×
Ing. Zdeněk Macháček
banner

"Co stvořil Bůh, to věrně cti a opatruj.
To buď myslivče, povždy, zákon Tvůj"