×
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
banner

Macháček Zdeněk

"Co stvořil Bůh, to věrně cti a opatruj.
To buď myslivče, povždy, zákon Tvůj"