×
PhDr. Ing. Tomáš Maier, Ph.D.
banner

Udržitelný růst a hospodářské politiky kombinované

Literatura

1. Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika, 2003, C.H. Beck, ISBN 8071797383:

2. Baldwin, R. E., Wyplosz, C., & Šaroch, S. (2008). Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada.

3. Kliková, Ch., Kotlán, I.: Hospodářská politika, 2013, Institut vzdělávání SOKRATES, ISBN 978808657276

4. Kučerová, I.: Hospodářské politiky v kontextu vývoje Evropské unie, 2010, Karolinum, ISBN 9788024616285

5. Tomeš, Z. (2008). Hospodářská politika: 1900-2007. V Praze: C.H. Beck.


Další literatura

 1. Sine: The Economics of the European Union: Policy and Analysis, Edit by Artis, M., Nixson, F., 2009-13, Oxford Univ Pr., ISBN 9780199298969
 2. Fojtíková, L., & Lebiedzik, M. (2008). Společné politiky EU: Historie a současnost se zaměřením na Českou republiku. Praha: C.H. Beck
 3. Stiglitz, J.: The Euro: And its Threat to the Future of Europe, 2017, Penguin, ISBN 9780141983240
 4. Drozdiak, W.: Fractured Continent: Europe's Crises and the Fate of the West, 2017, W. W. Norton & Company, ISBN 9780393608687
 5. Jordan, J.: Political and social trends in the future of global security. A meta-study on official perspectives in Europe and North America, 2017, European Journal of Futures Research, vol. 5, no. 1.
 6. Kotlán, I.: Aplikovaná hospodářská politika, 2013, Institut vzdělávání SOKRATES, ISBN 9788086572017
 7. Marek, D., Baun. M.: Cohesion Policy in the European Union (The European Union Series), 2014, Red Globe Press, ISBN 9780230303140
 8. Matysek-Jȩdrych, A.: Institutional Arrangement for Macroproprudential Policy - On Differences Across the EU Countries, 2018, Comparative Economic Research, vol. 21, no. 2, pp. 37-50.
 9. Sine: Economic Policy in the European Union: Current Perspectives, Edit by Meeusen, W., 2010, ISBN 9781840640366
 10. Sine: Handbook on Cohesion Policy in the EU, Edit by Piattoni, S., 2016, Edward Elgar p., ISBN 9781784715663
 11. Sine: Benchmarking Working Europe 2018, 2018, ETUC and ETUI, ISBN 9782874524691

Okruhy:

Úvod, vztah hospodářství a politiky - Hospodářská politika (HP)
Teorie, cíle, nositelé a nástroje HP
Koncepční přístupy a typologie HP (vývoj)
Intervencionistická a neokonzervativní hospodářská politika -- trendy
Hospodářskopolitické souvislosti globálních problémů, globalizační trendy
Evropská integrace a hospodářská politika
Společná zemědělská politika - Evropský model zemědělství -- a rozpočtová politika EU
Fiskální a monetární politika
Strukturální, sociální a stabilizační politika
Vnější hospodářská politika -- zahraniční obchod, pracovní síly
Trvale udržitelný rozvoj a hospodářská politika
Vstup ČR do EU -- ekonomické a hospodářskopolitické dopady
Spotřeba a výživa
Jednání WTO, Agenda z Dauhá
SZP 2014-2020
Politiky životního prostředí

Podmínky k zápočtu: Absolvovaná docházka