×
Ing. Jiří Mach
banner

Rozvojové projekty

2008 Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

2009 Odhalování plagiátů v seminárních pracích

2010  Rozvoj  infrastruktur  pro  využívání  hledání  podobností  mezi  seminárními  a
jinými pracemi a zdroji na Internetu

2011 Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství

Systémy hromadné obsluhy ve fakultním prostředí

GA PEF, 2008-2008