×
Ing. Jiří Mach
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HÁLOVÁ, P. – MACH, J. – ČECHURA, L. – SLABOCH, J.; idPublikace = 89374; Název: Climate change and sustainability in Czech wheat production-- Neexistuje podtyp publikace --

Software

BUCHTELA, D. – VYNIKAROVÁ, D. – MACH, J. Samostatný modul MoodlePLAG pro e-learningový systém, MoodlePLAG Module for e-Learning System , e-learning; plagiarism, 2010, AE - Řízení, správa a administrativa, MoodlePLAG, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, Autorizovaný software volně šiřitelný, Použití aplikace generuje přímé provozní úspory, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

HAVRÁNEK, M. – LOHR, V. – MACH, J. – BENDA, P. Testování zátěže webové aplikace, Testing of www application load, www,application,testing,load balancing, 2010, JC - Počítačový hardware a software, Test IS Studium, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, Aplikace běží na libovolné stanici Win XP a vyšší s připojením k internetu, kontaktní osoba havranek@pef.czu.cz, V současnosti na trhu neexistuje srovnatelný produkt, neboť se jedná o úzký okruh potenciálních uživatelů. Použití aplikace generuje provozní úspory., Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Česká republika, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

Ostatní výsledky

ANALYTICKÝ NÁSTROJ VE VÝUCE SYSTÉMOVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; Ing. Mach Jiří; Ing. Kvasnička Roman, 2008

Stochastické modely zásob Ing. Mach Jiří; Ing. Burdych Petr, 2008

STOCHASTICKÉ MODELY ZÁSOB S MNOŽSTEVNÍMI SLEVAMI Ing. Mach Jiří, 2009

ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM E-LEARNINGU PŘI VÝUCE Ing. Mach Jiří; Ing. Burdych Petr, 2008

Zranitelnost dopravních sítí a problematika výskytu dopravního prostředku v kritickém místě Ing. Mach Jiří; Ing. Burdych Petr, 2008