×
prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MAJEROVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, G. – MAŘÍKOVÁ, P. Current Social Structure of Agricultural Workers in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 11, s. 508-521. ISSN: 0139-570X.

MAJEROVÁ, V. Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU. Zemědělská ekonomika, 2005, roč. 0, č. 0, s. 27 - 31. ISSN: 0139-570X.

MAJEROVÁ, V. Social factors influencing the differences between developed and less developed regions. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 11, s. 513 - 517. ISSN: 0139-570X.

Odborná monografie

MAJEROVÁ, V. – ČMEJREK, J. – HEROVÁ, I. – MAŘÍKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, G. Český venkov 2005 - Rozvoj venkovské společnosti. Praha: ČZU Praha, 2005. 165s. ISBN 80-213-1274-2.

ŠUBRT, J. – ČERNÝ, K. – DUFFKOVÁ, J. – NĚMECKÝ, M. – PODANÁ, Z. – HAMPLOVÁ, D. – SLEPIČKOVÁ, I. – ŠŤASTNÁ, J. – VÁVRA, M. – VINOPAL, J. – FERENČUHOVÁ, S. – KALVAS, F. – KREISSLOVÁ, S. – MAJEROVÁ, V. – RŮŽIČKA, M. – URBAN, J. – SAK, P. – SURYNEK, A. – TABERY, P. – TOUŠEK, L. – VÁNĚ, J. Soudobá sociologie VI : Oblasti a specializace. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2014, 395s. ISBN 978-80-246-2558-4.

Kapitoly v odborné knize

MAJEROVÁ, V. A Room of One´s OwnS: 10 views. Praha: Sociologický ústav AV ČR Praha, 2005. 1s. ISBN 80-7330-076-1. s. A Room of One´s Own: 10 views, s. 68 - 79.

MAJEROVÁ, V. N. Praha: ČZU Praha, 2005. 1s. ISBN 80-213-1274-2. s. Český venkov 2005 - Rozvoj venkovské společnosti, s. 1 - 165.

MAJEROVÁ, V. – PETR, J. – PILAŘ, T. Achievements and challenges in the food sector and rural areas during the 10 years after EU enlargement. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej, 2014, 218s. ISBN 978-83-7658-507-9. Czech countryside – development after EU enlargement, s. 166-180.

MAJEROVÁ, V.; idPublikace = 69792; Název: Economic and social changes in the Czech rural areas after EU enlargement.-- Neexistuje podtyp publikace --

MAJEROVÁ, V. – SÁLUS, J. Economy versus the environment competitiveness or complementarity. : Instytut ekonomiki rolnictwa i gosodarki źywnościowej państwowy instytut badawczy, 2016, 261s. ISBN 9788376586052. Economic and social preconditions of development in the Czech rural areas: acceleration of global influence and local changes , s. 87-100.

MAJEROVÁ, V. – KMENT, P. – SÁLUS, J.; idPublikace = 61091; Název: Economic crisis in rural areas of the Czech Republic and Slovakia-- Neexistuje podtyp publikace --

MAJEROVÁ, V. Rural Sustainable Development in the Knowledge Society. Velká Británie: Ashgate, 2008. 316s. ISBN 978-0-7546-7425-2. Regional Disparities and their Influence on Sustainable Rural Development. The Case of Two Different Czech Regions. , s. 77-93.

MAJEROVÁ, V.; idPublikace = 67145; Název: Ruralna sociologija kao beskrajna pustolovina u Češkoj Republici-- Neexistuje podtyp publikace --

KOCMÁNKOVÁ, L. – MAJEROVÁ, V. Certain aspects of structural change in rural areas. The experience of selected countries. . Warszawa : IAFE-NRI , 2009. 1s. ISBN 978-83-7658-038-8. s. Social capital influence to the economic and social development of the Czech countryside, s. 156 - 170.

MAJEROVÁ, V. – MAŘÍKOVÁ, P. – KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. – HEROVÁ, I. – PAVLÍKOVÁ, G. – SÁLUS, J. Sociální kapitál a rozvoj regionu. Příklad Kraje Vysočina.. Praha: Grada, 2011. 224s. ISBN 978-80-247-4093-5. Sociální kapitál na venkově, s. 108-167.

