×
Ing. Zdeněk Macháček
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

DVOŘÁK, S. – BARTÁK, V. – MACHÁČEK, Z. – MATĚJŮ, J. Home range size and spatio-temporal dynamics of male sika deer (Cervus nippon; Cervidae, Artiodactyla) in an introduced population. Folia Zoologica, 2014, roč. 63, č. 2, s. 103-115. ISSN: 0139-7893.

MACHÁČEK, Z. – DVOŘÁK, S. – JEŽEK, M. – ZAHRADNÍK, D. Impact of interspecific relations between native red deer (Cervus elaphus) and introduced sika deer (Cervus nippon) on their rutting season in the Doupovské hory Mts.. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 7, s. 272-280. ISSN: 1212-4834.