×
prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
banner

Granty

Trendy sociálních změn v zemědělství a na venkově

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1997-2000

Sociální změny české vesnice

Grantová agentura ČR, 1998-2000

Sociální a regionální rozvoj venkovského prostoru v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1999-2004

Regionální a sociální rozvoj venkovských oblastí

Open Society Fund, 2001-2001

Socio-ekonomický vývoj českého venkova a zemědělství

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2004-2008

CORASON -The Dynamics of Expert and Lay Knowledges

Evropská komise, 2004-2006

Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj

Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR, 2007-2011