MAJEROVÁ, V. – KOSTELECKÝ, T. – SÝKORA, L. – VAJDOVÁ, Z. – MATOUŠEK, R. Sociální kapitál a rozvoj regionu. . Praha: Grada, 2011. 224s. ISBN 978-80-247-4093-5. Sociální kapitál na venkově - shrnutí, s. 199-210.

MAJEROVÁ, V. – SÁLUS, J. The new solutions of the CAP 2013+ to the challenges of the EU member states agriculture. Polsko / Varšava: Instytut Ekonomiki Rolnictwa Gospodarki Zywnosciowej, 2013, 227s. ISBN 9788376584263. Socio-economic view of the contemporary situation in the Czech agriculture, s. 113-123.

MAJEROVÁ, V. Sustainability of rural areas in practice. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture Nitra, Slovakia, 2016, 550s. ISBN 978-80-552-1574-7. Socioeconomic characteristics of contemporary Czech countryside: Who is living there?, s. 93-100.

MAJEROVÁ, V. Competitiveness of food economy in the conditions of globalization and European integration. Warsaw : IAFE-NRI Warsaw, 2012, 326s. ISBN 978-83-7658-305-1. The Role of Social Capital in the Regional Development. The Case of Vysocina Region, s. 232-242.

MAJEROVÁ, V. – HEROVÁ, I. – MAŘÍKOVÁ, P. The Structural Changes in the Rural Areas and Agriculture in the Selected European Countries. Varšava: Institute of Agricultural and Food Economics , 2009. 252s. ISBN 978-83-7658-088-3. The Structural Changes in the Rural Areas and Agriculture: the Case of the Czech Republic, s. 31-46.

SÁLUS, J. – PILAŘ, T. – MAJEROVÁ, V. Models for competitive and sustainable agriculture and rural development in central-eastern European countries. Varšava: INSTITUTE OF AGRICULTURE AND FOOD ECONOMICS - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE, 2016, 247s. ISBN 978-83-7658-606-9. Threats to Rural Society in the Czech Republic and its Future in the Context of Global Risks, s. 77-90.

MAJEROVÁ, V.; idPublikace = 54240; Název: Úvodem-- Neexistuje podtyp publikace --

MAJEROVÁ, V. Vlastní pokoj: 10 pohledů. Praha: Sociologický ústav AV ČR Praha, 2004. 1s. ISBN 80-7330-059-1. s. Vlastní pokoj: 10 pohledů, s. 68 - 78.

Ostatní výsledky

Analýza nezaměstnanosti a možnosti zvyšování zaměstnanosti v Ústeckém kraji prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Český venkov 2007 prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc.; Ing. Herová Irena; Ing. Holátová Darja, Ph.D.; Ing. Kocmánková Lucie; Ing. Maříková Pavlína; Ing. Pavlíková Gabriela; doc. Ing. Rolínek Ladislav, Ph.D.; RNDr. Trnková Věra, CSc.; PhDr. Vajdová Zdenka; Ing. Varvažovská Pavla, 2008

Český venkov v post-transformačním období: reflexe současného stavu. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2001

Change and viability in rural areas prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2007

Changes in rural societies and women prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc.; Ing. Maříková Pavlína, 2004

Current Social Structure of Agricultural Workers in the Czech Republic prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc.; Ing. Pavlíková Gabriela; Ing. Maříková Pavlína, 2009

Czech Republic after 20 years of post socialist development, countryside metamorphoses prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2009

Czech Rural Life of Post-transformation Period prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2001

Czech rural society – almost monoethnic community in the multiethnic Europe. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2008

Dětský čas u televize prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

MAJEROVÁ, V. – SÁLUS, J. – SMÉKALOVÁ, T.Economic and social features of contemporary development of the Czech agriculture and rural areas. 2018, Sborník na mezinárodní konferenci: The CAP and national priorities within the EU budget after 2020 .

