnických systémech

GA FTZ, 2017-2017

GA FTZ, 2018-2018

Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Technologická agentura ČR, 2018-2020

Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností

Technologická agentura ČR, 2019-2022

GA FTZ, 2019-2020

Biodiversity in tropical agroecosystems

GA FTZ, 2020-2021

Biodiversity in tropical agroecosystems

GA FTZ, 2021-2022

Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2021-2021

Biodiversity in tropical agroecosystems

GA FTZ, 2022-2023

Publication and Research Activities Development for Education in Life Sciences at Hawassa University

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2022-2022

DIGITAF - DIGItal Tools to help AgroForestry meet climate, biodiversity and farming sustainability goals: linking field and cloud

Evropská komise, 2022-2026

Biodiversity in tropical agroecosystems

GA FTZ, 2023-2024