Ekologicky šetrné chování v postojích dětí mladšího školního věku, manažerů a vlastníků firem a představitelů obcí podle principu udržitelného rozvoje. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství II. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2007

Equal gender opportunities of the Czech rural population prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2007

From citizenship to rural civil society: Czech rural areas after the transformation of agriculture prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2006

From exogeneous to endogeneous models of rural development: Czech rural areas case prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2007

From Exogenous to Endogenous Models of Rural Development: Czech Rural Areas Case doc. Ing. Krepl Vladimír, CSc.; prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2007

Funkce politiky v agrárním sektoru a rozvoji venkova v nejdůležitějších typech regionů v období před a po vstupu do EU prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Gender Mainstreaming and the Agriculture Sciences prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2006

Genderové aspekty stanovování koeficientů ekonomické náročnosti pro jednotlivé vysokoškolské studijní programy prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Identifikace klíčových faktorů ovlivňujících nákupní chování spotřebitelů a hodnocení obchodních řetězců. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Jan Tauber - sociolog venkova a zemědělství prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2006

Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, část I. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2003

Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, část II. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2005

Lacking of missed opportunities: the case of Czech Rural Women prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2004

Local initiatives functioning as a condition of rural development of the Czech countryside prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2008

Methodological aspects of rural research: Description or understanding? prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2007

Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2004

Metodologické výzvy a postupy pro současnou sociologii. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Místo obecné sociologie ve skriptech ke studiu sociologických disciplín (R. Šrámek) prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Multifunctional development of rural communities for their quality of life. Changes of the rural population life values. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2003

Na wsi zmiany prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc.; Ing. Herová Irena; Ing. Maříková Pavlína, 2009

Názory a postoje studentů ČZU k antisociálním a asociálním jevům v české společnosti prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc.; Ing. Maříková Pavlína, 2002

Občanská společnost a její význam v rozvoji venkova prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2006

Práce a podnikání Ing. Pavlíková Gabriela; prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2009

Předpoklady stabilizace venkovských sídel okresu Písek a Tábor prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Problémy efektivního využívání strategií rozvoje venkova prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Program SAPARD – předvstupní nástroj EU a jeho návaznost na strukturální fondy EU prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Projekty LEADER+ (10 MAS) prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Prospects of the Contemporary Czech Countryside: The relationship of past and present processes prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2005

Quality of Life in the Transformed Czech Rural Areas prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2003

Regional disparities in Transitional Romania prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Rozvoj českého venkova v evropském kontextu. Některá hlediska životního stylu. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2006

Rural Knowledge Society: Present and Future prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2008

Rural sociology in historical perspective - its place in the scientific knowledge system: Czechoslovac peripetia prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2009

Rural women participation during the era of globalization. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2005

Social aspects of sustainable rural development. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2004

Social Capital of Czech Rural Area: The Change of Past Ten Years prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2002

MAJEROVÁ, V. – SÁLUS, J. – JURÁNKOVÁ, P.Social Cohesion, Changes in Rural Society and the Stability of the Agricultural Sector in the Czech Republic. 2018, Článek ve sborníku.

Social Problems of the Czech Rural Population prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2008

Sociálna diferenciácia a kvalita života prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Sociální aspekty multifunkčního zemědělství prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2002

Sociální faktory ovlivňující rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými regiony. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2007

Sociální integrace přistěhovalců z města na vesnici v České republice a v Rakousku. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Sociální integrace přistěhovalců z velkoměst na vesnici v České republice a v Rakousku. prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Sociologie venkova a zemědělství prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc.; RNDr. Trnková Věra, CSc., 2000

Specifika venkovských oblastí v České republice prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2001

The base of redefining social capital in the conditions of agrarian sector in the Czech Republic (N. Pomazalová) prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

The Contemporary Stage of the Czech Countryside: European Integration expectations prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2001

The Meaning of Rural Heritage in the Post-Transformation Czech Village prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2001

The role of rural sociology in the reality of new members EU prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2005

Typológia vidieckych obcí z hladiska ich pripravenosti na rozvoj cestovného ruchu prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Venkov je náš svět doc. Ing. Krepl Vladimír, CSc.; prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2006

Venkov je náš svět prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2006

Venkov je náš svět prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2008

Venkov očima sociologa prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2005

Výuka rurální sociollogie v českých zemích ve 20. století prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2004

Výzkum spotřebitelského chování v oblasti volného času prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Výzkum spotřebitelského chování v oblasti volného času prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., -1

Work and social ambitions of the Czech rural women: new EU members open questions prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2004

Zaměstnanost venkovského obyvatelstva prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2001

Změny českého venkova z pohledu sociologických výzkumů prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc., 2006